Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Axel Een"Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Arsinoë, een oude vrijster op zoek naar een man, draagt een pistache-groene avondjurk en witte schoentjes van een afschuwelijk model waarin haar mollige voeten extra benadrukt worden...De kapitein heeft een overjas aan, een klein hoedje, een lange onderbroek en een dikke valse buik...Een actrice als Hannelore Lübeck toont zich als Nastja in Nachtasyl op z'n onvoordeligst in een helblauwe tullen cocktailjurk met een afschuwelijke bril en een onmogelijk kapsel

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
GERARD BOHNER (BRD), Schwarz Weiss zeigen minimale dansen in een decor van Axel Manthey; i.s.m...Wat geoefend wordt, is klein en bescheiden; een bepaalde manier om een tekst, een sprookje, een foto, een gebeurtenis, een ruimte, ... 'aan te raken'. Een oefening in terughoudendheid èn...Februari 85:20 jaar Beursschouwburg is een mooi excuus om eens een boek uit te geven: de bewogen geschiedenis van de Beurs, annex een portfolio met werk van Gal, Ever Meulen, Albert Pepermans, Joost

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
III.13 Lidenbroek komt de trap opstormen met in zijn handen een oude foliant Lidenbrock Axel ! Axel ! Wat een bock...Hij gaat Axel Grauben ... Grauben Axel ... Axel Grauben ...? Grauben Axel ? Axel Lieve Grauben ... III.16 Grauben Dat zal een schone reis zijn...Axel Grauben ... Grauben Axel ... (Grauben geeft Axel een steen aan een hanger) Grauben Zie je deze steen

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Men voerde een koerswijziging door naar een 'socialistische' opvoeding, een opvoeding tot klassenstrijd...Invloed Ook bij ons heeft hun repertoire een impact verworven bij die mensen die het verlangen koesterden de kinderen in het theater met een groter realisme t.a.v...Ontgoocheling "Die hoop op veranderbaarheid van de maatschappij die ons nu zo absurd lijkt": het verhaal van het Brialmonttheater is blijkbaar het verhaal van een ontgoocheling, een

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Ik heb ook een Corneille gedaan, en daar was het nog duidelijker dan bij Molière welk een dwang er van de taal uitgaat...Ik hoop dat het een collectieve arbeid is, niet alleen met de acteurs, maar ook met de decorontwerper (Axel Manthey). Als ik zeg dat het niet om een nieuwe interpretatie van stukken gaat dan moet er...zijn wel van een conventie afgeweken door een vrouw in te schakelen

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Veel van wat hier getoond wordt, lijkt op een Oidipoes-opvoe-ring in een gruwelijke kinderkamer (de poort van het paleis lijkt trouwens door een kind getekend). Wordt dit dan geen goedkope, triviale...Gosch ontwikkelt zijn regie, uitgaande van een paar premissen (maskers, kothurnen, kindersfeer) met de logische kracht waarmee een wiskundige tot aan de laatste uitkomst een probleem oplost...Johan Thielemans Niet elke vrouw heeft een zoon Elke man heeft een moeder; niet elke vrouw heeft een zoon: het verhaal van Oedipoes gaat over bijna-alle-mensen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Waar Brechts stuk een nauwkeurige ontleding en bewustwording ambieerde van tragiek, lafheid en moed in een oorlogssituatie, bleef het effect beperkt tot een identificatie van het publiek met een door...Goeie theaterfoto's geven zelfs meer dan een in tijd vastgehouden moment van een dynamisch proces weer: een foto kan een sfeer, een gevoel van ruimtelijkheid, een acteervisie weergeven, af en toe ook...van een lijf drupt, een scepter in een hand, een hand, het verschil tussen stevige, ronde of doorzakkende billen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Onder 'beste' versta ik voorstellingen van een interessant stuk in een intelligente regie en in een goed decor met vakbekwame acteurs...Van zodra een voorstelling uit Gent of Antwerpen werd voorgedragen, reed een wagen van het festival naar ginder met een aantal Nederlandse juryleden...een interview met Willy De Schutter in De Nieuwe Gazet van 3/2/1965 vertelt Robert Marcel, dat de laatste voorstelling van het seizoen in de Scala telkens een ware feestavond was: "Er is een keer

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Oberon, gekleed in een donkergevlekte mantel en getooid met een kartonnen kroontje, lijkt nu eens een zeldzaam wouddier, behoedzaam in zijn bewegingen, altijd waakzaam, dan weer de koninklijke heerser...afgemeten geometrische dansbewegingen uit; een kluwen van ineengestrengelde ledematen krauwelt moeizaam over de scène, een "cilinderman" schuifelt wat, een eenzaam hoofd zweeft zingend op de achtergrond voorbij...Om de ronde café-tafeltjes van de acteurs zijn de tafeltjes van het publiek geschikt en net zoals zij kun je een sigaret roken, een biertje drinken of een kleinigheid eten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Deze laatste zijn een stad - in de voorstelling een draaiend, Japans ogend, blankhouten kasteeltje, met treinsporen errond - en een bos, een groot, wild beschilderd voordoek...Ook bij hem blijft zij gedeeltelijk een figuur uit een andere wereld, maar hij geeft haar ook een concrete dramatische functie: zij is de souffleur die voortdurend met het tekstboek in de hand de...Ze bakenen een theaterweg af die resulteerde in de oprichting van een gezelschap, een theateropleiding, een documentatiecentrum en een tijdschrift dat twintig jaar bestaat

