Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "Bruno Dan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wat blijft er van het spektakel over: het duel, waarbij Bruno Ganz een degen drie meter hoog de lucht in keilt, om die dan sierlijk op te vangen, waarna hij Laertes precies in de pols wondt...dan wijst men scherp elke "andere" visie af, en reageert men op de minste fout met: en dan kan hij het, gewoon technisch, nog niet eens...Als je lang in gesloten verband gaat werken, dan gaan er, net als in een huwelijk, bekende patronen optreden en dan gaan de interacties tussen mensen zich steeds voltrekken volgens die bepaalde

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
1871 wordt Berlijn, hoofdstad van Pruisen, gepromoveerd tot de hoofdstad van het tweede keizerrijk, hoewel de stad op dat moment, anders dan b.v...Berlijn uit het zich veel meer politiek getint dan in Parijs...Zelfs de drie (!) opera's die door Erich Kleiber, Otto Klemperer en Bruno Walter geleid worden, werken actief mee aan de vernieuwing (zo werd Alban Bergs Wozzeck in de als relatief behoudsgezind

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Ondertussen had deze compromisloze theaterman een hele ploeg om zich heen verzameld: in München de scenograaf Karl-Ernst Herrmann, in Bremen de acteurs Edith Clever, Bruno Ganz, Jutta Lampe...De Oresteia (1980) is dan weer veel monumentaler: de decorstukken zijn imposant, het ruimtegebruik verloopt langs twee grote assen, het koor in de zaal en de protagonisten in het paleis, er wordt...klassieken, De laatste tijd balanceert hij vervaarlijk op de rand van het puur conventionele, Het ontslag van Stein als directeur van de Schaubühne, komt dan ook niet helemaal onverwacht, Veertien jaar aan de top

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Het wordt onmiddellijk afgebroken om plaats te maken voor een nieuw prestigieus schouwburggebouw naar de plannen van stadsbouwmeester Pierre Bruno Bourlaschouwburg...praalziek vertoon (2). Het volstaat hier dan ook aan te geven dat na de renovatie van 1865 de nu 'royaal' beklede zaal liefst 2200 plaatsen bevatte, of 170 meer dan ...de Parijse Opera...soms hoogstaand, vaker gebracht door tweederangsverenigingen (artistiek dan) als 'Hoop en Liefde', 'Club Telegraphic', 'Club Fraternel' en andere 'Ant-werpen's Postfanfares'. Vanaf het

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
effect nog eens hebben aangedikt door een trager ritme te kiezen dan Mozart oorspronkelijk op het oog had...Van de kant van Herrmann lijkt er wel een andere compensatorische arbeid te zijn verricht: al noemt Da Ponte dit een dramma giocoso, dan is bij Herrmann dat giocoso erg in de verdrukking geraakt...Ik wil voortdurend brokstukken uit het verleden gebruiken, omdat ik dat zoveel interessanter vind dan eigen, nieuwe vormen te verzinnen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
klimaat oproepen). Maar dat alles levert weinig meer op dan een staalkaart van effecten...Zadek: Het theater in zijn geheel is verschrikkelijk, onbetrouwbaar, onwaarachtig... Van Becker: Wat hebt u dan tegen het theater...Anders dan in de vroegere bewerkingen, herkent Alkmene Jupiter al vrij snel en na haar liefdesnacht twijfelt ze niet, als bij Kleist, aan zichzelf; haar onzekerheid en kritische blik gelden in de

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Als baron Ochs dom is, dan moeten we daarmee brullen, en als zijn stupiditeit voor de tiende, wat zeg ik de drieëndertigste keer duidelijk wordt gemaakt, dan zitten wij, de gecultiveerde, fijnzinnige...het laatste bedrijf - oneindig lang met de belegen moppen rond Baron Ochs - krikt Strauss dan eindelijk de drie dames op de scène...Johan Thielemans Der Rosenkavalier (Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal), dirigent: John Pritchard; regie: Gilbert Deflo; decors en kostuums: Carlo Tommasi; belichting: Bruno Boyer; met

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Souterrain en kamer vormen Kantors pakhuis van het geheugen, waar hij eerder leeft dan werkt...deze tijd van doemdenken wijst Kantor op onze genetische verbondenheid met de vroege avant-garde, op het belang van kunstenaars, die, hoe dan ook, onze grootouders zijn...Maandenlang reeds draagt, koestert, manipuleert hij de toevallige stukken van een onmogelijke puzzel, smeult in hem eerder de atmosfeer waarin het stuk zal groeien dan de plastische contour, de

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Bruno Anders dan altijd...Dan haalt Bruno een pakje uit zijn binnenzak en geeft het aan het kind...Tweede scène: Bruno op bezoek I Bruno Moet dit spel dan altijd blijven daargaan, Marianne

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Bruno Je moet hem zeggen dat hij boterkoeken voor u koopt, dan moet je ze niet altijd hier komen opeten, zunne...Bruno Dan dank ik u zeer...Scène 3 Bruno Moet dit spel dan altijd blijven doorgaan, Marianne

