Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


56 document(en) met "Berliner Theater-treffen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En bij een festival dat zich dan -met alle gevaren van dien- een beetje grootsprakerig 'Theater Der Welt' noemt, rijst dan meteen de vraag of het gewoon zo is dat het Theater van de wereld van vandaag...Hiervoor week de vzw Troubleyn uit naar Frankfurt am Main, waar het Theater Am Turm samen met het Hebbel Theater (Berlin) de produktie op zich nam...Eén van die recente ondernemingen is een didactisch videoprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, gemaakt door het Vlaams Theater Instituut : Theater

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Vervolgens aan het Berliner Ensemble, in de periode dat Helene Weigel nog intendant was en tenslotte aan het Deutsche Theater...De theorie waarmee hij dit uitgangspunt ooit verduidelijkte noemde hij 'Theater der Zusämmenhange' (Theater van de onderlinge banden). "Ik vind het interessant om eenzelfde thema vanuit...1966/67 eerste contract aan het Maxim Gorki Theater (Oost- Berlijn) 1967/69 verbonden aan het Berliner Ensemble (Oost-Duitsland) 1969/86

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Halle kreeg hij een toneelopleiding, en vrij snel al ging hij spelen bij grote gezelschappen in Oost-Berlijn zoals het Theater der Jugend, het Maxim Gorki-Theater en het Berliner Ensemble -bij Bertolt...Zoals hij ook zelf vertelt wat er met Duitsland en het Duitse theater, naar zijn oordeel te gebeuren staat, na de val van de Muur...Het ka-potgaan van het Berliner Ensemble heeft ook met ons vertrek te maken maar dat was niet beslissend : ik vond het enkel verschrikkelijk dat precies het theater van Brecht stuk ging door

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Bekende en vernieuwende theater- en dansgroepen uit het buitenland werden naar Lissabon gehaald, de regisseurs of choreografen ervan gaven eveneens plaatselijke workshops...Brecht en zijn Berliner Ensemble was een van die sterke punten, daarbij mag je niet vergeten dat Brecht eerst in 1975 kon opgevoerd worden in Portugal...Dat doet de toeschouwer nadenken en dat haalt hem uit de uniformisatiesfeer van het theater

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Deze revolutie werd gekenmerkt door een verlangen naar de terugkeer naar de oorsprong van het theater, of die nu historisch is - het theater als ritueel - dan wel structureel - het theater als tekst...navolging van het Berliner Ensemble en de theorieën van Brecht brengt het regie-werk binnen het Parvis een kritisch theater tot stand rond wat men de twee gezichten van het theater kan noemen...Theater van breuken, van opwellingen, kringloop theater

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Een aardig criterium, dat voorkwam dat alle theater per definitie politiek zou zijn, luidde: politiek theater is elke voorstelling die bedoeld is als commentaar op of standpunt in politieke zaken...Als politiek theater te maken heeft met de intentie, dan moet het politieke aspect in het werk zelf zitten en tot uiting komen door theatrale middelen en technieken...Het politieke theater van vandaag probeert niet meer het publiek te mobiliseren om de wereld te veranderen, maar wil hoogstens invloed uitoefenen op het denken van de mensen

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
Berliner Ensemble / Brigitte Maria Mayer van de Franse revolutie...hij monteert verschillende teksten aan mekaar zoals met zijn Mauser-produktie in het Deutsches Theater Berlin (1992-93) dat in het teken van het tweehonderdjarige Europese drama van de revolutie, de...Zoals de Mauser-produktie in het Deutsches Theater incarneert ook deze Quartett-versie tweehonderd jaar geschiedenis: twee eeuwen waarin de mens werkt aan utopieën en tegelijk aan zijn eigen ondergang

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Toch moet de aantrekkingskracht van Castorfs theater op de eerste plaats gezocht worden in zijn kwaliteiten als regisseur, schrijft Kurt Vanhoutte...Zo werd nog maar eens duidelijk dat de echte held alsnog Frank Castorf zelf blijft, bejubeld als guerrillastrijder van het theater en door een enthousiast publiek op handen gedragen...Dit is de lijn van het Berliner Ensemble dat de chaos tracht te bezweren met een theatertaal die teruggaat op een eminente traditie en daarbij de tekst centraal plaatst

Nr. 51, Augustus 1995 • (colofon)
146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 - Théâtre Varia, Scepterstraat 78 - Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 Gent: Arca, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpoort...Neerpelt: Dommelhof, Toekomstlaan 5 Tielt: Theater Malpertuis, Sint Michielsstraat 4-5 Tongeren: De Velinx, Dijk III Waregem: De Schakel, Schakelstraat 8 Nederland Amsterdam: Theater Instituut...Daarin aandacht voor een aantal festivals: het Internationaal Theaterschoolfestival; het Berliner Theatertreffen; engagement in het Holland Festival en in het Festival van Avignon; Triple X, over

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Die eerbied voor het woord tekent mee het profiel van de multi-disciplinaire programmering (zie onder meer de Ars Poetica-reeks). Voor het theater blijkt deze belangstelling evenwel eerder een last te...Op papier articuleert de theatertekst van Miklós Hubay perfect de reflectie op geschiedenis en cultuur waarvan de kvs het theater wil voorzien...PUBLIKATIE: CITY OF CULTURES Een nieuw boek in de IJsbergreeks Een boek over de relatie tussen theater en de interculturele omgeving in de grote steden

