Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "Bepalend" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Alleen al het immense verschil tussen buiten en binnen was zeer bepalend

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het is zeker het element dat bepalend is voor de hele speciale atmosfeer van de avond

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Het verdwijnen van de brede maatschappelijke context, die in een marxistische analyse ook bepalend is voor de deelgebieden, maakte dit soort onderwerpen makkelijk recupereerbaar binnen een

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • KAAITHEATER
Nu waren de kostuums eigenlijk iets minder belangrijk, iets minder bepalend dan in de vorige stukken, waar ze letterlijk de beweging bepaalden

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Die context zal bepalend zijn voor de bedoeling van elke zin

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De organisatie van kunst is een ernstige zaak; ze is een intrinsiek en bepalend facet van het kunstpro-dukt zelf; ze verdient dan ook dezelfde professionele aandacht als de creatie

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
Vernuft Het Zuiderpershuis, dat door het Kollektief INS betrokken wordt, is als ruimte veel minder bepalend, maar lijkt dan wel weer problemen te stellen wat het beheer van het gebouw betreft

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
En is binnen dit kader de problematiek van de A-gezelschappen die met zo'n 170 miljoen van de theatersubsidie gaan lopen niet zéér zéér bepalend

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
De thema's die Nietzsche beroerde, werden bepalend voor het verloop van de 20ste eeuw, met de tweede wereldoorlog als tragisch orgelpunt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Twee bewegingen zijn daarin bepalend: de dieptelijn en de leegloop

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Deze laatste, "die de nieuwe tijden nog niet formuleren kon maar wel al voelde aankomen, die in de jaren '70 meer bepalend zullen gaan worden, vond daarvan terecht niets terug in alles wat T 68...mate bepalend te doen worden voor het artificiële leven van het personage, en ik denk dat dit in de loop der jaren mede een constante is geworden aan het Vlaamse theater dat niet tevreden is met het

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
En door de problemen die tijdens het creatieproces waren gerezen, én door het inzicht dat zij bepalend waren geweest voor het uiteindelijke produkt, ontstond de idee om met startopdrachten te werken...En ook dát is theater, ook dát is bepalend voor de richting die een groep uitgaat, voor de invloedssferen die overgenomen worden en voor de structurele accenten die in de toekomst zullen gelegd worden

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Precies dat besef waar dingen vandaan komen, zoals dat pak, is heel bepalend voor het plezier waarmee je het doet en ook voor elk soort van dramaturgisch denken...Het teveel aan kennis wordt dus bepalend voor de vorm van de voorstelling

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
heren - 3 dames) en met wisselende inspiratiebronnen : kerstspelen en naturalistische familiedrama's liggen misschien voor het grijpen als voorbeelden, toch zijn ze niet bepalend voor het merendeel van de

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
het eerste seizoen zijn al de drie grote artistieke kaders te onderkennen, die bepalend zullen zijn voor de toekomst: het gebruikelijke 'grote' repertoire, de barokopera en de opvoering van hedendaags

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
De dood, het logische gevolg van een onmogelijk geworden dialoog, is bij Wajda een even natuurlijk gegeven als het leven, de vijand is even aanwezig als de geliefde, het verleden even bepalend als de

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Toch is vertalen geen academische aangelegenheid, maar een bepalend moment voor zowel dramaturgie en regie

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Waar in Newark de kleuren mede bepalend zijn voor de sfeer van de choreografie, is dat in Foray Forêt (1990) de muziek...Gegevens over omstandigheden of drijfveren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, bepalend zijn geweest voor het maken van een voorstelling, kunnen zijn initiële interpretatie bevestigen of verrijken

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Daarnaast is de muziek ook zeer bepalend

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Bepalend was ook de eerste voorstelling die ik met De Trust maakte, Tsjechows De Meeuw


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK