Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


223 document(en) met "Brussel Druk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het feit dat ik in Brussel bezig ben met de ontwikkeling van een model, waarin Stein, Chéreau, Bondy, Herrmann,... geïnteresseerd zijn, zegt mij dat ik waarschijnlijk op de goede weg ben...Trouwens, zowel Herrmann als von Dohnanyi denken er aan om zich in Brussel te komen vestigen...De theaters die op dit moment het best functioneren, zijn die waar de equipe en de democratische geest het grootst zijn, zonder de druk van een grote administratieve hiërarchie

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven...Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel...61 Redactie-adres ETCETERA Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 B-I000 Brussel Tel 02/512 14 13 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel...32 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 3t BRUSSEL Notulen van de vergadei Aanwezig ; P. Jaspaert : voorzitter...Brussel Tel 02/512 14 13 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
KVS - Brussel Uit de beleidsnota blijkt dat men --ondanks het grote subsidiepakket-- niet geneigd is om risico's te nemen met de programmatic Waardering was er voor de prestaties van het...Het Trojaanse Paard, Brussel - Het acteerpeil ligt beneden het aanvaardbare...Het Trojaanse Paard» Brussel - Het acteerpeil ligt beneden het aanvaardbare

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencopfint, Leuven Zetwerk Kris Pion, Brussel Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr...Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel ISSN 0771-4807 11 7440 008 0 ETCETERA Jaargang 3, nummer 12, oktober 1985 IN DIT NUMMER Dààg, Poma 84-85 85-86 Zonder...016/23 12 64 Redactie-adres ETCETERA Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 B-1000 Brussel Tel

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
hoerenkast). De afwezigheid van structuur weegt op het spektakel, en verhindert dat men ook maar één ogenblik met het hoofdpersonage kan meeleven: het spektakel is daardoor wel opdringerig luidruchtig en druk...Nationale Opera Brussel Die Meistersinger von Nürnberg Met Die Meistersinger von Nürnberg heeft Wagner een werk geschreven, waar een onoverzichtelijke veelheid aan motieven en...Het probleem stelt zich natuurlijk heel anders, wanneer men dit werk in Brussel op de planken brengt

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Beursschouwburg en een aantal kinder- en jeugdtheatergezelschappen werd besloten werk te maken van dit sinds '84 sluimerende idee; de stichtingsvergadering had plaats te Brussel op 25 maart...Jo Nachtergaele Wie meer wil weten over Omicron, het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum, kan voorlopig terecht bij het VTC / Visverkopersstraat 13 bus 9 /1000 Brussel Opéra de Paris...De zeer ontroerende voorstelling van Geheime Vrienden werd door de jury bekroond, en was dus goed voor een gala-opvoering in de KVS (Brussel) op 25 mei 1986

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
En dat ik mij daar dan druk over zou kunnen maken...Ik zie hem niet veel, hij heeft het druk...Moeder Ik kan mij over niets anders nog druk maken

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Druk van buitenuit had juist een integrerende kracht op bijvoorbeeld het gezelschap waar ik werkzaam was...Dat is ook in Brussel het geval

Nr. 15, September 1986 • 'Boris' Van den Mooter • 'Boris' Van den Mooter
Druk werd er in het de platencassette begeleidende boekwerk gebladerd en gegniffeld bij de boeventronies die de operazangers daarin, onveranderlijk breed grijnzend, den volke ten toon stellen...kwamen zij weer naar buiten, schoolmeisjes van 16 gelijk, aangegaapt door de vele Hollandse bezoekers die, op transport gesteld in autocars, het wonder van de opera te Brussel mogen komen aanschouwen...Tenslotte zat ik hier in Brussel, niet in Moskou

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
Ook het "moderne" Muziektheater in Amsterdam is, onder druk van veranderende theaterbehoeften, maar ook van wetmatigheden eigen aan het medium opera (akoestiek bv...Luk Dhooge, architect, scenograaf en docent aan Sint-Lucas Brussel geeft dit aan de hand van een gedetailleerde beschrijving aan in zijn bijdrage over het nieuwe Muziektheater

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
de teloorgang van de KNS écht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen dan had hij die rode kaart veel eerder gegeven, dan was er in dat kader een reële druk van de centrale overheid mogelijk geweest...Een van de klachten die door directies van de A-gezelschappen geformuleerd wordt is dat er op het niveau van de vakbondsvoorschriften zeer grote verschillen bestaan tussen Gent, Antwerpen en Brussel

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
En in oktober was in Brussel het Théâtre de Complicité te gast...Kunst en Beleid is te koop bij het VTC, Visverkopersstraat 13/19, 1000 Brussel en het SOI, E. van Evenstraat 2c, 3000 Leuven...Er wordt een druk uitgeoefend die niets te maken heeft met artistieke bekommernissen

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
het rationele staalgebruik: druk-stangen werden veel zwaarder gedimensioneerd dan de draaddikke trekstangen, vanwege het knikge-vaar...Bel-gique te Brussel, wordt echter zeer duur betaald...twee stoommachines (die het water onder druk in de kolommen pompten) naar de hal voor de 5 stoomketels, die nu als theaterzaal gebruikt wordt

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Een voortvarende nieuwe filiaalhouder van het Gemeentekrediet krijgt een njet vanuit Brussel als het om sponsoring gaat...Onder druk van het decreet - één nieuwe produktie per seizoen-maakte de groep een volledig nieuw programma: Ademar, het Vlaamse wonderkind...De weerklank in Brussel is natuurlijk nihil

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jonathan Ze hebben het druk...DOEK Conversation en Wallonië werd in 1978 gecreëerd door het Ensemble Théâtral Mobile in Brussel; regie Marc Liebens

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Als het wat minder druk is, kan men vanop de overloop boven op de trappen een betere kijk op de zaak hebben...Meneer de Amerikaan, komt u naar Brussel een contract tekenen, u krijgt dan 's avonds een kaartje voor onze loge

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Dat De Hamletmachine Bogaerts' verwijdering uit de artistieke leiding van Globe, onder druk van provinciale schouwburgdirecteuren tot gevolg had, is in dit opzicht akelig normaal...Co-produktie: Het Gezelschap van de Witte Kraai (Antwerpen), De Toneelschuur (Haarlem) en 't Hoogt (Utrecht). Gezien op 27 december 1986 in de Beursschouwburg, Brussel

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De Belgische conservatoria (Brussel, Gent, Antwerpen, Bergen, Luik) waren en zijn in de eerste plaats muziekscholen...Pas na verloop van tijd werden er ook voordrachtlessen gegeven bedoeld voor toekomstige acteurs, in 1859 in Antwerpen, in 1860 in Gent (Karel Ondereet), in 1864 in Brussel (Emmanuel Hiel). Van een...Facts and Figures Adres: Koninklijk Muziekconservatorium Brussel, Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Werk voor de boeg, dus, tenminste als Brussel Brussel mag blijven, en de Munt zijn munten aan zoveel waardevols mag blijven besteden...Gezien in de Munt op 21 april (première). van het Internationaal Dansfestival van Brussel "Grote Markt" van maandag 20 tot zaterdag 25 juli '87 KLASSIEK-HEDENDAAGS-MODERN-JAZZ Gevorderden...het festival is gratis Inlichtingen & inschrijvingen: Leysstraat 42 - B-1040 Brussel - Tel: 02/733.38.35


Toon volgende resultaten