Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Bezige Bij"Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Voordien was hij reeds betrokken bij de eerste pogingen tot politiek toneel in het naoorlogse België, namelijk de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg (69-70) en Het Trojaanse Paard (70-71). Anno 83...Het gezelschap had behoefte aan een zekere politisering en zij zagen mijn werk bij de Beursschouwburg, Het Paard en als gastregisseur in Vrijheid, ja, neen, geen mening als een antwoord op hun...79-'80 ondervond ik een regelrechte persoonlijke malaise bij Proloog

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Mijn wijsheid dank ik aan Harry Mulisch die zich in een briljant essay, opgenomen in Wenken voor de jongste dag (De Bezige Bij, Amsterdam, 1967), proclameerde tot de profeet van de natuurgoden Laurel...Bij Chaplin worden conflicten verinnerlijkt, waardoor hij vorm geeft aan de tragische mens...De idee dat daarmee een zaak van de baan zou zijn, komt bij niemand op, ook niet bij de toeschouwer

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Maar wat zou u dan wel zeggen van een reis naar Neptunus, die 5000 miljoen mijlen van de zon af is? En wat is nog die afstand naar Neptunus bij die van de vaste sterren ? Wij kunnen die niet meer met...Verne Ik dacht dat ik de enige passagier aan boord van de Nautilus was ? Omen Een foutieve opvatting die bij deze herzien is. Verne Als u me niet kwalijk neemt, dan -- Omen De kapitein van de...Sybren Polet/uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Zij heeft bij Grotowski gewerkt en bij Barba...haar van de hond (1982) bij het RVT en Chateau Migraine (naar de in 1987 verschenen gelijknamige novelle) bij het tweede Arca-circuit...Deze verschuivingen zijn bij uitstek textuele verschuivingen, netwerken van betekenis die pas tot hun recht komen bij een herhaalde lectuur

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
tics, het toeval dat in iedere voorstelling wel een kans krijgt, de aanpassing van iedere voorstelling aan een nieuwe ruimte,... Deze tussenruimte tussen spelen en lezen is bij uitstek de plaats van de...werkelijkheid, de bemiddelaar tussen binnen en buiten ? Bij het lezen en herlezen van deze passages bij Handke heb ik steeds vaker zitten denken aan uitspraken van Jan Ritsema en aan voorstellingen als Het...Vogelaar, Terugschrijven, Bezige Bij, A'dam, 1988, p. 244

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Ik kreeg daarop een negatief antwoord, maar bij De Ruyter in Brussel kon dat wel, en daarom ben ik naar de KVS gegaan...Bij De Nieuwe Scène kon ik me dus niet Dora Van der Groen / Patrick G. Meis aansluiten...DVDG: Soms ben ik daar blij om, en een andere keer stel ik daar vragen bij

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
Een doorgangshuis opent dus op het moment dat bij Nijinski de stoppen doorslaan, en eindigt als hij - drie jaar na zijn overlijden in Londen - op het kerkhof van Montmartre zijn definitieve rustplaats...Een Nederlandse vertaling verscheen in 1972 bij De Bezige Bij...vangt hij blauwe vogels als hij zich beweegt (...)" -, je vindt het allemaal terug bij Hertmans, zorgvuldig verspreid over een cyclus die een langgerekte, uitgestelde dood evoceert; een ingenieuze ars

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
jaar na jaar uitgegeven door De Bezige Bij...Bij hoog en bij laag beweren de meeste gezelschappen dat Claus nu écht niet gespeeld wordt alleen maar omdat hij vijfenzestig wordt; dit of dat stuk lag immers al een tijdje in de bovenste schuif...Grote gevoelens zouden er zijn en daar hoort natuurlijk een groot decor bij zullen ze bij de KNS wel gedacht hebben: links en rechts zien we spelonken, in het midden van de scène staan autowrakken bij

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Josse De Pauw • Van saters en eiknimfen
Heeft een doel en bij het doel horen de geheiligde middelen...Uit: Cesare Pavese, Gesprekken met Leuco, Vertaling C. van Gruting-Veniet en E. Tavanti-van Gruting, Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 1987

Nr. 70, December 1999 • (advertentie)
POSTCODE PLAATS ^^^^^ _\ Ik kies het volgende boek van De Bezige Bij: (één titel aankruisen) Moses Isegawa De slangenkuil Ivo Michiels De verrukking HarryMulisch De procedure

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Het duurde dertien dagen en vond steeds plaats bij het begin van het islamitisch jaar...Bij de dood van de kleinzoon van de profeet begonnen de mensen te schreeuwen...De Bezige Bij, Amsterdam 1996 Kamaledin: Ja

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Bij vele moderne en hedendaagse auteurs zoals Reiner Werner Fassbinder, Pier Paolo Pasolini, Werner Schwab,... staat de confrontatie van de toeschouwer met de eindigheid centraal in hun oeuvre...De invulling van het politieke aspect bij Genet is echter van een andere orde dan dat van Bertolt Brecht, dé twintigste-eeuwse politieke theaterauteur...De Bezige Bij, Amsterdam, 1967, p. 224

Nr. 89, December 2003 • Elke Van Campenhout • De intieme ervaring
duidelijker: het intieme ontwikkelt zich als een beweging, een golfslag die uitdeint om weer bij zichzelf terecht te komen...De band tussen de choreografie en de ruimte waarin ze wordt uitgevoerd, wordt bij dit soort creaties - net als bij de reeds hoger genoemde - tot het uiterste gedreven...Als het publiek niet bij de speler geraakt, Iaat de speler dan tot bij het publiek komen, lijkt de optie

Nr. 111, April 2008 • Hugo Claus • Theatergedicht
uit : Gedichten 1948-1993, De Bezige Bij, 1994