Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Becketts Wachten"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Verminnen acteerde er in Albee's Zoo Story, Becketts Krapp's Last Tape, in Dr Korczak en de kinderen van Erwin Sylvanus, in De Grafbewaker van Kafka in een bewerking van Francois Beukelaers... Hij...een produktie moest groeien op basis van Verminnens Wachten in het wachtlokaal

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Slepend vocht Maria tegen de Enge- Boven: Mann ist Mann (KNS); onder: Moeder Courage (KNS) - foto's Reusens Boven: Wachten op Godot (ARCA): onder: Interieur (NTG...Maar waar en wanneer in het Vlaams theater heeft men een grotere controle over stem, stilte en timing ervaren dan in Handkes Kaspar Hauser of in Becketts Waiting for Godot

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck • Stekelbees (en) festival
te wachten tot het ultieme moment onontkoombaar is. Dat laatste wordt getoond door de blinde Catharina, die alles 'aanvoelt' i.t.t...Studio Peer vermengt levendig poppenspel met lijzig, ingehouden acteren om Becketts Eindspel te evoceren; in Moeder in de wolken van Mevrouw Smit wordt een poging ondernomen om de grens vast te leggen van

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Voeg daarbij Becketts vertalingen van eigen en andermans geschriften, waarin zijn omstandig, strak gedisciplineerd onderzoek naar de taligheid van het bestaan als schrijver en mens een extra dimensie...Perfectionisme Misschien geeft Becketts literaire nalatenschap ons meer inzicht in het scheppingsproces...Video- en radio-opnames bewaren nu wel Becketts eigen regie maar met museumkunst is niemand gediend

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Wachten op de kunstenaars die uitspraken doen over wat er in de wereld vandaag aan de hand is. Zestien Scènes van Maatschappij Discordia is op dit vlak een eerste, verheugende ervaring...Men herinnerde zich dat hij Wachten op Godot geschreven en de Nobelprijs geweigerd had En niet veel meer dan dat...Bezig zijn en blijven met de wereld Hoe minimaal ook Is Becketts ' pessimisme '( 'Allons-y '. Ils ne bougent pas) niet oneindig hardnekkiger met het leven verbonden dan de huidige Westerse euforie

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Kortsluiten The Dumb Waiter wordt door Bogaerts/ Redant vertaald als De Lijtwacht (de gebruikelijke vertaling is De dienstlift): kondigt zich hier 'Het Wachten' bij Beckett al aan...De lijtwacht toont twee huurmoordenaars, Ben en Gust, die in een kleine kamer van een verlaten gebouw (een voormalig restaurant zo blijkt later) wachten op hun volgende opdracht...Net zoals Wachten op Godot kan de situatie van Ben en Gust geïnterpreteerd worden als een existentiële metafoor: de mens opgesloten in zijn hoek van het universum (zoals Ben en Gust in de kleine kamer

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
Dirk Roofthooft en Carly Wijs zorgen na Becketts Cascando voor een ommezwaai met een badinerende, didactische uiteenzetting bij een projectie van Théodore Géricaults schilderij Vlot van de Medusa...De acteurs wachten achteraan op de scène af, kijken toe, en gooien zich om beurten in de arena

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Schmidt • Denken aan weerskanten van het doek
het verborgene wachten de wil en de zwakte van de anderen, net zoals de eigen zwakte...Kafkas Prozeß en van Becketts clowns herinneren, waarin die specifieke dubbele eenheid van de moderniteit de eeuwige essentie van het beeld van totalitaire regimes geworden is. Ondanks de vreemdheid

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Voorbeelden daarvan waren Becketts Wachten op Godot en Shakespeares Othello (beide in de regie van Terpstra), Brechts Drie­stuiversopera (regie: Matthijs Rümke) en Arturo Ui (in de regie van twee...De verrassende bezetting van Terpstra’s openingsenscenering bij het NNT (Becketts Wachten op Godot, 2000) bestond uit vertegenwoordigers van een sector in de podiumkunst waar hij veel affiniteit mee...De ‘jongens’ van de groep Niet Uit Het Raam (NUHR) speelden, nee toonden in Wachten op Godot de zwervers Vladimir en Estragon – die elkaar in het stuk constant aanspreken als Didi en Gogo

Nr. 108, September 2007 • Daniëlle de Regt • Toen was geluid nog heel gewoon
Jouvet zocht uiteindelijk de gulden middenweg, waardoor het wachten was op Les Cenci (1935) voordat Artaud zijn ideeën over de onderliggende relaties tussen alle theatrale elementen kon ensceneren...Artaud verdween van het toneel, en het was wachten op een nieuwe technologie die de inspiratie van theatermakers te velde zou aanwakkeren...Krapp’s Last Tape (1958) is de ultieme vervulling van Becketts wens om handeling en spraak van elkaar te kunnen scheiden en tegelijkertijd mime en dialoog te integreren

Nr. 114, December 2008 • Pieter T'Jonck • Vagevuur van het ballet
De brokstukken van de klassieke taal staan hier op zich, naast elkaar, als proposities die wachten op een nieuwe invulling...belong to no repertoire is zo een voorstelling die op een bizarre manier werkt als een vagevuur voor een ander kijken, net zoals Becketts teksten werkten als een vagevuur voor een ander lezen