Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "Caroline Wat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Geen vertelling, wel discontinue bewegingen, bewegingsstoten, afwisselend met de zeer continue dierlijke bewegingen van mede-danseres Caroline Camus...Dat bleek ook niet de bedoeling te zijn, aangezien het geheel opgezet was als een experiment, waarbij de ruimte en wat er zich in bevindt, als speelruimte werd aangewend...grote lijnen werden vooraf bepaalde structuren gevolgd, maar er werd veel ruimte gelaten voor improvisatie, wat met mensen die geen ervaring hebben, noch met dans, noch met improvisatie, maar zelden

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik...Diezelfde onechtheid bepaalt ook het spel van de dichter: Marc Steemans geeft hier een uur lang een demonstratie van wat hij kan en van wat zijn manier van spelen bedreigt: alles is te beredeneerd...Dus heel wat anders dan wat u noemt "mercantiele trekjes van kleinsteeds teater". Robert Van Yper, Sekretaris

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
48 In de Kroniek berichten over 'Katia Kabanova' bij de Munt, Vlaamse scenografie in Praag, twee creaties van auteur René Verheezen, 'Casimir et Caroline' van het Théâtre de la Salamandre...Wat we Amerikaanse cultuur noemen is niets anders dan de cultuur van de geïndustrialiseerde wereld" (We citeren op gezag van Etheï Portnoy, De Brandende Kwestie, Tramlijn Begeerte', Vrij Nederland, 28

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De produktie gaat net iets te ver als een meisje uit een boekje mag voorlezen: dat is niet alleen een ander taai cliché van de nieuwe beweging, maar een wat te veel toegeven aan het manifest-achtige...Wat in deze Bogaerts-bewerking eveneens opvalt is het reduceren van het oorspronkelijke Embers tot een beknopte bundeling van het essentiële...Bla-bla-bla-bla zullen sommigen zeggen, dat heeft hij gelezen bij Carlos Tindemans en slecht gelezen misschien, maar het is toch dat ongeveer wat onder teater verstaan wordt

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Caroline Stel je nu eens voor wat er allemaal te horen is in de grote ... Jules jr...Zeg het niet, Jules ! Zeg het niet ! Grauben Dat hoor je allemaal in de kleine schelp, Caroline Stel je nou eens voor wat je allemaal kunt horen in de grote, Jules...Pierre Maar hoeveel van die oesters, waarvoor men zijn leven waagt, zijn er niet leeg ? Caroline Stel je eens voor wat er allemaal te vinden is in de grote schelp ! Omen Weet u wat er in de grote

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Wat de evolutie van de eigentijdse dans het meest gestimuleerd heeft, is de komst naar Parijs van Carolyn Carlson...van 300.000 tot 600.000 FF): Régine Chopinot (600.000 FF), Kilina Cremona (450.000 FF), Caroline Marcade (350.000 FF),... - Steun aan de nationale choreografische centra, gezelschappen die...Het is heel belangrijk dat ook choreografen deel uitmaken van de raad, omdat wij het werk van binnenuit kennen en niet oordelen in functie van de mode of van wat in de markt ligt

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Samen met Caroline van Gastel en Simonne Ettik-oven vormt Pittoors het Theatercoöperatief, een vrij produktieplatform dat tot nog toe twee voorstellingen uitbracht...blijft kijken, zelfs op de momenten dat je niet begrijpt wat ze zegt

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Tyrannie der Hulpverlening (De Witte Kraai), Warre Borgmans en Caroline Vanderlinden - Foto Aps Een aantal van de teksten van de vrouw-muze (Caroline Vanderlinden) zegt hij zelf in de huid van...Het moet wel wat van zijn modieusheid kwijt, en het moet wat minder pretentieus...Wat ik in de eerste plaats zeggen wou: Antigone moet zijn spoken kwijt en voorlopig de grootste zorg besteden aan zijn acteurs, wat laatstgenoemden geenszins van een ernstige zelfbezinning ontslaat

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Wat de intellectueel daar ook moge op antwoorden is niet relevant, want de kunstenaar Berio weet het...blijkt dat het plan om de hele 20ste eeuw te behandelen toch wel wat hoog gegrepen is. In een vertwijfelende poging om de overblijvende zestig jaar theatergeschiedenis te overbruggen, wordt de tot hiertoe...Er is altijd wat te beleven, maar kenners kunnen het programma aanvragen of inkijken bij het Vlaams Theater Circuit in Brussel (02-5131418); dat geldt overigens voor alle hier vermelde en niet

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
die altijd wat verbalistisch is, al speelt hier de gestiek een hoofdrol-ten dienste van het hele stuk, dat met de Sihanouk-figuur staat of valt...Een reeks poppen langs de wanden van de grote hall, waarin ook de toeschouwerstribune is opgenomen, kijken als zwijgende mummies toe op wat kleine, grotesk-wrede mensen op het wereldtoneel uithalen...Ze werden ontworpen door de componist en uitvoerder Jean-Jacques Lemêtre (samen met Caroline Lee, Claude Forget en met Pierre Launay als mede-bespeler). Het is eerst en vooral deze muziek die van de

