Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Axel Zo"Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Gosch' werkwijze is de enig mogelijke manier om binnen bepaalde omstandigheden levend theater te maken dat een aansluiting vindt met de realiteit en zo opnieuw een functie kan hebben binnen die...Zo moeten de acteurs in Nachtasyl voortdurend onder de balk door kruipen, van de voorscène op de achterscène klauteren en omgekeerd, opletten dat ze hun hoofd niet stoten...De voorstellingen zijn het resultaat van een repetitieproces waarin met de tekst als uitgangspunt geprobeerd wordt om een zo groot mogelijke geloofwaardigheid te bereiken van wat er in het stuk staat

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Hij gaat Axel Grauben ... Grauben Axel ... Axel Grauben ...? Grauben Axel ? Axel Lieve Grauben ... III.16 Grauben Dat zal een schone reis zijn...Dampen omhullen de aarde, die langzamerhand slechts één luchtmassa vormt, tot roodgloeien gebracht, zo groot als de zon en ook zo schitterend als zij ï Pierre Wat moest je op dat schip ? Axel Ik...Axel komt tevoorschijn) Waarom sta je stiekum naar me te kijken, Axel ? Axel Zo maar, oom

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Berlijn 1966 en volgende, is het Berlijn van Rudi Dutschke en de Rode Universiteit, van de strijd tegen het Axel Springerconcern, van de communes en Benno Ohnesorg, van allerlei experimenten om...je de kindertijd moet vrijhouden van politieke ellende ofwel of je jonge mensen zo snel mogelijk met maatschappelijke problemen moet confronteren (cf...Want wanneer de tijden het hanteren van pedagogische principes in het theater verwerpen, dan heeft een kindertheater het dubbel moeilijk, vermits de pedagogische praktijk zo'n onlosmakelijk deel van

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Men meet zich met zo'n tekst...Ik hoop dat het een collectieve arbeid is, niet alleen met de acteurs, maar ook met de decorontwerper (Axel Manthey). Als ik zeg dat het niet om een nieuwe interpretatie van stukken gaat dan moet er...Keulen, waar we de Oedipoes eerst gemonteerd hadden, was dat nog niet zo systematisch het geval, maar in Hamburg hebben we dat verder doorgevoerd

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Gosch heeft een derde weg bewandeld: hij heeft enkele elementen uit de originele theatertraditie behouden, maar is er zo vrij mee omgesprongen dat we uiteindelijk met een zeer persoonlijke theatervorm...Dat verbazend simpele gebaar geeft zoveel klank en ritme, dat een wilde vreugdedans op een scène zelden zo uitzinnig is geweest...Binnen de Griekse maatschappij, waarin de mythe ontstond, zal niemand zich aan dit zo wezenlijke, doch ongelijke vertrekpunt tussen man en vrouw gestoord hebben

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Integendeel, de man, zo vertelt Kantor mij met glinsterende oogjes en een brede glimlach, zingt iets dat zo obsceen is, dat het de Polen schandaliseert...Het feit dat geestesgestoorden de scène van een voornaam theatergebouw als de-Singel ter beschikking krijgen, is zo uitzonderlijk dat potentiële toeschouwers niet op zoek gaan naar theater, maar vaak...Het geheel staat dus voor een universele bouwwerf, zo neem ik aan (bij het einde van de voorstelling zal blijken dat men er de Toren van Babel bouwt). Het beeld is zo eenlij nig dat men er spoedig op

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het Theaterfestival werd uitgedacht door Arthur Sonnen van het Holland Festival: "Binnen de organisatie van het Holland Festival hebben we altijd gestreefd naar een zo goed mogelijk gebruik maken van...De culturele identiteit van een land wordt mede bepaald door de vraag of je jezelf zo'n vuurwerk kunt veroorloven...Alleen kan ik me niet verzoenen met dat zo 'langs de neus weg zeggen' en dat gemompel, vooral bij de Nederlandse jongeren". (De Nieuwe Gazet, 3/2/1965). Als Robert Marcel mompelde, bleef elk woord tot

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
zijn overwij de rijbroek, bretels over de naakte borst, heeft hij iets weg van een faun, maar vooral handig is zo'n broek om er diep de handen in weg te steken of allerhande rekwisieten uit op te...Dat bleek uit de sobere, maar o zo rake regie van zijn eigen stuk Mein Kampf in Peymanns Akademietheater...Zo kom je uiteindelijk bij de vraag van de kip of het ei, want de "Kleinbühnen" en de "freie Gruppen" produceren nu eenmaal niet veel belangwekkends

