Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Bond en het Court"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Daarmee startte een jarenlange samenwerking tussen Bond en het Court...Het leven heeft natuurlijk zin, zegt Bond, maar het is de mens die er die zin aan geeft en dat kost, zoals de ervaring leert, soms moeite...Ten eerste loopt Bond zo niet het risico zijn publiek te verliezen en ten tweede is geweld het symptoom bij uitstek van onze maatschappij

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Telkens stortte het Westerse mensbeeld dat sedert het Classicisme en de Verlichting de blanke, mannelijke en katholieke Europeaan tot enige norm van kuituur en beschaving had verheven iets dieper...Deze eerste drie toneelstukken reveleerden aldus een sterk gewijzigde mensvisie en een niet realistisch theater zag het daglicht, met technieken van het absurde, het groteske, het wreedaardige, de...van liefde en pijn, van angst en verlossing, of, anders gesteld, het begeren, willen leven en moeten sterven worden geprojecteerd tegen oeroude achtergronden en bevraagd op hun actuele zin

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
vergeten'. 'Het verschil, tussen het tolereerbare en het ontolereerbare, zou moeten terug te vinden zijn in de sensibiliteit van stemmen 3 en 4. Het is niet zonder bezorgdheid dat stem 4 stem 3 informeert, ook...Het komt tot leven in de vertraging, in wat Tuymans ooit de "herinneringsvrije zone" noemde, de zone tussen het haast onbewuste zien van het beeld en het vastleggen ervan...stem, zonder alle gebaren die ons moeten overtuigen van het dramatische lijden dat het lichaam door de uitgesproken woorden ondergaat terwijl het drama volledig in de woorden zit en het lichaam onbewogen