Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Bij Tsjechow" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Bij elk personage, bij elke situatie voel ik me aangetrokken en afgestoten, niets ligt mij goed en altijd is er iets vertrouwd...Dit zie je zowel bij Tim Miller als bij de Wooster Group...Jan de Troyer, journalist bij Belga, voelt tijdens zo een festival zijn criteria verschuiven

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Jan Decorte, Gerardjan Rijnders en Jürgen Gosch versus Shakespeare, Tsjechow en Molière...Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wat bij ons franstalige theatermensen dramatisch is, is de onwetendheid en de onkunde waarmee we te maken hebben...Bij alle drie is de wil aanwezig tot een coherente werking en programmatie...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
krijgen er het leven in verteld van de kasteelheer Daegeman, die door zijn ouders mishandeld wordt, vriendschap vindt bij een paar arme jongens die in zijn bossen spelen...Theu Boermans, die acteur was bij Zuidelijk Toneel Globe en er de leiding had over het irnprovisatiespel Spoorloos, in gesprek met Pieter Kottman, "Obsessies en blokkades bij acteurs fascineerden mij...Een schrijnend eenzaamheidsgevoelen dat het meest voor de hand liggend tot uiting kwam wanneer Noelte zich met Tsjechow en Molière's Mensenhater confronteerde

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Anderzijds is deze afhankelijkheid slechts te vrezen wanneer de kunsten materieel uitsluitend bij gratie van de overheid zouden bestaan...Artiest en toeschouwer zijn weliswaar onlosmakelijk aan mekaar verbonden, maar het initiële punt in deze communicatie ligt zonder twijfel bij de creatie-drang van de kunstenaar, bij zijn/haar wil om...Kunst bestaat omdat er kunstenaars zijn; niet omdat er een publiek voor is. Een goed cultuurbeleid geeft carte blanche aan de kunstenaars en helpt hen bij hun zoektocht naar

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Toneelspelen was toen voor een goed deel "transformatiekunst", "koppen maken", maar bij Robert Marcel hadden die koppen ook een ziel...wijze waarop Joris Diels hem bij zijn overgang van het revue- naar het "echte" theater heeft opgevangen en begeleid...wat bij mijn rol voegde" {De Nieuwe Gazet 3/2/1965). Zijn zoekwerk bracht hem bij een tekst in petit-nègre, een taal die in Noord-Afrika gesproken werd in de tijd van Lodewijk XIV en die hij - tot Diels

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ook bij de andere groepen ('Vrijheidsplein' en 'Justitiepaleis' in Brussel) wordt menselijk gedrag in een sociaal milieu bewegingsanalytisch getoond: bij de ene blijft het bij oog voor detail en een...Ze werd gesticht door Jan Ruts in 1976 bij zijn terugkeer van een tweejarige opleiding bij Etienne Decroux in Parijs...Decroux is ook het referentiepunt waar Jan Ruts steeds naar terugkeert bij de omschrijving van de opleiding en van mime in het algemeen: "Mime wordt nog te snel geassocieerd met witgeschminkte

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Qua structuur sluit het stuk aan bij het Spaanse theater uit de Gouden Eeuw, bij auteurs als Lope de Vega of Calderon...Zo creëerde Tilly, een hedendaags auteur die ook al bij ons gespeeld werd (Charcuterie Fine bij het NTG bijvoorbeeld), een nieuw stuk rond racisme...Robrecht De Spiegelaere, die bij Malpertuis (Tielt) een gelijkaardige situatie als die van Vermaercke bij de Korre had beleefd, werd dan aangezocht om het theatertje weer op poten te zetten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
zich al niet erg homogene spel - zowel in het samenspel als bij de individuele acteurs - in de loop van de voorstelling ontsnapt, het doet je niets meer, het prikkelt niet...Hiermee tekent zich bij de schrijver Bourdet een vreemde evolutie af: hij is gestart bij variaties en deviaties van het meest populaire theatergenre in Frankrijk, maar stuk na stuk is hij steeds...Aan de ene kant het bij elkaar brengen van volkeren en kunstenaars (vooral levendig bij die theatermensen uit landen die op één of andere manier bij de wereldoorlog betrokken waren geweest). Daaruit

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Chéreau ging die uitdaging lang uit de weg -- de quasi noodzakelijke uitvergroting binnen de Cour sluit niet zo goed aan bij de intimiteit van zijn ensceneringen -- maar Alain Crombecque (vroeger een...De gespeelde tijd (anderhalf uur) moest overeenkomen met de reële tijd (van half zeven tot acht). We zien een défilé van herkenbare Tsjechov-per-sonages uit bij voorbeeld De Meeuw of De Kersentuin...Die improvisatie-oefeningen zitten bij voorbeeld geïntegreerd in zijn enscenering van Zes Personages op zoek naar een Auteur van Luigi Pirandello -- een auteur die, net als alle andere absurdisten