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Johan Thielemans ROMEO EN JULIA auteur;:W. Shakespeare; bewerking, vertaling, decor, kostumering en regie: Dirk Tanghe; belichting: Dre Delys; met Donald Madder, An Tuts, Axel Desmedt...Zo wordt Strauss adembenemend, zo hoor je overduidelijk hoe Strauss een meester van de orkestkleur is. De scène met Klytamnestra en Elektra is een tapijtwerk van wisselende stemmingen, van oor...Het tweede verhaal is net zo belangrijk als het eerste, maar kan de gaten in het eerste verhaal niet opvullen

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Het is natuurlijk ook zo, dat je in een middelgroot huis met stagione meer kan bereiken dan in een repertoiretheater zoals Frankfurt...Zo'n ingrijpende politiek kan toch faliekant aflopen ? "Wie niet waagt, niet wint: niemand in de operawereld zal nog kunnen doen alsof Michaël Gielen nooit in Frankfurt is geweest...Ik heb me voor Un malheureux vêtu de noir (libretto : Johan Thielemans, dramaturgie : Karst Woudstra, regie : Axel Manthey) erg beperkt in mijn materiaalkeuze

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
Het scènedoek van Axel Manthey (naast regisseur ook decorateur) laat daaromtrent geen enkele twijfel bestaan : een geschilderde hightech versie van één of andere figuurnummer-zoveel uit een oude...en, als het zo uitkomt, ook nog de concrete gegevens van de plot (het gerinkel van de bel) gestileerd aanreikt (Berg met Puccini-knepen : geknipt voor de Vlos !). Opvallend daarbij is het uitschietend...Zijn regieconcept is bovendien zo geslaagd geconcretiseerd dat je van geen kanten kunt achterhalen of de realisatie nu de resultante is van het concept, of het concept die van een uitermate

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Overeenkomstig het dictum van Einstein heeft Beckett zélf zijn leven lang de dingen zo eenvoudig mogelijk verwoord, 'maar niet eenvoudiger dan dat'. De mysticus wou het menselijk bewustzijn...Alleszins leveren sommige van die documenten, zoals de brief aan zijn vriend Axel Kaun uit 1937, een mooie hermeneutische ruggesteun voor nieuwe Beckett-acteurs...Het lijkt me een distorsie zoals je er wel meer ontmoet in annotaties van bevriende, niet geheel van dweperij gespeende 'lotgenoten'. Ik vraag me dan af welk goed doel zo'n getuigenis dient in een

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Als je het zo bekijkt is schrijven een in beweging zetten - een vreemdsoortige mimesis van de dans, een herhaling, een heropvoering ervan...Het is eerder zo dat die beweging in zeer sterke mate wordt aangevuld door het geheugen, mimesis en projectie...En het leven laat slechts sporen na, die o zo dierbare vlekken, fluistermonden van zingeving, houwers van vorm en beweging

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
DECABOOTER: Het is niet zo dat we projecten doen ómdat ze Mechels zijn...Hoe kunnen we dat zo snel en zo krachtig mogelijk bij een publiek krijgen...Neem het volgende citaat van Theo Van Rompay uit Alles is rustig - Het verhaal van de kunstencentra (Vlaams Theater Instituut, 1999): 'Context werd zo ruim als het kon geïnterpreteerd, als de

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Médée van Heiner Muller, Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas van Kertesz). Zo zorgt het Théâtre Océan Nord voor een kruisbestuiving tussen de praktijk van Pousseur, de projecten van jonge groepen...aan een sociaal divers publiek –een streefdoel dat al zoveel theatrale mislukkingen heeft opgeleverd– wilden ze een zo groot mogelijk publiek bereiken...De Franse invloed laat zich vooral voelen in het verspreidingspotentieel dat zich daar aandient, ook al is het zo ongeveer de enige markt waarop Frans gesproken voorstellingen kunnen verkocht worden

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Vorm en inhoud vallen hier samen en de toeschouwer wordt meegenomen in de mentale verwarring van de door schuldgevoel verteerde Axel...Wat Het Hertenhuis zo fascinerend maakt, is dat deze ruimtes, hoewel ze afgebakend worden, toch voortdurend met elkaar in verband treden...Daarenboven wordt het ondraaglijke steeds geamendeerd door de lichtheid zo eigen aan Sad Face / Happy Face