Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Barthes de plek"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Je herkent wel de gelukwensen, de groepsfoto en het banket, maar buiten de aanklacht tegen de hypocrisie, het cynisme en de onverschilligheid waarmee sociale evenementen zoals een huwelijksfeest...ontknoping te vertragen, de wendingen in de handeling voor te bereiden en de toeschouwer er toch mee te ve verrassen, de regels voor het juiste verdelen en op tijd aanbrengen van de toneeleffecten, de grote...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
pelgrims" zijn de ak-teurs van Discordia op weg, met iedere scène dieper doordringend in het "Achterland", op zoek naar de juiste plek om Het spel van de vragen te spelen...Totdat zij uiteindelijk de plek bereiken, het pelgrimsoord waarvoor de tocht werd aangevat...De souffleur zegt, leest een tekst die aan de scène, aan de acteur voorafgaat en waarvan de bedoeling, betekenis of intenties de scène en de acteur bepalen

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Strauss' theater is de plek waar het olympische, goddelijke perspectief van de toeschouwer op en buiten de scène op rituele wijze geofferd wordt...De spanning tussen de verscheidenheid van de groep en de drang tot totalisering van de fotograaf, tussen de tijd van de vereeuwigende representatie (de foto) en die van het ogenblik, tussen het vele...Zoals voor Barthes is ook voor Strauss de eigenlijke tijd van de geschiedenis een mythische tijd, een tijd van het toeval

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
tussen goed en slecht', 'ik spuwde op de grond waar dat niet mocht', etc). Tijdens de voorstelling maken de verschillende dansers-acteurs dan ook de hele tijd de titel ik zeg "ik" waar...feite blijft dat ik of subject de gehele tekst lang geobsedeerd door het verplichtende van elke taal - door wat Roland Barthes ooit 'het fascisme van de taal' noemde...Zoals de structuur van de choreografieën van De Keersmaeker altijd ook de interne logica van de muziek weerspiegelen, zo reflecteren in I said I alle ingrediënten elkaar, en dat zowel thematisch als

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
moeten (...) in de stoelen van de theatergemeente de kleinhandelaar van Suresnes en de hoge magistraat, de arbeider uit Puteaux en de wisselagent, de postbode van de armen en de geaggregeerde leraar...worden', zo besluit Sarrazac (p. 90). Barthes In een volgend hoofdstuk benadrukt de auteur van Critique du théâtre de kardinale rol van Bertolt Brecht in de geschiedenis van de groeiende...Onder de titel La leçon des maîtres herleest Sarrazac de theateressays van Roland Barthes en Bernard Dort, tijdens de jaren vijftig ongetwijfeld dé voortrekkers van de Brechtiaanse golf in Frankrijk

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Het inwendige volume van de loft is constant in flux, zoals de ervaring door de beleving van de taal en de bewegingen door de acteur...De vraag die dat voor mij oproept is: de acteur kan nooit eigenaar worden van de muren, het omhulsel van de tekst zelf, want de tekst zal altijd eigendom blijven van de auteur...Roland Barthes beschrijft de schriftuur van Racine als de ultieme graad van transparantie

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
Zich voortbewegend door die ruimten, met oog voor de vele paradoxen, dialectieken en tegenspraken, zoekt de schrijver zijn eigen plek...moderne stad bij uitstek, de fysieke plek maar ook het fantasmatische punt waar de moderniteit en dus het moderne denken zich in al hun tegenstrijdigheden en paradoxen ensceneren: de stad als labyrint, als...De toekomst van de podiumkunsten ligt in hun capaciteit tot 'treur- en herinneringsar-beid'. Hetzelfde geldt voor de kritische activiteit: 'Voorbij de vraag van de andere(n) - om een tekst, een essay

Nr. 83, Januari 2002 • Sally De Kunst • Spreken of niet spreken?: to you, the...
Het badmintonveld kan in die betekenis geïnterpreteerd worden als de perfecte Anti-Chambre, zoals Barthes de plek noemt waar de tragische actie plaatsvindt, waaide protagonisten wachten op de...54 • •• etcetera 83 terugkeer van de koning, van wie niet met zekerheid geweten is of hij dood is, uit de Chambre, een onbenoemde plek...Barthes wijst er echter in die zin wel op dat Racine het zelf nooit over 'personages' had, maar wel over 'acteurs': 'Il 's agit au fond de masques, de figures qui reçoivent leurs différences, non de

