Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "Béjart Maar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Ine Rietstap (NRC Handelsblad) tenslotte noteerde als het opvallendste in deze produktie 'niet zozeer de choreografische vindingrijkheid of variatie maar de enorme drift en het tempo waarmee de...Fase vergt volgens hem heel veel van de toeschouwersaandacht, maar de beloning is evenredig...beïnvloed door de beruchte Maurice Béjart, wat een verdienste mag heten

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
studeerde bij Merce Cunningham), maar het duurt lang voor je ontwaart wie wat is. Het stuk loopt verder door beurtelings dadaïstische, expressionistische, agressief-wanhopige en sprookjesachtige...grote lijnen werden vooraf bepaalde structuren gevolgd, maar er werd veel ruimte gelaten voor improvisatie, wat met mensen die geen ervaring hebben, noch met dans, noch met improvisatie, maar zelden...De dansante uitdaging uit het buitenland, is nog niet beantwoord, maar het is wel met spanning uitkijken of er een antwoord komt en hoe het dan zal klinken

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De geslachtsleugen dat als vrouwen ergens zitten, al was het maar met een 'glaasje wijn', altijd op een man wachten, die dan de situatie uiteindelijk in de hand neemt, wordt verregaand voor schut...Misschien is hij alleen maar onuitstaanbaar omdat hij zoveel verlangens heeft' zegt Pina of nog: 'Je mag alleen uit nood brutaal tegen haar zijn, anders is het maar flauw...Partners: zulke die het zijn en het niet aankunnen en zulke die het nooit worden maar toch steeds voor elkaar dromen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Maar als het publiek gelooft dat deze figuren voor dood liggen, richten ze zich plots weer op...Maar Gilles was in de eerste plaats de strijdmakker van Jeanne d'Arc...Maar waar zit er ook La passion de Gilles (Nationale Opéra) Foto's Paul Versele maar een dramatisch conflict verscholen achter deze feiten

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Wij zijn een open gezelschap, een andere optie dan het Ballet van de XXste Eeuw, dat sterk gekonce ntreerd is op één man: Béjart Maar wij hebben wel dansers, professioneel gevormd, en die willen...Maar men moet verdraagzaam blijven, en niet iedereen verketteren die de andere mogelijkheden benut...Bij de amateurs met wie Matterne werkt kan er hier en daar natuurlijk ook wel eens een valse toon zitten, maar de algemene impressie is er toch een van spontaneïteit: zo praten en handelen mensen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Je kunt toch maar lachen in bepaalde graden; je kunt toch maar huilen in bepaalde graden...Maar ze vragen niet: welke Sacre is het, die van Béjart of die van Pina Bausch of die van Lar Lubovitch of die van Rus-sillo...Maar je spreekt daar telkens over een gezelschap dat één choreograaf heeft: Bausch is Bausch, Béjart is Béjart, Kylian is Kylian

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Nu, met de socialistische regering, stelt de minister van cultuur (Jack is niet op z'n mondje gevallen) dat hij het dansbudget verdubbeld heeft, maar dans blijft sterk achter op theater en muziek...Maar Anne-Marie Reynaud benadrukt liever niet dat dit nieuwe systeem aan een twintigtal kleine groepen (waaronder J. Babilée, J. Lazzini, Aline Roux,...) alle subsidies heeft moeten ontnemen en dat...België heeft geen danstraditie, maar wanneer het beleid zou gevoerd worden door een 'man met smaak', zou dat de wankele toestand van de dans alleen maar kunnen verbeteren

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Roland Petit, maar ook Maurice Béjart zijn daarvan goede voorbeelden...Geen tights of jogging-pakjes, maar heuse, wel overwogen kostuums, die mee het uitzicht van de choreografie bepalen...En we blijven maar voortplanten, op het monotone ritme van keiharde muziek

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Maar, zegt Béjart, "dans is geen psychologische, maar een metafysische kunst...Schreeuw om God Vandaar de religieuze dimensie in het oeuvre van Béjart (het latijnse religio is afgeleid van relegere of religare, wat verbinden, samenbrengen, verenigen betekent). In een...Op de concrete muziek van Maurice Henry (Symphonie pour un homme seul, 1955) ontdekte Béjart zichzelf, werd hij "Béjart". Later heeft hij nog heel wat werk gerealiseerd op concrete muziek of op

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Als hij in het tweede bedrijf als Mercutio sterft, gaat er een grote vlaag van spijt door de zaal: niet alleen geeft een sympathiek personage de geest, maar meteen verdwijnt de beste danser véél te...Amadeus baat de muziek van Mozart niet simpelweg ter ondersteuning uit, maar representeert die muziek, in alle afgemetenheid, zonder dat daar orkesten, zangers of instrumentalisten bij getoond hoeven...Zijn mannelijke acteurs spelen vrouwenrollen, maar daar waar de Japanse acteur uitmunt als onherkenbare travestie, laat Béjart over de sexuele identiteit van zijn acteurs geen twijfel bestaan

