Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Beiroet en Damascus"Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Gaan programmatoren ook naar de theaterfestivals in Tunis, Damascus, Beiroet...en gemeenschap, tussen hoge en lage cultuur, tussen allochtoon en autochtoon, tussen kunst en overheid,... staan op het spel...het werk dat zij maken hun eigen generatie en hun afkomst een markant gezicht en een herkenbare stem te geven - eigen symbolen en iconen te verschaffen aan de groepen waarvan zij deel uitmaken en de

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Na bij verschillende theatergezelschappen in Bagdad, Beiroet en Damascus te hebben gewerkt, kwam de Iraakse regisseur Hazim Kamaledin eind 1987 naar België...Etcetera: Van Beiroet ging je naar Damascus...Als je zo’n Meyerholdiaans personage naast een Decrouxiaans en een Grotowskiaans personage op de scène zet, met daarnaast een orale Arabische vertelling en butoh en noh, dan heb je zes verschillende

Nr. 76, Maart 2001 • Redactie Etcetera • De weefsprong
de individualiteit, de breuk met de ‘gemeenschap’, de noodzakelijke en onvermijdelijke fase van een moderniseringsproces dat zich overal voltrekt en als dusdanig, ook in de kunsten, erkend moet worden...Het begrijpen van en het omgaan met culturen heeft met permanente beweging en dynamiek te maken...Dat is de tocht van Hazim Kamaledin van Irak, over Beiroet en Damascus, naar ons land, waar hij nu de artistieke leiding heeft van Woestijn ‘93

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Gaan theaterprogrammatoren ook naar de festivals in Tunis, Damascus, Beiroet...enerzijds en tot Nederland en de Nederlandse taal anderzijds; 2. het Belgische koloniale verleden, de postkoloniale verhou- ding tot Zaïre/Congo en de relatie tot de Afrikaanse gemeenschap in België...De materiële goederen zijn nog lang niet evenredig verdeeld, en het huidige politieke en economische klimaat lijkt aan die ongelijkheid weinig te kunnen en willen veranderen

Nr. 106, April 2007 • Ive Stevenheydens • Meeting Points 5
Voor informatietoevoer worden we immers meer en meer afhankelijk van media die clichébevestigende, gereduceerde en gesimplificeerde beelden van andere landen, volkeren en culturen propageren...Daarnaast blijven Amman, Damascus, Tunis, Cairo, Beiroet, Alexandrië en Minya actief in het festivalnetwerk...Er zijn twee grote festivals voor podiumkunsten: The Cairo International Festival for Experimental Theatre en het Damascus Theater Festival

Nr. 111, April 2008 • Wouter Hillaert • Brussel-Beiroet retour
Ik ben in Beiroet voor Meeting Points, het festival voor eigentijdse Arabische kunsten dat tegelijk ook acht andere Zuid-mediterrane steden tussen Rabat en Damascus bestrijkt...Van alle Arabische steden is Beiroet het minst ‘Arabisch’: de jonge generatie spreekt vloeiend Engels, het kapitalisme viert in de oude stad hoogtij en vooral vrouwen lijken de kunstensector te...Het maakt van mijn vlucht Beiroet-Brussel een vreemde ervaring: kunstwerken die je daar ervaart als artistiek ontvoogdend en noodzakelijk in hun maatschappelijke bevraging van de geformatiseerde


Development and design by LETTERWERK