Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "Bruno Kan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
de subsidieverdeling werd spijtig genoeg niet opgenomen). Wat kan men daaruit afleiden ? Dat er veel...Maar grasduinend in latere jaargangen kan men zich niet van de indruk ontdoen dat deze formule uitgewoond is en de redactie en omliggenden tot een vriendenkring met vriendenactiviteiten gereduceerd...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
galerij Der Sturm kan men kennis maken met de schilders van de in 1905 in Dresden gestichte groep Die Brücke (Lyonel Feinin-ger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff...Inhoudelijk kan men grof twee richtingen onderscheiden, een eerder realistische die veel aandacht besteedt aan de leefomstandigheden van de mens in de moderne massa-maatschappij, in de grootstad...Dat kan ook indirect gebeuren, door het cru uitbeelden van de nood van de uitgebuite oorlogsslachtoffers, prostituees en arbeiders

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Ondertussen had deze compromisloze theaterman een hele ploeg om zich heen verzameld: in München de scenograaf Karl-Ernst Herrmann, in Bremen de acteurs Edith Clever, Bruno Ganz, Jutta Lampe...Bruno Ganz kapte af op de te mooi sluitende concepten, "waarin geen plaats meer was voor nieuwsgierigheid" (3) en verliet het gezelschap...haarscherpe fonkelen van een langs alle kanten edel geslepen steen (Stein in het Duits -- LVdD), die men kan bewonderen, maar niet liefhebben

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Don Giovanni toont weer eens wat hij kan door het zingen van een erg meeslepend lied...Deze persoonlijke toets leidt de aandacht niet af van het essentiële, namelijk de tekst van Don Giovanni zichtbaar maken, maar ik kan me van de indruk niet ontdoen dat hier toch een soort...steracteur die begrepen heeft dat er voor hem geen Holly-woodcarrière bij de film is weggelegd en dat hij interessanter werk op de Berlijnse planken kan verrichten

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Amphitryon kan zeker beschouwd worden als een exponent van dit "socialistisch classicisme": in Shakespeariaanse blanke verzen bewerkt Hacks de Amphitryon-stof - voordien al behandeld door zo illustere...Het kan hier en daar nog wat dieper uitgewerkt worden, het zou dan nog geestiger zijn, maar zoals deze operette nu verschijnt, is ze sprankelend van leven...Als die laatste dan achterwege blijven, kan men het een publiek moeilijk kwalijk nemen dat het reageert alsof er een aflevering van de Collega's wordt opgevoerd, en dat het elke gelegenheid aangrijpt

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Vergissen kan u zich niet, want onze naam staat op de deur," is daar toch niet de meest voor de hand liggende methode voor...Strauss lijdt hier dus aan al zijn kwalen: hij is briljant, maar kan, zoals menig begaafd tafelredenaar, nooit op tijd ophouden...Johan Thielemans Der Rosenkavalier (Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal), dirigent: John Pritchard; regie: Gilbert Deflo; decors en kostuums: Carlo Tommasi; belichting: Bruno Boyer; met

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Emoties Hoe kan de schelp van zijn lichaam de gloed van zijn geest weerstaan, denk ik, wanneer Kantor op 23 januari 1987 de kelder van de Cricoteek binnenstormt, in een lange zwarte jas en met...Als het stuk mij wordt, als ik het stuk word", had hij me enige dagen tevoren toevertrouwd, "kan ik het geslaagd noemen". Dit zijn geen repetities, eerder seances of hallucinaties, op geen...Noch als academicus, noch als jonge fin-du-siècle-artiest kan ik geloof belijden in de médiocrité van de cultuurkazernes en hun onverschilligheid voor de revolutionaire herdefiniëring van het avant

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Tweede scène: Bruno op bezoek I Bruno Moet dit spel dan altijd blijven daargaan, Marianne...Bruno komt binnen...Bruno Ik kan vanavond echt niet spelen

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Scène 2 Opkomst Bruno Bruno Het was de hele tijd alleen maar donker in Finland...Bruno Kan hij daar zijne kost mee verdienen...Bruno Ik kan vanavond echt niet spelen

