Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Belgisch Centrum van"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Onder de juryleden bevond zich ook Jean Mineur, van het Belgisch consulaat aldaar, naast vertegenwoordigers van Canada, Duitsland, Engeland, Italië enz...Song van Marguerite Duras, in opdracht van het Gentse Theater Vertikaal (april-mei 1983). Theo Van Rompay ALS IN DE OORLOG auteur: Gie Laenen en Ivo Van Hove, groep : AKT, regie: Ivo Van...Twee jaar later kwam het reeds in een Nederlandse versie terecht in Rotterdam, met in de hoofdrol Rudi Van Vlaenderen en onder regie van Ernst Wendt, ook al een erg grote naam uit de toplijst van

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
dat de mensen daarbuiten te weinig afwisten van wat het Centrum doet en waar het toe dient; 2) het Centrum is de enige gestructureerde plaats in België waar theatermensen van de beide Gemeenschappen, de...Vlamingen in de Wereld, medevoorzitter van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theaterinstituut en lid van het Internationaal Uitvoerend Comité van datzelfde I.T.L Verder is hij erevoorzitter...van de Vereniging van Vlaamse Toneelacteurs en van het Belgisch-Nederlands Toneelcolloquium te Maastricht; hij is voorzitter geweest van de v.z.w

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Een misverstand is gauw ontstaan : in Amsterdam wordt nauwelijks gesproken van een Nederlands Centrum van het ITI; de betrokkenen hebben het gewoon over het Nederlands Theater Instituut...Dit laatste is volgens de statuten ook het Nederlandse Centrum van het ITI

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Radeis is dan ook een zeer Belgisch theater en België niet zozeer een land dan wel een reusachtig decor dat uitsluitend ten behoeve van Radeis in mekaar werd gefabriekt...De decors van Radeis zijn hyperbolen van de Belgische en/of existentiële mooi-lelijkheid...De hele set van Echafaudages wordt door middel van kettingen verbonden met de tot dan werkloze betonmolen die net buiten het centrum van het toneelbeeld staat opgesteld

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ze zingt voorzichtig de eerste tekst van een belgisch liedje, zonder een enkele beweging) : Ne joenge en e maske... (Ze beweegt haar handen) Die liepen in de wei Dien...Geslachtsregister van Jezus Christus de Zoon van David Geslachtsregister van Jezus Christus de Zoon van David de Zoon van Abraham...Het ritueel van het met blote hand uitdoven van zeventien brandende kaarsen, het veranderen van water in rode wijn, en het vermenigvuldigen van de wijn

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Deze inlichtingen kunnen doorgespeeld worden aan Mark Hermans, sekretaris van het Belgisch Centrum van het ITI, Rudolf-straat 33, 2018 Antwerpen (tel...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...het panel zitten vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs; van de uitgeverij Dedalus, die toneelteksten publiceert; van het vertaalcentrum Diapason; en van Etcetera

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Naar aanleiding van "Een stuk van twee dagen", een bewerking van Peter Handkes "Een linkshandige vrouw", volgt Luk Van den Dries het traject van roman tot drama...zien dan ook dat het vertelperspectief de thematiek van het boek incorporeert: ook de verteller tracht via de buitenkant van de feiten een beeld te geven van het gebeuren, door middel van taal wil hij...Hoe een weinig sprekende figuur als Marianne in het centrum van het gebeuren krijgen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Jammer genoeg kunnen Wouter Van Lierde, Carl Ridders, Bart Van Avermaet en Peter Van den Eede niet blijven samenwerken, want zij zouden de kern kunnen vormen van een interessant jong gezelschap...Behoorden nog tot de stichters: de componist Armand Bayens, Corry Lievens, Michiel Van Vlaanderen (vader van Rudi), Sarah Huysmans (dochter van Kamiel) en Maurice Huismans (broer van Jacques). België...Alfons Van Impe Voorzitter Belgisch Centrum I.T.I

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Zijn eerste produktie, het resultaat van een collectief werkproces rond Lewis Carrolls Alice, behaalde in 1987 de prijs van de Franse Cultuurcommissie van de Brusselse Agglomeratie...Zijn opzet: het Belgisch publiek laten ontdekken welke artistieke kwaliteitsexperimenten representatief zijn voor de nieuwe trends die hij, in tal van landen, gaat prospekteren...Voor hun creaties putten zij uit het klassiek repertoire: een stuk van Molière of een bewerking van een sprookje van Perrault zijn voorbeelden van het soort meesterwerken dat zij op een hedendaagse

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
28 Klapstuk De vierde editie van het internationale dansfestival pivo-teerde op vier assen : presentatie van het werk van choreograaf Duroure, onderzoek van de relatie tussen ruimte...36 Kleur is alles Pacificatie is het grondwoord van het Belgisch bestel...Het centrum van de theatersector, verenigd in een pompeuze Staten-Generaal, vraagt een verdubbeling van de toelage

