Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "Brechts Drie­stuiversopera" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
ARCA De Opdracht heeft een simpele fabel: drie afgezanten van de Franse Revolutie (Debuisson, Galloudec, Sasportas) worden naar Jamaica uitgestuurd om daar de opstand te importeren tegen de...De relatie van dit stuk met De Opdracht loopt via Mauser dat Brechts revolutionaire geweld radicaliseert en zo in vraag stelt...En het is expliciet de toeschouwers ruimte (ook voor de spelers): drie functies voor één ruimte

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Dit zijn de vragen die ik me stel bij de analyse van de tentvoorstelling van Brechts Moeder Courage en haar kinderen door de Nieuwe Scène...de versie van de Nieuwe Scène wordt het bekende verhaal van Moeder Courage, die gebruik maakt van de 30-jarige oorlog om een bloeiend handeltje als marketentster uit te bouwen, en daarbij haar drie...Moeder Courage blijft over, eerst nog even met de geest van haar drie kinderen, daarna helemaal alleen om het zware juk verder te dragen, de oorlog in. Deze epiloog van Brecht wordt in de voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Gerardjan Rijnders' regie-opvattingen (Globe, De Drie Zusters) liggen hem niet zo...Steve Paxtons Bound had ze eerder gezien, in een versie met drie performers...Dat 'glaciale' karakter lijkt mij een modern equivalent van Brechts vervreemding

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Beurtelings blijft één van de vier dansers achteraan op een stoel zitten; van de drie dansende figuren komt er telkens een naar voren in een lichtgang en danst een ongewone solo, opnieuw opgebouwd met...Ze zijn met zijn drieën verliefd op dezelfde vrouw". Komt door die drie zusjes en één man ; een mens denkt dan onmiddellijk aan drie mannen en één zusje...Dit heeft het Kaaitheater heel duidelijk getoond: KingLear, Drie Zusters en Der Menschenfeind - de topper van dit festival - een verantwoorde en overtuigende programmatie

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
én twee veel langere en interessante voorstellingsanalyses: Luc Lambe-rechts over Jan Decortes Torquato Tasso (Goethe) en An-Marie Lam-brechts over de Arca-produktie van De Opdracht (Heiner Müller). Deze...Paul Peyskens' Koning Oidipous, een queeste, dat drie maanden voordien in 't Stuc in Leuven in première ging, maakte zij een zeer volwassen indruk, als volwaardige actrice...Hugo de Greef (10 x) Nu we drie nummers van ETC achter de rug hebben moet het mij van het hart hoe opgetogen ik ben over het totaal

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Bond verdeelt zijn toneeloeuvre tot op heden in drie reeksen...Bond bekeert zich nu meer openlijk tot Brechts episch theater: de dramatische werkelijkheid wordt tegelijk verteld, geanalyseerd en in een historisch kader geplaatst

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Er zit zoveel onuitsprekelijks in. Dan komt de lezing: na drie kwartier werd iedereen geëmballeerd tot en met...Het is een schitterende voorstelling: maar het is drie uur verveling...Dat was ook een misvatting met Brechts modelboeken

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Deze titel roept onstuimigheid, geweld op en de voorstelling valt direct met de deur in huis: de drie acteurs 'komen op' met twee snelle wagens en een zware motor, wild rijdend in de immense...Nog drie andere gezelschappen (Theater, Pu-bliekstheater en Ro) kregen een nieuwe artistieke leiding en een aantal kleinere gezelschappen (Centrum, Sater, de Nieuwe Komedie en Poëzie Hardop) werden...Tenslotte behandelt Brechts Moeder Courage een periode die slechts een halve eeuw, niet zo ver uit de buurt en met een vergelijkbaar conflict, van het gebeuren in 't Westquartier verwijderd ligt

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
de periode waarin we met hem een gesprek hadden, speelde hij niet minder dan drie verschillende voorstellingen...Wat verbindt voor jou die drie verschillende ervaringen ? Luc Philips: "Het zijn drie wegen die in hetzelfde samenlopen: Spielefreude...Zijn het voor jou ook drie andere relaties tot het publiek ? Luc Philips: "Je kan zo moeilijk concretiseren welke relatie dat is. Het is gewoon een communiceren

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Ik droom nog even door: het tweede deel vangt aan met drie stoute meiden (The Cremerettes) die wat onrust in de zaal zaaien...aan Brechts Galileo Galilei, Kipp-hardts Oppenheimer of Müllers Leben Gundlings - is steeds de vraag zelf, impliciet (de procesvorm in Oppenheimer) of expliciet (de fragmentatie in Leben Gundlings...Peter Hall, de directeur, heeft hierop krachtig gereageerd: hij heeft één van zijn drie theaters gesloten