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Ook dat heeft met economie te maken: zo kan Handke zijn personages rustig zes winkels, een vliegveld, een café, een cinema en de natuur insturen, Joosten kan dat evident niet: hij laat ze binnen...Al is Marianne de spil van het gebeuren, de omvang en de slaande kwaliteit van Bruno's rol-tekst doen het stuk in zijn richting kantelen...Het défilé groeit uit tot een offensief op Mariannes individualiteit: Francisca herhaalt verbaal Bruno's brutaliteit, de vettige aanhalerigheid van Ernst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Je kan zeggen dat het Ver-fremdungseffekt van deze "kernfusie" het resultaat was...Medea bij het NTG kan een belangrijke opvoering wórden, als we daar zijn worsteling met de hele Euripides meemaken, en als we graafwerk zien naar de diepe scheuren in de menselijke ziel...Het tweede verhaal is net zo belangrijk als het eerste, maar kan de gaten in het eerste verhaal niet opvullen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Met dit beeld van een John die eindelijk rust vindt en tot zichzelf kan komen, terwijl Alan vanaf het raam "Charlotte" roept, Sinatra "There will be many other nights like this" zingt en het almaar...Charlotte (Bruno) zal terugkomen lijkt onwaarschijnlijk...Ook E. Van Heer (Knack) merkte legen stoelen op, maar vindt dat "De Decker bewezen heeft dat ook in de KVS verstandig en degelijk teater kan worden gemaakt" en dat dit voortaan zo maar moet blijven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Je kan niet zeggen dat Jean Vilars idealen naïef waren, of dat zijn pogingen om ze in praktijk te brengen mislukt zijn...Toen in 1970 Peter Stein en zijn equipe -- sceno-graaf Karl-Ernst Herrmann, dramaturg Dieter Sturm, acteurs als Bruno Ganz, Jutta Lampe en Edith Clever -- introkken in de Schaubühne, bestond van...De Schaubühne is momenteel -- Jür-gen Gosch treedt volgend seizoen toe tot het directorium, wat alleszins vormelijk een ommekeer kan betekenen -- een uitzonderlijk luxueus atelier, een 'huis met vele

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wie zoet is, meeheult en schouderklopjes uitdeelt, heet een scherpzinnig criticus te zijn, wie tegenspreekt is een stuk onbenul/Als een criticus niet kan lezen, kan hij beter zijn pen breken...Zolang B niet kan praten, kan zij er 'muziek' op spelen...Zo kan je je referentiekader uitbreiden

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Het kan vruchtbaar zijn voorstellingen vanuit een andere invalshoek te bekijken...Het is anderzijds ook een gevaarlijke keuze want het kan groeiende ergernis opleveren bij het zien en weerzien van steeds dezelfde mechanismen...De tijd om deze verder uit te werken weze Bruno Verbergt gegund

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Regisseur Deflo, in een interview in De Morgen erg boos op Etcetera, levert hier een conventionele regie af die moeilijk milder kan stemmen, zelfs wanneer men dat zou willen...kamercommissie en zich voor de correctionele rechtbank zal moeten verdedigen voor een financieel beleid dat op verre na niet met de financiële stijl van Gerard Mortier kan worden vergeleken...Tommasi; belichting : Bruno Boyer; koorleider: Peter Burian; zang : José Van Dam, Malcolm King, Marcel Vanaud, Barbara Madra, Bernardo Lom-bardo e.a

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
nie Vijt NWT 5/90 oktober-november: REISVERHALENNUMMER met bijdragen van Eduardo Galeano • Bruno Bettelheim • Amy Wilantz • Joachim Fest • Ta-tyana Tolstoya • H.R...scènes uit "Trilogie van het weerzien" (Botho Strauss). Praktisch: -- inschrijvingsvoorwaarde: houder zijn van een licentiaatsdiploma of van een ander diploma dat als gelijkwaardig kan worden...het programma kan gespreid worden over max

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Niet Mi-chaux : synthese kan voor hem - paradoxaal genoeg - slechts via balans verstoring; evenwicht kan slechts in een zeldzaam moment worden bereikt via die ongrijpbare stroom van ontelbare emoties...Aan het eind van het stuk zijn een aantal elementen uit de intrige opgeklaard - al kan men daar ook over redetwisten - maar over de motieven, het waarom van handelingen tasten we nog steeds in het...Die kan je alleen maar vasthouden als je een artistiek boegbeeld kan aantrekken waarmee acteurs willen werken ..." Eric Antonis in het Nederlands Theaterjaarboek 89-90 over de voorzieningen

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Gunther Sergooris, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay, Benoït Vreux Coördinatie Cecilia De Moor Aan dit nummer werkten mee Bruno Koninckx, Sam Bogaerts, Ann Olaerts, Daan Bauwens...Bruno Verbergt schetst hoe Lissabon er de afgelopen jaren in geslaagd is zich een plaats te veroveren in het moderne Europese danslandschap...Het theater dat zich blijvend wil verzekeren van een trouw publiek, kan niet anders dan zich commercialiseren

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Er heerst een rijk cultureel (stads) Ieven, er is traditie maar toch kan alles er...Deze stelling kan ook omgekeerd gestaafd worden: als er interessante dans is in zulke regio's, dan drukt die vaak juist de onmogelijkheid van het vrije lichaam uit - Pina Bausch, Tadeusz Kantor en de...De jonge scène kan nauwelijks nog rekenen op steun of ondersteuning van Acarte


Toon volgende resultaten