Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "Bruno Maar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Maar zijn beschrijving van 'het nieuwe' dat dan rechtstreeks of onrechtstreeks uit het theaterdecreet voortvloeide is weinig overtuigend...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons...Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid, maar dat boek is ondertussen al een jaar oud en beschreef voornamelijk voorstellingen en fenomenen waargenomen in '80 en '81 en het

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Dat gold reeds in de late negentiende eeuw (voor de Scandinavische realisten en naturalisten, maar ook de Russische en Poolse avant-garde of bepaalde Nederlandse auteurs), maar na 1918 is Wenen geen...Beroemd werd hij niet alleen als medestichter van de Deutsche Werkbund, een voorloper van het Bauhaus, maar ook omdat keizer Willem II publiekelijk had laten blijken van zijn ontwerpen niets te moeten...Berlijn heeft zeker iets van zijn open en tolerante sfeer van voor 1933 bewaard, maar echt kosmopolitisch of een centrum is het sindsdien niet meer

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Uitstalraam van het Westen, maar ook ommuurde stad, een gevangenis waar de illusie van vrijheid wordt hooggehouden met een immense cultuur-en vrije-tijdcampagne...Het theateraanbod behoort tot het best gesubsidieerde van West-Europa, maar pas de laatste jaren levert dat ook een kwalitatief equivalent op...Hamlet (met in de hoofdrol Bruno Ganz) is de enige tekst die Grüber uitzit

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Het wordt onmiddellijk afgebroken om plaats te maken voor een nieuw prestigieus schouwburggebouw naar de plannen van stadsbouwmeester Pierre Bruno Bourlaschouwburg...Dit illustreert wel duidelijk de weinig artistieke, maar des te meer protserige functie van het Théâtre Royal Français voor de sinjorenbourgeoisie...Daarin stelt Marnix Gijsen dat de vraag van muzikale cultuur weinig met de taalvraag te maken heeft : niemand gaat immers naar de opera louter voor het libretto, maar wel voor de muziek

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Maar Karl-Ernst Herrmann heeft aan zijn Leporello het kostuum van Ar-lechino gegeven, omdat hij wil laten zien dat librettist Da Ponte in de lijn van Goldoni schrijft...Van het ene moment naar het andere verandert hij van muzikaal idioom: wanneer hij met de adellijke Donna Elvira te maken heeft, zingt hij gecompliceerde frases, maar als hij tegenover het jonge...Bij Don Ottavio (Stu-art Burrows) staan we voor een groter probleem: het is een personage dat altijd maar belooft om de wraak uit te voeren, maar steevast in vrij zoetelijke, erg mooie, maar beleefde

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
zien dus niets dan mensen, maar dat geeft aanleiding tot erg vreemde en bevreemdende taferelen: nu wordt niet een vosje maar een zigeunermeisje de halsband omgedaan; nu bespringt de haan niet één van...Het geeft je als toeschouwer de kans de wondere werken opnieuw te beleven; voor niet-toeschouwers is het maar halve pret, maar de schrijver Freek De Jonge is op zich al meer dan de moeite waard...Je ziet uitvergrote theatrale emoties, maar die creëren maar zelden de noodzakelijke spankracht om deze klassieker echt op zijn volle inhoudelijke waarde recht te doen

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Zij tonen aan wat een fijnzinnig esthetisch architect hij is, maar door allerlei omstandigheden (Brusselse rivaliteiten en zo) zijn die deuren er niet gekomen...Baron Ochs, rijk maar vulgair, van adel maar lomp, zit achter het mooie jonge meisje aan, maar wordt door iedereen beetgenomen, en vernederd moet hij het strijdtoneel verlaten...Maar erg veel eer haalt hij er niet van, omdat zijn technisch aartsmoeilijke partij alleen maar de banaliteit uitdrukt

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Maar ondanks de emotionele voedingsbodem, ondanks de persoonlijke en grillige en egotistische motivering van de creatie, die hijzelf "demiurgie" noemt, en ondanks zijn flirten met het toeval, zal...hoewel hij ook schilder is), maar, voorbij de intens doorleefde persoonlijke ervaring, om de manifestatie van het niet-meer-kunnen-zwijgen...Avant-garde is een middel tot vooruitgang, schuwt de stagnatie, de halfslachtigheid, de kopiëring, maar is ontegensprekelijk ook een worp van de tijd

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Bruno Ik wilde toch alleen maar wat beter naar je jas kijken...Bruno Maar je leeft dus nog...Bruno Maar zeg toch meteen 'U' tegen me

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Scène 2 Opkomst Bruno Bruno Het was de hele tijd alleen maar donker in Finland...Bruno Ik wilde toch alleen maar wat beter naar je jas kijken...Bruno Maar zeg toch meteen 'U' tegen me

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Zo komen we niets te weten over de antecedenten van de personages en weten we evenmin waarom Marianne die morgen besluit dat Bruno haar alleen moet laten...Gaat Bruno plat op de grond liggen, terwijl Marianne voor het eerst een berg bestijgt...Marianne tracht te ontkomen aan de in-slibbing in voorgevormde modellen door te opteren voor de anonimiteit (supermarktinwisselbaarheid) maar wordt voortdurend geconfronteerd met bestaande mallen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Deze opvoering is als schuimwijn: hij spuit met geweld; het glas loopt enthousiast over, maar even later blijkt het maar nauwelijks gevuld te zijn...Maar dat neemt niet weg dat dit een meeslepende vertoning is, die mijlen uitsteekt boven de absolute miskleun die Bourdet verleden jaar versierd heeft bij La Comédie Française met Le Dialogue des...Maar op het einde staat ze dan toch maar op het podium, in het felle licht van de schijnwerper

