Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "Bij Godot" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Bij de vrouwen, die meestal klein en speels gebaren, wekt dit een onaangenaam, opdringerig gevoel ('Als mieren aan een appel' commentarieert Pina), bij de mannen is het regelrecht brutaal...Andere voorstellen: Weisst du, wieviel Sternlein stehen, Nachts am Kongo (naar een in het stuk gebruikte schlager), My bonnie en ook eens half gekscherend Warten auf Godot...Uiteindelijk denkt Pina aan een titel die ze reeds bij het begin had genoemd: Kontakthof Sommige vinden het geweldig, anderen -- meestal mannen -- zijn er tegen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Het naturalisme primeert nog altijd, terwijl Wallonië en zeker La Louvière, waar Jean Louvet woont, de wieg is geweest van het surrealisme bij ons...Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht...Wij hebben niet de middelen noch de mensen daarvoor maar er is bij ons drie wel een autoemulsie aanwezig en dat is belangrijk

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Hij was toen 36, onbekend bij de theatermensen, voordien was hij functionaris bij het Tnstitut natio-nal de l'audiovisuel et Ie Centre national du cinéma'. Wat hij daar als ervaring heeft opgedaan...ook zien als een gebrek aan sociale kennis bij zowel de regisseur als bij de acteurs: zou Olyslagers ooit ergens kans maken op een baan, als hij zo een incompetente kelner is?). Maar het komt wel erg...Maar bij Van Kerkhove is deze constatatie niet het resultaat van een ontmaskering: reeds van bij het begin is verleiden omgedraaid tot de vulgairste vorm van provoceren: het ondergoed van Julie is dat

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Tijdens dat werken heeft er zich bij mij een rijpingsproces voorgedaan: hij heeft bij mij dingen losgepeuterd die nog sluimerden en die er toen pas uitkwamen, nl...Bij wie minder inbreng had, vulde hij zelf in wat nodig was...Vooral door de, bescheiden, assistentie bij het vertalen van Rostands meesterwerk begon ik klaarder te zien (en later op de repetities klaarder 'mee te spelen') in Walters werkwijze

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Bij een meester in de leer "Bij de Studio gingen we erg pragmatisch te werk: vanaf de eerste weken zaten we aan de Grieken te werken, aan Bredero, Vondel, etc...Dat komt omdat ik het bij Teirlinck reeds gehoord had...Ik vind iets van die kwaliteit terug bij Beckett of bij Thomas Bernhard

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Het zal wel duidelijk zijn dat bij Karge en Langhoff de pijlen heel dynamisch, zelfs agressief zijn, Bij Flimm is er een grote systeemzucht...Bij Dezoteux met veel sympathie voor Lopakhine omdat hij efficiënt is. Bij Flimm komt plots de waanzinnige ruimte van Glittenberg tot zijn recht: een stoel in het midden van de immense kamer, een...Zij hebben van bij de eerste ogenblikken het publiek leren luisteren naar het leven achter de La Cerisaie, Théâtre Varia, Bruxelles Foto Danièle Pierre Links: La

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Niet alleen bij de avant-garde van Grotowski, maar ook bij het commerciële Engelse toneel weten ze wat ze aan een stem hebben...Bij het Duitse theater, en met name bij het Berliner Ensemble, heb ik de waarde van de stilte ontdekt...Tillemans werk met jonge acteurs leverde merkwaardige resultaten op bij het Raamtheater : in Cyrano was er veel aandacht voor taal te bespeuren bij alle leden van de compagnie (en niet alleen bij de

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Philips: "Het professionele bewustwordingsproces verloopt bij de ene acteur sneller dan bij de andere...de' Galileï (1967-68) en 'de' Puntilla (1971-72) van Brecht, King Lear (1968-69), de August (1970-71) in Pavel Kohouts gelijknamig circusstuk, Vladimir (1971-72) in Wachten op Godot, 'de' Vrek (1972...Bij Bompa bij voorbeeld

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik was toen bij de weinigen die hem radicaal verdedigden...Soms zag ik bij een voorstelling vier, vijf critici bij elkaar staan babbelen: die maakten samen hun kritiek...hebben nog veel gepraat: over de naturalistische speeltraditie die Frans Verreyt bij de Vlaming erg hardnekkig vindt en die hij taxeert als "een vorm van onderontwikkeling", niet alleen bij de acteurs

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
zal opgemaakt worden van wat bij bestaande instellingen, bij de overheid, in de pers al werd "bijeengepresteerd" op het gebied van kinder- en jeugdtheater...Göteborg is een opvoering van 'Wachten op Godot' niet kunnen doorgaan omdat vier van de vijf akteurs het voorbeeld van Godot navolgden en niet kwamen opdagen...Met deze laatste belanden we meteen bij de futuristen (1915-1940), die op de tentoonstelling niet geheel onterecht een zaal apart krijgen toegewezen