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
werken ook met drie regisseurs die een faire kans moeten krijgen: de programmatie is daar een typisch uitvloeisel van...Nu worden er twee, drie produkties tegelijkertijd gerepeteerd en daarna gespeeld: dan zijn er in feite twee, drie sub-Globetjes aan het werk...Het had Brechts laatste stuk kunnen zijn

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Maar de hoofdfiguur, dichter/acteur richt zich dan ook verklarend tot het publiek na het eerste van drie min of meer gescheiden gedeeltes in de pauzeloze voorstelling: Het complexe oeuvre...Pes-sao was de schizofrenie in persoon, wat zich in z'n werk uitte in de creatie van drie "heteroniemen", alter ego's van hemzelf, die hij elk onder eigen naam liet publiceren, en die elkaar zelfs...Zijn theater esthetiek was spectaculair, zijn ruimteconcept drie-dimensioneel en geïnspireerd door wat hij had gelezen over het Russische constructivisme, de door hem gepropageerde speelstijl was

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Klaas Tindemans had een gesprek met hem en bespreekt tussendoor drie recente produkties van de groep: ImitatieS, Boom uit de tropen en Russische Openbaring...De drie varianten zijn aanwezig in Boom uit de Tropen...personage: namelijk van die man die drie kwartier op de scène staat

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Waar Brechts stuk een nauwkeurige ontleding en bewustwording ambieerde van tragiek, lafheid en moed in een oorlogssituatie, bleef het effect beperkt tot een identificatie van het publiek met een door...Drie groepen uit de stal van Lecoq, drie totaal andere voorstellingen...Sprekers waren Jan Joris Lamers, Pol Dehert en Philip-pe Thiry (die het standpunt van de kunstenaar verdedigden), Bernard Faivre d'Arcier, Cas Smithuijsen en Carlos Tindemans (drie theoretici) en

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het Atelier is een collage van tekstfragmenten, ruwweg te verdelen in drie "bedrijven": klassieke stukken als Faust, King Lear (een prachtige stormscène...klassieke die Discordia, of hun voorganger het Onafhankelijk Toneel, wel speelde (The Tempest, Bernhard-teksten, Brechts Im Dickicht der Städte, enz...Kijk, er zijn op dit ogenblik drie grote gezelschappen en als je nu in vogelvlucht analyseert wat er gebeurd is, dan stel je vast dat er een heel rare microbe heeft toegeslagen, wat ook weer iets te

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Steve Kemp: "Dit is één van de drie scholen waar je je kan bekwamen in de technische kant van het theater...zijlicht heb ik hier vaak drie mogelijkheden wat de hoogte betreft, terwijl dat in Engeland meestal niet het geval is. Er is ook een groot verschil te merken bij het timen van het licht...Voor deze King Lear in Gent ben ik drie weken bezig: dat is lang

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Ik vond Brechts stuk wat te mager...Ik ben binnengekomen met vijf teksten: de originele, drie Nederlandse vertalingen en een Duitse versie...hebben nog drie weken de tijd om ons die tekst zo eigen te maken, dat hij onwaarschijnlijk natuurlijk zal klinken

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
en de ontsteltenis van Mozarts publiek (net als voor de miraculeuze basisovereenkomst in de vormgeving van de drie hier te bespreken recente ensceneringen van deze opera : Peter Sellars in New York...Hij opent de opvoering postmodern met een beeldcitaat van Manets 'Déjeuner sur l'herbe'. Drie aangeklede heren en een naakte dame...Peter Sellars, ten slotte, pleegt een actualisering, een herschrijving, in de beste Brechtiaanse traditie, maar dan gelukkig, veertig jaar later, opener, speelser en zonder Brechts vrouwenhaat

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Ook de drie volgende bijdragen stellen zich kritische vragen bij Syberbergs artistieke en politieke démarche...Over zijn manier van filmmaken schreef Syberberg: "Ik heb het esthetische schandaal gewaagd om Brechts leer van het epische theater met de muziek-esthetiek van Richard Wagner te combineren, om in de film

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Brechts visie op de veranderbaarheid van mens en wereld en de toonbaarheid daarvan op theater, en Artauds nadruk op het theater als purgeermiddel van archetypische oerdriften, verlenen Müllers werk...Het stuk, geschreven in 1979, heeft een vrij eenvoudige fabel: in opdracht van de Franse Revolutie, vertegenwoordigd in de persoon van Antoine, exporteren drie gezanten de revolutionaire ideeën naar...Zoals de keuze voor drie acteurs die de hele tekst vertolken, inclusief alle nevenintriges, scheuren en breuken, echo's en contraststemmen


Toon volgende resultaten