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De zorg die vandaag door onder meer De Tijd, BMC, de Korre, Stekelbees, Tie3 en Speeltheater wordt besteed aan de impact van een voorstelling in dl haar facetten, is veel groter dan bij vergelijkbare...Benoins idee dat het stuk zich in Woyzecks hoofd afspeelt, werd door decorateur Jean-Marie Poumeyrol (hij was ook Benoins compagnon bij diens Ghettó) vertaald in een hoofdzakelijk grijsge-tint...feite hanteren wij nog steeds het denkkader dat in 1975 door de overheid 'bij decreet' werd vastgelegd

Nr. 24, December 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Er is nauwelijks een banaler openingszin voor een toneelstuk te bedenken dan die van De Meeuw van Tsjechow, "Waarom gaat u toch altijd zo in het zwart gekleed...De eerste gedachte, het omgekeerde spiegeleffect van de fotografie, is op zijn minst even opwindend in het licht van de door Tsjechow 'gefotografeerde' familieportretten met de banaliteit die...bij voorbaat al vervelend vindt, en stelt ze in bedrijf 4 een spelletje kaart voor, waarvan ze zegt: "'t Is een saai spel, maar als je eraan gewend bent geraakt, gaat het wel

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
Aansluiting bij de gevoeligheden van het kinderpubliek vindt OHS in de uitbeelding van het zogenaamde 'maximale denken' dat ook kinderen drijft...Naast die première was tijdens het festival opnieuw Een 1/2 tuinhuis te zien en bracht De Blauwe Zebra ook De Beer naar Tsjechow...De 'scharnierfunctie' zoals Carlos Tindemans het in zijn nabeschouwing bij het festival noemde, tussen Van den Booms chorische gezangen, het nu eens hakkelende dan weer vloeiende gedragsritme van zijn

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Voorlopig is er geen interactie tussen de verschillende programma's. We hebben enkel inspraak bij de keuze van gastvoorstellingen en regisseurs...kiezen voor toegankelijke stukken waarmee we iets willen vertellen en teweegbrengen bij een zo breed mogelijk publiek...Bij Nachtasiel wou ik enkel situaties tonen

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
Chris Lomme is sinds jaren "prima donna" bij het KVS-gezelschap in Brussel, dat na jaren langzaam uit een artistieke winterslaap lijkt te ontwaken...Bij Tsjechow is De Meeuw dan nog een bijzondere uitdaging...Je voelt je daar goed bij

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Daar hij echter zijn personages inkleurt met echte pijn, echt emotioneel gebrek, echte agressie, vertoont het stuk verwantschap met Tsjechow...En bij de al moeilijke figuur van oom Harvey gaat het helemaal fout, omdat Bert van Tichelen de toelating krijgt om nog maar eens, en ongeremder dan vroeger, zijn geliefde bulderende bullebak op de...Deze scenograaf ontwikkelt bij Arca een stijl waarbij zijn erg knappe beelden soms wel haaks staan op het gegeven

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Bij mij roept het de volgende inhoud op: in een cultuurgemeenschap leven noden die geformuleerd worden door cultureel geïnteresseerde leden onder het publiek; deze leden geven niet alleen te kennen...Zowel het Duitse ongenoegen (Strauss), als de Franse retoriek (Koltès), als het Engelse engagement (Brenton), als de Hollandse relativering (Maatschappij Discordia) worden bij ons als vreemde lichamen...De Vrek, De Meeuw, Medea, Pinokkio, Nachtwake, Nachtasiel om het daar bij te houden, is dat een oprisping uit een voorbije tijd

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Werner Strouven produktie: Mickery Workshop/ Kaaitheater; regie: Jan Lauwers; dramaturgie: Marianne Van Kerkhoven; muziek; Verdi, Bach; teksten; Canetti, Tsjechow, Pinter, D.H...Dat de zaal in een schabouwelijke toestand verkeert en dat er moest gewerkt worden met een muziekopname, droeg natuurlijk niet bij tot de sfeer en is ook niet op rekening van het gezelschap te...sprookjespaleis, die de ondergang van zijn rijk slechts kan vergelijken met een verloren positie bij het schaken

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Ik mag van harte hopen dat ze zich bij dat alles ten minste verveelden, want ik, bij de wagen van Thespis, ik verveelde mij te pletter...Het leert ons ook nog dat bij twee van de acht produkties de naam van Jappe Claes valt, bij twee andere de Blauwe Maandag Compagnie met Perceval en Joosten, bij één andere de naam van Michel Van...En bij gebrek daaraan, acht keer of daaromtrent min of meer dezelfde kaft

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Eerst bij het Centraal Komitee, dan bij een lid van Politburo, tenslotte bij de partijsecretaris himself...De historische analyse wordt grondig uitgewerkt, bij Tsjechow wordt bijvoorbeeld onvermijdelijk verwezen naar Dostojevski...Zij kijken naar de gekken zoals Tsjechow die zo mooi in zijn novelle neergezet heeft; maar hier wordt fysiek geweld aan toegevoegd, het lijkt wat op het theater bij ons uit de zestiger jaren, zoals


Toon volgende resultaten