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Centraal hierin staat de 'lac d'amour', een beweeglijke, zwarte plek, die 'als een schaduw door de stad reist en opslokt wie opgeslokt wil worden'. Anderzijds zijn er structurele teksten waarin...Het is het verschijnen en verdwijnen van een strelende hand die de handeling erotisch maakt, zoals de erotische glinstering van het streepje zichtbare huid tussen broeksriem en hemd (Barthes). Niet de...Zo wordt in de dichtbundel Otto het stierengevecht als beeld voor de strijd tussen man en vrouw gebruikt, maar is zowel de man als de vrouw de matador

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
De theatermetafoor wordt door de socioloog Erving Goffman, de antropoloog Viktor Turner, de filosoof Jean-François Lyotard, de kunstcriticus Michael Fried, de cultuurtheoreticus Jean Baudrillard en de...De materialiteit van de theatertekens en de lichamelijkheid van de acteur zijn de twee media bij uitstek voor de 'her-theatralisering' van het theater...Zij verwijst daarbij naar het Griekse woord theatron, dat aanvankelijk de plek aanduidde waaide toeschouwer zat en niet de plek waar gespeeld werd

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
naar vragen omtrent de veranderde maatschappij, de veranderde functie en vormen van het theater daarin en de veranderde plek van de tekst –en dus van de schrijver– in dat theater...Koppige’ verhalen Maar – zoals Roland Barthes terecht opmerkte - de narrativiteit werd gedeconstrueerd, maar de verhalen bleven leesbaar...Barthes schreef dat de auteur als instituut dood is, maar dat hij ernaar verlangt de auteur in elke tekst tegen te komen, dat hij hem nodig heeft

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
Zoals Niklas Luhmann en Roland Barthes met steekkaarten in de weer waren of Aby Warburg zijn Atlas Mnemosyne samenstelde, gebruik ik juxtapositie als strategie in de zoektocht naar onverwachte...Het beeld van de engel symboliseert tegelijk de vooruitgangskritiek en het messianisme van Benjamin: de engel keert de rug naar de toekomst en draagt de belofte van verlossing in zich, maar zit...Pauwels bespreekt aan de hand van de academici van Lagado de verzuchting dat taal te ruw en leugenachtig is om de fijnzinnige en unieke werkelijkheid te vatten, en staat aanlsuitend stil bij de

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Het dubbele verlangen van het theater
Zonder te citeren, zuiver op de kracht van het geheugen, haalt Barthes een ‘fictie van de cultuur’ naar boven: de passage Ik geef toe niet in staat te zijn om me voor de schoonheid van een...nood aan dat de plek van deze ontdekking, op haar beurt zelf interessant en smaakvol is. Ik vind de oude macht van de waarachtige architectuur terug, die er in bestaat tegelijkertijd lichamen die wandelen...Het is precies die sociale gegevenheid die de dubbele theatrale situatie – waarschijnlijk – hersteld heeft en de ‘onderscheidsloosheid’ teniet heeft gedaan: Barthes (naast Warhol, Jagger, Kenzo

Nr. 108, September 2007 • Anne Dekerk, Maarten Soete • 6 Sound Questions
De harmonie in de verte van de vele auto’s op de snelweg en het geluid van hun motoren, de nabije polifonische melodie van de vogels in de tuin, de toon van de wind tussen de ruisende bladeren, het...Douglas Kahn, Noise Water Meat ‘...il n’y a aucune voix humaine au monde qui ne soit objet de désir - ou de répulsion...’ Roland Barthes: La musique, la voix, la langue (L’Obvie et l’obtus...De performatieve context is een erg goeie plek om geluidsexperimenten te doen, omdat de beleving daar erg direct en driedimensionaal is. pierre bastien: Ik zou luisteren en kijken niet

Nr. 110, Februari 2008 • Dirk Lauwaert • Kritiek der begeestering
een museum), thuis is de plek der ontroering (waar ontroering is, is er een thuis). Noch enthousiasme, noch het klassieke, noch de bewondering hebben een plaats voor ont- roering...De plaats van de ontroering is de muur van de woonst, ver weg van de kilte van de muse- umzaal, van de grandeur van het theater...Na de grootse museumzaal, na de onverbiddelijke white cube van de modernen: de paravent van Vuillard, de badkamer van Marthe, de deurlijst van Van Rijsselberge,de doorkijk van Hammershoi, het