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Reconstructie (1968) en Axel (1977). Een gesprek over de verantwoordelijkheid van de intendanten, over stem en taal en over droom en realiteit van het moderne muziektheater...Je hebt de illusie dat het een instrument is dat je heel goed kent, alleen, als een zanger een frase vertolkt, verschilt het resultaat sterk van hetgeen je beoogde...Zingen is een artificiële vorm van spreken met een sterk geïntensiveerde expressiviteit : een heel scala van emoties kan worden aangeboord in het spectrum tussen spreken en zingen

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
Het scènedoek van Axel Manthey (naast regisseur ook decorateur) laat daaromtrent geen enkele twijfel bestaan : een geschilderde hightech versie van één of andere figuurnummer-zoveel uit een oude...scènewissels en niet stilgelegd door een pauze), voert het stuk over een hoogtepunt naar zijn afloop, in een sinds Berg klassiek te noemen atonaal idioom, dat vreemd genoeg de prosodische verschillen tussen het...Tot deze laatste behoren een stel balken die, côté jardin, als een soort voetnoot, nauwkeurig de historische datum van de gespeelde scène aangeven

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Hoe kun je mooie taal verzinnen voor het niets, de leegte, de alomtegenwoordige vormloze essentie waarvoor elke verklaring als een muts op een kaars is? Toch bleef Beckett veeleisend voor...Alleszins leveren sommige van die documenten, zoals de brief aan zijn vriend Axel Kaun uit 1937, een mooie hermeneutische ruggesteun voor nieuwe Beckett-acteurs...je nog echt onder de indruk raakt van weer maar eens een portret door een verwante geest (zoals het dan heet), in dit geval de Roemeense filosoof Emil Cioran, wil ik betwijfelen

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Als je het zo bekijkt is schrijven een in beweging zetten - een vreemdsoortige mimesis van de dans, een herhaling, een heropvoering ervan...Een kamer, en bovendien een donkere kamer (zoals ook een theater hoort te zijn), een camera obscura, die zwarte doos waardoor een verlicht persoon kon kijken om de wereld in perspectief te zien, die...Het is een ja met een maar - met het voorbehoud dat voor elk project geldt dat naar de ethiek, naar een herbekijken van de wetten van het altijd al gespannen pas-de-deux tussen oog en hand, verwijst

Nr. 54, Februari 1996 • Inhoudstafel
trefzekerheid van Becketts taal en regie-aanwijzingen, schrijft Pieter T'Jonck 9 Something is sparkling in this age of despair Pieter Van Bogaert noemt Het Hamletmachien (Bronks) een 'Brusselse...Moses und Aron in een regie van Peter Stein 39 Het oor en de smeer Didier Wijnants over de eerste editie van Oorsmeer 43 Wordt het een warme lente...Paul Corthouts zet een en ander op een rijtje

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
Het is waar dat een project als dat met DJ Grazzhoppa - die met Fabrizio Cassol van Aka Moon aan composities en een notatiesysteem voor een big band van 15 dj's werkt - niet op de maat van de stad...Na de splitsing tussen Manou Kersting en Chiel van Berkel was dat verhaal voor ons uitverteld, maar de groep had hier historisch een plek en dan zeg je niet meteen: 'Sorry, maar wij gaan een andere...Ons oorspronkelijke plan omvatte een doorsteek van de IJzerenleen naar de Begijnenstraat met een artistiek-culturele functie, een woonfunctie, een horecafunctie en buitenschoolse kinderopvang

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Maar als gevolg daarvan is het niet meer duidelijk of we nu te maken hebben met een debuut, een tweede stap in een onderzoeksproject, of met een creatie als sluitstuk van een langdurige ontwikkeling...De voorstelling maakt hiervoor gebruik van verschillende genres: de getuigenis op de scène van een vluchtelinge (Yolande Mukugasana), een koor van doden, een conferentie, een fabel (over de...Intussen zijn er een film en een dvd over de voorstelling in de maak en bereidt het gezelschap zich voor op een deelname aan het festival van Avignon met een nieuw stuk: Anathème, over het intrinsieke

Nr. 113, September 2008 • Frederik Le Roy • Needcompany’s Sad Face / Happy Face. Verhalen...
Lobstershop (2006) deel een en twee, en Het Hertenhuis deel drie is. Het ‘Hertenhuis’ uit de titel is immers een fabelachtig huis op de flanken van een vallei, waar een familie herten kweekt om van de geweien...De lichte, optimistische fabel wordt een donker treurspel over de onmogelijke rouwarbeid van Axel en Catherine...een muur die Benoît fotografeerde, op een uitgebrand café in de fictie van Het Hertenhuis, in graffiti op een brug in een van de landen waar Needcompany speelde