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Op dat moment begint dan het werk rond de personages: geven van een identiteit, structuren bouwen rond de figuren, aflijning van situaties en confrontaties; dat wordt dan gecombineerd met enig paswerk...Wanneer zij aan het einde voor de spiegel zegt 'Je hebt je niet verraden' en dan begint te tekenen, eerst haar voeten dan de ruimte daarachter, het venster, de sterrenhemel, lijkt ze vat gekregen te...Enkel de moeder-kind scènes, op vijf plaatsen verstrooid, kunnen soelaas bieden, daarin kan Marianne als subject optreden, maar zelfs dan worden haar bemoederende avances gekwetst of wordt ze

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De hoofdpersonages uit Langsame Heimkehr voelen zich dan ook niet thuis in deze beschaving...Eerst lijkt het erop dat ze zich over hem zullen ontfermen, maar dan snijdt de sterkste figuur van de twee dat hoopje ellende onverwacht de keel over...buiten stuurt dan ze binnenkwamen, dan is theater fantastisch

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Koopt een gezelschap de rechten van een stuk (het gaat om werken van auteurs die minder dan 50 jaar dood zijn, of om vertalingen) krijgt het een opvoeringsvergunning...Exclusiviteit is dan ook onzinnig, want men koopt het alleenrecht van iets waartoe iedereen toegang heeft (de dramatekst), terwijl het eigenlijk theatrale automatisch niet-reproduceerbaar...Hun karaktertekening is ook sterker genuanceerd (dan de vrouwen, dan in de KVS): zo breekt John af en toe door zijn koelheid heen, toont hij bezorgdheid voor zijn dochter, is hij bereid tot luisteren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Aan RSC-tenoren als Sir Peter Hall, Trevor Nunn en Terry Hands wordt ook meer dan eens verweten dat ze de zakelijke kant van het theaterbedrijf beter in de gaten houden dan de artistieke...Het Théâtre du Soleil heeft relatief weinig stukken geproduceerd in zijn meer dan 20-jarig bestaan, maar elk werkstuk was doordrongen van verregaande reflecties over de plaats van de acteurs, de tekst...Parallel hiermee liep het project 'les Shakespeare': wie anders heeft beter geschiedenis verteld op het theater dan hij

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Met desastreuze gevolgen voor het repetitieproces: men werkt hier met spoken, vertelt regisseur Haris Pasovic, die af en toe eens opduiken op een repetitie, om dan weer te verdwijnen...een goor afkooksel van absurde humor en geestigheid (Mijnzoetje : 'Als ik dat toesta dan mag het huis instorten'. Het huis stort toch wel niet in, zeker...Ze hadden in Vlaanderen een plaats opgeëist naast de bestaande instellingen en die niet gekregen: de subsidie die ze kregen was niet meer dan de droge korst brood die bedelaars in vroeger tijden werd

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Ik ben er van overtuigd dat Bruno Verbergt, de opvolger van Michel Uytterhoeven als programmator, in Klapstuk 89 een aantal voorstellingen samengebracht heeft die, stuk voor stuk, diepe indruk op hem...Vaak komen die niet verder dan de trouvaille, zoals de kruisafneming of de strasstongen van de kletsende vrouwen...Als er niet een paar boeken zijn die we van tijd tot tijd kunnen herlezen, als er niet een paar schilderijen zijn die we van tijd tot tijd kunnen weerzien, dan zou dit arme leven nog meer vergeten

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Maar het moet gezegd dat de kopers in deze eerste produktie onmiddellijk veel beter presteerden dan hun collega's in Brussel, toen die wat bibberend en aarzelend hun Don Carlos-partijen speelden bij...Wie zei ook weer dat opera achter de schermen veel boeiender is dan op de planken ? Wat de Vlos betreft krijgt hij alvast gelijk...Tommasi; belichting : Bruno Boyer; koorleider: Peter Burian; zang : José Van Dam, Malcolm King, Marcel Vanaud, Barbara Madra, Bernardo Lom-bardo e.a

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Er is niet meer dan wat er is, dan datgene wat er gebeurt zonder bekommernis omtrent toeschouwer of theatrale waarde...Deze mengeling werkt verscheurender dan de drukke straatgeluiden die Astral Convertible (1989) begeleiden, maar hier werken de installaties van Robert Rauschenberg dan weer be- of vervreemdend...Nochtans moet het moderne publiek zich vrij eenvoudig kunnen herkennen in het koor : een groep van mensen die niet ingrijpt, die enkel praat, becommentarieert, dan weer de ene kant kiest, dan weer de

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
Bruno Verbergt, Konrad Maquestieau, Paul Pourveur, Stefan Hertmans, Ludo Verbeeck, Klaas Tindemans, Paul Corthouts, Peter De Jonge, Dirk Verstockt, Henk Pringels, Pieter 'T Jonck, Johan Thielemans, Stefaan...Bruno Verbergt schetst hoe Lissabon er de afgelopen jaren in geslaagd is zich een plaats te veroveren in het moderne Europese danslandschap...Na meer dan vijftien jaar ligt er in Vlaanderen een nieuw decreet voor

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Zo telt Duitsland bijvoorbeeld slechts een tiental hedendaagse dansgezelschappen, tegenover meer dan honderd gesubsidieerde gezelschappen in het ongeveer even grote en rijke Frankrijk...Maar meer nog dan dat allemaal is er de harte wens van veel Portugezen (en alvast van hun politici) om deel uit te maken van Europa...Nieuwe voorstellingen komen uit, kunnen dan met moeite enkele keren vertoond worden te Lissabon, soms nog eens één enkele keer te Coimbra of Porto en dat is het dan


Toon volgende resultaten