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
De synthese van dit experiment leidde tot de realisatie van het Holiday-principe; ver van elke theatrale realiteit en in de vorm van een nachtspel bij padvinders...De sfeer in het Wroclawse centrum moet nogal doods geweest zijn, toen de overblijvende doorbijters er de bijl bij neerlegden...De administratief directeur, Tadeusz Nes-terowicz, die met Grotowski's theater nooit iets te maken had, en ook laat bij de Studio betrokken werd, zou liever een meer commerciële richting inslaan en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Hiermee tekent zich bij de schrijver Bourdet een vreemde evolutie af: hij is gestart bij variaties en deviaties van het meest populaire theatergenre in Frankrijk, maar stuk na stuk is hij steeds...Een dergelijke spanning is ook aanwezig bij Frieda Pittoors die op een beheerste manier de overspannen en half waanzinnige moederrol speelt...Aan de ene kant het bij elkaar brengen van volkeren en kunstenaars (vooral levendig bij die theatermensen uit landen die op één of andere manier bij de wereldoorlog betrokken waren geweest). Daaruit

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Maar bij Otello kwam zich bij de Elizabethaanse achtergrond ook nog de negentiende eeuw voegen, omdat de opera van Verdi, door het karakter van de muziek, een onmiskenbare romantische inslag heeft...De meeste risico's nam Stein bij de uitwerking van het personage van Jago...Deze duivelse nar kan men weer plaatsen in de hele theatertraditie van Shakespeare, maar men moet bij het personage vooral veel bij denken, vooraleer men begrijpt waarom Stein deze keuze heeft gemaakt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
succesrijk, momenteel werkt hij bij de Nederlandse groep De Mug met de Gouden Tand aan Penthesilea, voor volgend jaar heeft hij zicht op een gastregie in het NTG (Eendagswezens van Lars Norén) en bij Art en Pro...Met dit verschil dat het bij mij in eerste instantie de inhoud dient en bij Dirk de vorm...Maar ook bij Kleists tijdgenoten is een zeker voorbehoud bij dit stuk merkbaar

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Men kan het de samenstellers van dit 21ste Vlaams theaterjaarboek daarom niet euvel nemen dat het niet helemaal volledig is: de historische zin ontbreekt bij enkelen; aan de andere kantis het...Nieuwe rock, bij voorbeeld...Wij mogen ons daar niet bij neerleggen, en aan de Vlaamse autonomie een inhoud verschaffen die niet ophoudt bij het zakelijke

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Bij een eerste kennismaking via een gespeelde lezing leek dit nochtans als schriftuur een boeiend stuk in wording, geheel doortrokken van de geest van het expressionisme...Bij Godot een lege scène met een egaal-grijze achtergrond waartegen één verdorde en duidelijk artificiële boomstronk, die later even duidelijk kunstmatige bladeren zal dragen en twee keer een even...Alleen leek Claus/Scribe me bij de première nog een produktie in wording

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Later kwamen daar nog de Engelse en Ierse censuur bij...Geen wonder dat hij in een onbevangen moment met de gedachte speelde om in de leer te gaan bij Eisenstein en cineast te worden, zelfs piloot...Dit ging van onooglijke details tot radicalere ingrepen, zoals pro-dukties van Wachten op Godot met enkel zwarte of vrouwelijke acteurs, produkties die hij enkel met de grootste tegenzin toeliet

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Men herinnerde zich dat hij Wachten op Godot geschreven en de Nobelprijs geweigerd had En niet veel meer dan dat...Bij het uitvergroten van alle maten lijkt het contact met wat tastbaar menselijk is, verloren te gaan...De ziel niet kapot maken bij het hanteren van afmetingen en hoeveelheden die de mensenmaat overstijgen

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
de stervende Als je echt van iemand houdt, ga je er nooit bij weg namelijk, de lust Ik kleed me even om...Ik hou van mijn moeder als van een minnares, de schrijver We hebben papa bij haar weggejaagd, de lust Was moeder mooi geweest dan had ze zonder moeite een nieuwe man...de lust Iets heel erg fouts, de trots Laten we bij het begin beginnen

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
PARTNER VOOR CULTUUR Beckett schreef "En attendant Godot" in de winter van 1948...KB Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven...Zo is de KB als sponsor momenteel nauw betrokken bij Blauwe Maandag Compagnie, Kaaitheater en de jaarlijkse Signaal-prijs voor jeugdtheater, drie toonaangevende uitingen van het dynamisme en de


Toon volgende resultaten