Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "atheense"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Door het weglaten van de Atheense vorst Theseus en de Thebaanse regent Creoon in Als in de oorlog en door anderzijds wel Eteocles ten tonele te voeren, kan AKT zich concentreren op het 'familiedrama

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Bottom is wellicht een onbetekenende Atheense ambachtsman, maar waarom zou hij voor Titania (gespeeld door 'the incredible Orlando'!!) niet de mythische eenhoorn kunnen zijn...verheerlijkte androgynie), tussen dag- en nachtzijde van dingen en mensen (zie de coni-unetio, in het stuk tussen de Atheense werkelijkheid en de wereld van het woud; Atheners en elfen, Oberon en Theseus, Hippolyta

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Aan het begin van Midsummernight's Dream draagt de Atheense koning Theseus zijn ceremoniemeester op : "Stir up the Athenian youth to merriments; awake the pert and nimble spirit of mirth; turn...Wanneer koning Theseus zijn Atheense burgers in het bos slapend aantreft zegt hij : "wij zullen hen met onze jachthoornen wekken", waarop hij ze met zijn jachthoorn in de ribben port

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Zowel de plotse opkomst middenin het stuk van de Atheense koning Aigeus die Medea een onverhoopte redding bezorgt (fel afgekeurd door Aristoteles) als het gebrek aan een duidelijke psychologische...Aspasia, de vrouw van deze Atheense politieke held, had met Medea gemeen dat ook zij uit het Oosten kwam en van over zee (Milete), en een veel grotere persoonlijke vrijheid en prestige genoot dan de...gemiddelde Atheense vrouw

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
Mag het een toeval heten dat de rol van het koor in het theater historisch gezien samenvalt met de uitvinding van de Atheense democratie

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
het Atheense gezegde dat het huwelijk bedoeld is 'om legitieme kinderen te zaaien'. Maar Creon is niet begaan met huwelijk en nageslacht, zijn enige zorg is zijn excessief verlangen naar politieke...Euripides schreef op een ogenblik dat de Atheense samenleving implodeerde onder druk van de Pelopon-nesische oorlogen met Sparta (431-404 v.C...Die ironie kan de Atheense burgergemeenschap niet zijn ontgaan

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Een discussie over de definitie van de ruimte waarin de vrouw, in die Atheense samenleving die model stond voor burgerlijke verantwoordelijkheidszin, deel kon nemen aan die civic society...de (democratische) orde van de (Atheense) staat

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Misschien omdat de tragedie etcetera 88 ® ® ® 55 een instrument wordt voor de Atheense samenleving om haar waarden en politieke legitimiteit te onderzoeken

Nr. 91, April 2004 • Loek Zonneveld • Mokerslagen van schoonheid: Peter Sellars' The Children...
Nadat de Atheense koning Demofon alle orakels en voorspel- lers heeft geraadpleegd omtrent de afloop van een mogelijke oorlog met Argos, blijken de voorspellingen één overeenkomst te hebben...De Atheense koning wordt gespeeld door een in beige mantelpak gestoken dame met een soevereine uitstraling...De aan een rolstoel gekluisterde toeziende voogd van de kinderen van Herakles, Jolaos, dankt de Atheense vorst voor de gastvrijheid


Development and design by LETTERWERK