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Enkel nog dit: in een gesprek over Van Wagner zegt Jan Ritsema dat de studie van Richard Wagner een goede remedie is tegen een gemakzuchtige indeling van de wereld in goed en slecht, omdat Wagner zelf...Turbiasz trad aan als acteur in Need to know van Needcompany, Ave nue en Flip Side van Steve Paxton, Mar-che Funèbre pour chat van De Hollander, Van Dijck en Turbiasz...Rechtzetting Smakelijk Kerstfeest van Steven Berkoff Toestemming tot gebruik van de vertaling van Marcel Otten van Smakelijk Kerstfeest dient te worden aangevraagd bij het

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
globale overheidstoelage gespendeerd wordt aan de betaling van het personeel (3). Bovendien moet 75% van de medewerkers van wie het loon betaald wordt vanuit het verplichte deel van de financieringsenveloppe...gemaakt van diegenen die opgericht of medeopgericht zijn door lagere overheden, rechtstreeks ressorterend onder de verantwoordelijkheid van één van deze overheden, en van diegenen die specifiek actief zijn...het gunstige geval zou het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten', reeds zeer snel van

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
Ook aan deze dansers is de kick ontnomen van het presenteren van zichzelf aan het publiek, wat voor de dansers van Forsythe, die graag willen laten zien wat ze kunnen, niet eenvoudig zal zijn...Hij is niet meer bezig met het uiteenrafelen van de sociale en psychologische mechanismen van het theater, de machtsstructuren tussen acteur, regisseur en publiek, het ontmaskeren van illusies - thema...En geen gedoe met objecten en decors, want zijn theater blijft een acteurstheater, en het centrum van de verbeelding is nog altijd het lichaam van de acteur

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Gered door de menslievende bemanning van een Belgisch schip...Ach, het wordt tijd dat de dierentuin ophoudt het centrum van je leven te zijn, Zwarte Jef...Ik huilde om het verlies van Oskar, die onnozele, lompe kloot van een gorilla die zo maar omviel omdat hij er genoeg van had

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Theo Van Rompay en Stef Ampe hadden een gesprek met leden van de vier Raden van Advies Staf Pelckmans, Bruno Verbergt, Eddy Frans en Johan Van Heddegem (in dezelfde volgorde als het rijtje Raden...Er is ook heel weinig doorstroming van jong Belgisch talent naar de bühne...Aan de programmatie en het algemeen profiel van de kunstencentra kan je zien in de buurt van welk cultureel centrum ze liggen

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Het was mijn bedoeling per jaar één of twee teksten uit te geven van jonge auteurs behorend tot de Belgisch-Franstalige gemeenschap, als hulp bij de creatie, als rugsteun...Dit soort werk steunt op de 'blik' van de lezer, van de kijker en vraagt zelfs de blik van iemand die reeds zin heeft zich in de tekst te investeren, zoals een dramaturg doet...De beoordelingen door het centrum zullen ter beschikking staan van alle uitgevers, niet alleen van ons

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Vanuit de woede van de mensen vasthouden aan de schoonheid van de tekst, van het moment, van een ontmoeting...heb dingen/ ik spreek ze niet uit / Er rest ons weinig meer dan het eerlijke niet weten / Een innerlijke kracht / Een warmte / Een houden van woorden / Hou van de woorden / Van het spel van de zon achter...Gereedschap als verlengstuk van de handen, kleding als verlengstuk van de huid, meubels als verlengstuk van het geraamte of het hele lichaam, voertuigen als een verlengstuk van de benen,... De

Nr. 76, Maart 2001 • 
Meer en meer zichzelf Peter Anthonissen in gesprek met de Iraakse regisseur Hazim Kamaledin van theatergroep Woestijn ’93...Dansen tussen Oost en West Marianne Van Kerkhoven in gesprek met de Engels-Bengalese danser-choreograaf Akram Khan Yol of het Turkije van Yilmaz Güney Marianne Buyck...Het lichaam - Site voor de antropologische blik Cineaste An van Dienderen over de retoriek van antropologische documentaires en over het portret dat zij maakte van choreograaf José Besprosvany

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
beleving van de werkelijkheid zit zoals ik die op dit moment ervaar en 2) dat ik een paar punten van essentieel belang aan de orde wilde stellen, zoals het houden van repertoire en het optrekken van...dus over het milieu waar hij middenin zat op dat Leidseplein, en dan is wat weerstand van een directeur van de Stadsschouwburg voldoende om naar de rand van de stad te verdwijnen, wég van de rotzooi...Maar als je toch iets wil maken in het centrum van Amsterdam, een stad met een dergelijke pretentie: maak dan iets risicovols, iets waarvan je misschien nog niet weet of je het kan gebruiken, iets dat