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Leben Gundlings,...] Theater is utopie, zegt Müller, en dat houdt onder meer in dat zijn teksten zich niet storen aan politieke normen en ideologische grenzen...Zement] Müllers teksten hebben ongetwijfeld bijgedragen aan een paradigmaverandering in het Vlaamse theater...Ze zijn geschreven in een taal die alle openingen laat voor de autonomie van het theater en de verbeelding van een publiek

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
nr 54 p 39 Rosas, nr 54 p 33 Royal Opera House Covent Garden London, nr 54 p 29 Rubato, nr 55 p 9 Signaal '96, nr 56-57 p 63 Theater Malpertuis, nr 55 p 43 Theater Antigone, nr 58...Beursschouwburg, nr 56-57 p 66 Nom donné par l'auteur - Jérome Bel, nr 54 p 12 Oh les beaux jours - Théâtre Vidy, Lausanne E.T.E & Ruhrfestspiele Recklinghausen, Europäisches Festival, nr 54 p 5 Oleanna - Theater...Bruno Koninckx en Kurt Melens, nr 55 p 43 Het theaterleven in Moskou, Natalia Jakoubova, nr 56-57 p 21 Theater in de Arabische wereld, Marleen Baeten in gesprek met Pierre Abi-Saab, nr56-57

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
dans in het theater...Het zich verschuilen achter meerstemmigheid is overigens een kwalijke trend aan het worden, waaraan ook het Theater Instituut Nederland zich steeds vaker schuldig maakt, getuige de recente uitgave...Het jaar van I had a dreain en Ich bin ein Berliner, dat met de moord in Dallas werd afgesloten, wordt door veel Europeanen als een trendbreuk aangewezen

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
Het theater vandaag De laatste maanden zijn er in het Vlaamse theater een hele reeks feiten/voorstellingen opgedoken die wijzen op een hernieuwde politieke belangstelling vanwege de...De paradoxen Het politieke theater van welke historische periode dan ook bevat een aantal paradoxen waarvoor telkens opnieuw in de praktijk zelf van het theater oplossingen bedacht moeten...Het theater dat zich bij ons in de jaren '80 ontwikkelde, is in een meerderheid van zijn uitingen een op het individu en niet op het collectief gericht theater: de ontplooiing van de

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Zo was er een opvoering van Le Grand Macabre door het Jeune Théâtre de l'ULB; daar waren toen mensen aan verbonden die later de krijtlijnen zouden uittekenen van het Franstalig theater in België...Hij was zelf zeer betrokken bij het theater en was medeoprichter van Theater 61 in Vilvoorde, waar men de namen terugvindt van Bert Verminnen, Charles Cornette, François Beukelaers...Er zullen geen 'watchers' meer zijn die de continuïteit van het theater verzekeren

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Hij gebruikt ze zelf om het repetitieproces bij te sturen en in zijn Schriften zum Theater stelt hij ondubbelzinnig dat het kopiëren van het model mogelijk een goede vingeroefening is om het epische...Verschillende programmabrochures vermelden expliciet de verwijzing 'naar model van het Berliner Ensemble' en in het kns-archief zijn tal van aanwijzingen terug te vinden dat regisseur, scenograaf en...Terecht stelt Lehmann dat de vraag 'Wat politiek theater is?' ondergeschikt is aan de vraag' Wat theater politiek maakt

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
Terloops verwees hij naar het Indische, Japanse en Chinese theater...Dat echte werk begon in zijn eigen land Polen, in 1959, toen hij met zijn vriend, de criticus en dramaturg Ludwik Flaszen, in het stadje Opole zijn Teatr 13 Rzedow (Theater van de Dertien Rijen...Ik heb bij Grotowski geleerd dat je in het theater niet tot taak hebt een algemeen geldende levensvisie te verspreiden, maar wel je eigen unieke levenservaring als interessantste communicatiecel te

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Ostermeier en Tykwer zijn de verhalenvertellers van de nieuwe 'Berliner Republik' - maar willen zich daartoe niet beperken...Op zich is het prijzenswaardig dat Ostermeier zich op de grote bühne van het Deutsches Theater aan eenzelfde vorm van 'arm' theater waagt als in Disco Pigs...Uitzonderlijk is dat niet: zulk een gereserveerd spel zag ik ook in Guy Cassiers' enscenering van Anna Karenina bij het ro theater - vreemd, omdat Cassiers in Angels in America (1995) al bewezen had

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Parataxis en juxtapositie zijn voor Lehmann trouwens twee belangrijke karakteristieken van het postdramatische theater, die hij in zijn eigen denken over het theater heeft doorgetrokken...Het postdramatische theater is niet een theater aan gene zijde van het drama, maar een ontplooiing van een potentieel aan demontage en deconstructie in het drama zelf...Postdramatisches Theater km gelezen worden als een appèl aan het theater om zich van zijn actuele toestand bewust te worden en daartegenover een houding aan te nemen

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Brecht daarentegen wees een nieuwe generatie op de mogelijkheid van een écht publieksgericht theater - van een theater dat de aanwezige toeschouwers door zijn...theatraliteit' (p. 56). Theatraal theater is kortom letterlijk theater, een theater dat in de openlijk geënsceneerde handeling zichzelf ontmoet...personage,...), alles 'pure presentie, pure presentificatie van het theater' (p. 63). Een theater dat het voorstellingsmoment tracht te breken en in het scenische gebeuren zijn eigenlijke noodzaak vindt, dus dat de


Toon volgende resultaten