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Verscheidene keren lijkt het een einde te nemen, maar telkens komt het weer op gang, als oosterse muziek, met lang aangehouden klanken...Nu is de klassieke dans allicht niet de eeuwigheid beschoren en het punk-'ideaal' waarschijnlijk nog veel minder, maar voorlopig doen we het er maar mee...Op het Kaaitheater kregen we de wereldcreatie van not H.AIR te zien en dat was al bij al maar een treurige bedoening

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
De hele opvoering was gericht op een directe impact: het was nog altijd dat eerste revolverschot, maar nu honderdvoudig herhaald...Studio gevoelens gereageerd (Ken Tynan noemde het een mislukking), maar toch wist Brook voldoende mensen te boeien om hierna een heel groots project op te zetten...een feest dat tot een dyonisi-sche bezetenheid werd opgedreven, maar daarnaast was er veel conventioneel theater, dat slechts af en toe plaats maakte voor uitzonderlijke acteursprestaties: Jonathan

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Maar goed: Béjart en operette is niet noodzakelijk een ongevaarlijke ontmoeting...Slechts Béjart slaagt erin om alle handicaps te overwinnen, maar dan moet men bedenken dat hij al talrijke jaren deze ruimte heeft geëxploreerd met zijn eigen Ballet...Je ziet uitvergrote theatrale emoties, maar die creëren maar zelden de noodzakelijke spankracht om deze klassieker echt op zijn volle inhoudelijke waarde recht te doen

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Maar feit is dat alleen het KJT een musical als Schatteneiland kan opzetten...Maar dat kunnen kinderen en jongeren inderdaad niet opbrengen...veel destructiever voor te kleine kinderen, maar iedereen stuurt ze er zonder nadenken heen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Dries Gelezen "Ik twijfel vaak, maar dat heeft ook zijn voordelen...Maar als bij de première luid applaus weerklinkt herzien ze meteen hun mening en praten je naar de mond...Toneelspelen was toen voor een goed deel "transformatiekunst", "koppen maken", maar bij Robert Marcel hadden die koppen ook een ziel

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ik heb de laatste vier jaar voor het ontstaan van de school workshops in New York geleid binnen zeer Method-georiënteerde opleidingen (3); het parcours ligt natuurlijk anders, maar het punt waar...Het is wel mogelijk om op het eind ervan als docent met een groep te werken, maar eigenlijk is het nog maar net voldoende om voor jezelf uit te maken waar je mee door wil gaan: acteren, regisseren...Maar uitpuren kunnen we niet, daarvoor is de opleiding te kort". Tegenover de Nederlandse opleiding beklemtoont men sterker de artistieke vormgeving in de opleiding

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Carlington Hall had hij een school en een groep, maar met zijn vernieuwing kreeg hij in het conservatieve Engeland weinig gehoor...Béjart had zijn eigen stijl gevonden en dit moest vast niet makkelijk geweest zijn...Wat niet wegneemt dat Béjart in de eerste periode heel wat mensen creatief heeft wakker geschud: heel wat Mudris-ten geven thans in de danswereld choreografisch de toon aan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Deze opvoering is als schuimwijn: hij spuit met geweld; het glas loopt enthousiast over, maar even later blijkt het maar nauwelijks gevuld te zijn...Maar dat neemt niet weg dat dit een meeslepende vertoning is, die mijlen uitsteekt boven de absolute miskleun die Bourdet verleden jaar versierd heeft bij La Comédie Française met Le Dialogue des...Maar op het einde staat ze dan toch maar op het podium, in het felle licht van de schijnwerper

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maar daarnaast zitten er in de verschillende korte scènes heerlijke momenten van een wat absurde, maar wrange humor...Een beetje chauvinisme in Vlaanderen kan geen kwaad: met een Raamtheater hebben we nog geen BURG-theater, maar liever één raampje dan niks...schrijven en u niet te lezen). Ik wil maar zeggen: voor er uit de reëel bestaande culturele krachten van dit landje iets naar boven komt wat Opsomer en mij bevredigt, moet er heel lang een dure infrastructuur

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Maar je raakt er maar niet aan gewend...Eks stijl leunt aan bij die andere hedendaagse klassieken als Béjart en Neumeier -- een klassieke basis met aanvullende expressionistische elementen -- maar blijft over de gehele lijn jong, fris en...Kester Freriks, *De behaagzieke eis van actualiteit', in NRC Handelsblad, CS 19-8-88, "Toneel was elitair, zou alleen nog maar naar zichzelf verwijzen en die jonge regisseurs rotzooiden maar


Toon volgende resultaten