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
De personages in kwestie zijn erg herkenbaar omdat ze gemodelleerd zijn op bekende archetypes, maar dit wordt ook weer niet zo dik gesausd (zoals in Demonen dat drijft op de symboliek) dat het storend...Ook E. Van Heer (Knack) merkte legen stoelen op, maar vindt dat "De Decker bewezen heeft dat ook in de KVS verstandig en degelijk teater kan worden gemaakt" en dat dit voortaan zo maar moet blijven...Van Heer hangt zowat aan het plafond van enthousiasme: een grandioze toneelbelevenis zoals je ze maar zelden meemaakt (BMC) vindt hij, en een noch min noch meer revolutionaire produktie in het geval

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Het theater in het algemeen leek na de oorlog als levende kunst veroordeeld, uitgepraat, maar deze Fransman pleitte voor het toneel als "publieke dienstverlening, net zoals gas en electriciteit...Maar deze productie is, zeker vormelijk, weinig exemplarisch gebleken: het collectief ging zich toeleggen op het onderzoek van de clownerie, de commedia dell'arte ook, en hieruit ontstonden...Zoals elke sociale organisatie -- en bij zogenaamde 'revolutionaire bewegingen' lijkt dat tragischer, maar het is even normaal -- neigt een theatergezelschap naar bu-reaucratizering, wat in eerste

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Maar af en toe stuitert het ritme, dobbert de voorstelling weg...multiculturele samenleving die zeker in Joegoslavië maar ook in de rest van de wereld meer en meer een probleem stelt, reflecteert en van een cultureel programma voorziet...Ruimtelijk vooral : geen naturalistisch stijlmeubilair, maar een kleurrijke enorme vlakte waarin de smachtende maar volstrekt dadenloze personages zich als schipbreukelingen recht proberen te houden

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Ik ben er van overtuigd dat Bruno Verbergt, de opvolger van Michel Uytterhoeven als programmator, in Klapstuk 89 een aantal voorstellingen samengebracht heeft die, stuk voor stuk, diepe indruk op hem...de rekwisietenjongen) en ontstaat als alles afgepeld is (het naakte paar in de slotscène). Dat kan ik als bedoeling aflezen maar ik zie het nooit echt omdat ik bijvoorbeeld geen stijldansen zie, maar een...Platoonse afspiegeling ervan, en omdat ik ook nooit enige echtheid zie en alleen maar doen alsof

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
die door sommigen in Vlaanderen nog wel goedgepraat werd (waarschijnlijk onder het mom : het is van ons toch, we mogen het eigen nest niet bevuilen), maar niet langer aanvaardbaar was...Voor de eerste opera wilde Mortier een Verdi, maar om aan te duiden dat hij Verdi als een smaakvol genie beschouwt, koos hij een minder bekend werk, waar Verdi geen gebruik maakt van makkelijke...Bij dit laatste punt bleek het bij Mortier vooral om retoriek te gaan, maar het zou Marc Clémeur, die dit aspect van ons toneelleven veel beter kent, menens kunnen zijn

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Dat volwassenenstatuut zal financieel en organisatorisch wel een en ander betekenen, maar de programmatie blijft in handen van Ancienne Belgique, Beursschouwburg en Kaaitheater...Zeer sterke individuele dansers die het in groepspassages samen moeilijk krijgen, maar dat is a minor detail in dat schitterende, overdadige gewemel waar ik kop noch staart aan kreeg en met veel...Maar hoort dat ook niet tot het subtiele spel van de emotioneel-intellectuele uitwisseling die plaatsvindt tussen maker en ontvanger ? Het besef dat kunstbeleving inderdaad een hoogst subjectieve en

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Gunther Sergooris, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay, Benoït Vreux Coördinatie Cecilia De Moor Aan dit nummer werkten mee Bruno Koninckx, Sam Bogaerts, Ann Olaerts, Daan Bauwens...Later werd een kleine bijdrage gevraagd, maar een publiek fonds droeg er zorg voor dat iedereen aan de festiviteiten kon deelnemen...Het moderne theater is structureel afhankelijk van de staat, maar ontwikkelt zich artistiek autonoom, wars van politieke en commerciële belangengroepen

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Bruno Verbergt, organisator van Klapstuk 1991, schetst hoe Lissabon er de afgelopen jaren in geslaagd is uit te groeien tot een niet onbelangrijk centrum voor hedendaagse dans...Zij nemen risico's. Soms is hun werk goed en af (maar je vraagt je af of ze meer in hun mars hebben), soms tonen ze een draak van een voorstelling (maar je ziet hoeveel meer ze vermogen ). Een De...Maar ook op middenlange termijn zal de jonge dansscène waarschijnlijk kunnen rekenen op dergelijke eenmalige initiatieven: in 1992 is er 'Portugal 600', een manifestatie die met behulp van culturele


Toon volgende resultaten