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
zich kunnen afvragen of deze overigens schitterende tekst wel ensceneerbaar is. Twee personages, een dealer die niet wil zeggen wat hij verkoopt en een klant die weigert te zeggen wat hij wil kopen...Daar staat dan de ingehouden, wat ironische benadering van de Corinthiërsrol van Roland Van-bosseghem tegenover, die leidt naar het moment van verslagenheid wanneer de herderin (Annemie Leroy...Kijk, er zijn op dit ogenblik drie grote gezelschappen en als je nu in vogelvlucht analyseert wat er gebeurd is, dan stel je vast dat er een heel rare microbe heeft toegeslagen, wat ook weer iets te

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Dit 'verteltheater' en wat doet dat onrecht aan datgene wat er allemaal te zien is) bedient zich vooral van aanwezigheid van lichaam, stem en bewustzijn en staat pal tegenover en ver van het soort...Alleszins stop je even met nadenken wat dit nu allemaal betekent en probeer je gewoon te kijken naar wat er allemaal is. Een beetje zoals je als kind door één tekening in een stripverhaal eindeloos...integendeel : zij deelt de reprimandes en klappen uit (En dat is al heel wat anders dan in de Aids-trilogie). Wat 'spelen' betreft wordt zij alsmaar sterker en is Decorte meestal op achtervolgen aangewezen

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
macht, wat remmend werkt op de functionering van deze instellingen...Caroline Derycke

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De nieuwe artikelen en de wijzigingen mogen dan al de bedoeling hebben de Staatsraden deze keer gunstiger te stemmen, ze bevatten heel wat technische onnauwkeurigheden en dreigen ook inhoudelijk heel...toepassing van de nieuwe regeling zullen heel wat van de huidige gezelschappen nog slechts op projectmatige steun mogen hopen...Subsidiëringsvoorwaarden De initiële tekst werd, voor wat de subsidiëringsvoorwaarden zelf betreft, grotendeels ongemoeid gelaten

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Liefdes Komedie). Wat is er zo modern aan Marivaux ? Je zou uiteraard heel wat antwoorden op deze vraag kunnen bedenken, maar een tweetal strukturele aspecten lijken mij essentieel : in de eerste...Vanaf dat moment is het echter ook voor de toeschouwer tot op grote hoogte niet meer duidelijk wat strategie is en wat niet...Wat Bazarow en Anna niet kunnen uitspreken, wat Nikolaj en Fenetsjka heimelijk realiseren, laat hij Mathieu (Damiaan De Schrijver) en Koeksjina (Brit Alen) in een kat-en-muis-spel openlijk

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Er is onvoldoende geld om het bestaande te honoreren (waarmee ik niet bedoel dat het bestaande sowieso moet gehonoreerd worden - zie hoger). Er zijn heel wat boeiende, nu pover betoelaagde...Wat gebeurt met een theatergezelschap dat in 1993, bij de aanvang van de vierjarige periode, 'onvoldoende' betoelaagd wordt wanneer in pakweg 1995 de begroting voor het teksttheater verhoogd wordt...Wat zouden de theaters met het grootste deel van hun geld anders doen dan medewerkers aanwerven

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Droomwereld Ik schrijf deze wat simpele inleiding omdat verschillende grote muziektheater-produkties in het afgelopen Holland Festival op een of andere manier met 'politiek' omgingen — soms...Hij hoefde geen tekst te begeleiden of te versterken; wat Debussy zou doen, was het werk 'vervolmaken'. De muziek behoort over het algemeen piano te zijn...Peter Sellars heeft in Amsterdam gekozen voor een ondubbelzinnige politieke enscenering — althans, dat is wat hij steeds in interviews meedeelt: 'Wat ik duidelijk wil maken, is dat alles wat in dit

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Legitimatie De identiteit van een opleiding wordt sterk bepaald door de visie van de school op wat het betekent acteur te zijn...zou moeten opkomen en verdwijnen parallel met de kunststroming waarvoor ze staat'. De toneelschool dus niet langer als kweekschool voor heersende artistieke vragen, wat vernieuwing in de weg staat, maar...Caroline Van den Borre Op 7 september wordt er in het kader van de randprogrammatie van het Theaterfestival in Brussel een studiedag over dramatische opleidingen georganiseerd

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Inhoudstafel
Robin Steins, Caroline Van den Borre, Dirk Vanhaute Met dank aan Marie-Françoise Plissart en Marc Sleen Redactie en administratie Theaterpublikaties vzw Sainctelettesquare 19 - 1000 Brussel tel...Paul Blondeel over kijken en gezien worden in de straten van Molenbeek 18 Ontevredenheid is wat ons bindt Patrick Allegaert las City of Cultures 21 De vrijheid van de...Demets in gesprek met jeugdauteurs Gregie de Maeyer, Jan Simoen en Bart Moeyaert 42 Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk Caroline Van den Borre over de dramatische opleidingen 45

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Maar laten we de metaforische titel voor wat hij is; heel wat belangrijker is de vaststelling dat het mislukken alles had te maken met de verschuiving van de beoogde dialoog met 'the sixties' in de...bepaalde voorstellingen van het lichaam cirkelt, wel rond het schrijven-mèt-een lichaam; zo is de schriftuur van bij voorbeeld Beckett heel wat zinnelijker dan de ongezouten taal van pakweg Henry Miller...Het meest opvallende aan deze karakteriseringen is dat haast nooit wordt duidelijk gemaakt wat nu juist het specifieke van een beeld is, laat staan dat men aangeeft hoe een sequentie in een


Toon volgende resultaten