Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Armslag voor"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Ga-lilei betekende voor mij een keerpunt : daarvoor had ik ook belangrijk werk gedaan, o.m, onder zijn leermeester Fred Engelen -- ook zo'n monstre sacré -- maar Galilei was mijn eerste grote partij...De ervaringen bij het werk aan Arme Cyrano en Pak 'm Stanzi zijn een revelatie voor mij; deze voortdurende recherche naar elke nuance in de taal, het woord als het woord in zijn volle betekenis...Nu : voor hem is 't een goede zaak, voor de KNS een ramp

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Zolang er een publiek voor dit genre bestaat, zal dit theater winstgevend zijn en dus is niemand gerechtigd het regels voor te schrijven...Het is duidelijk dat de directie van zulke schouwburg voor een hogere opdracht wordt geplaatst want zulke schouwburg moet een zending van cultuurspreiding vervullen en dient te werken voor de gehele...Annuaire du spectacle de la Communauté française de Belgique 1982-1983 L'annuaire du spectacle is het theaterjaarboek voor franstalig België, verschijnt voor de tweede maal en is gemodelleerd

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
van Advies ingenomen ongunstige standpunt aangaande uw gezelschap voor het seizoen 1984-1985 en het voorbehoud dat hij nu reeds heeft gemaakt omtrent de verdere erkenning en subsidiëring voor 1985-1986...Het gunstige oordeel van de Raad zal de conditio sine qua non zijn voor een terugkomen op mijn beslissing tot niet-erkenning en niet-subsidiëring voor 1985-1986...Armslag voor de v.z.w, die liberale koppen in Brussel (onder wie de ondervoorzitter van de RAT) voorbereiden, om in de hoofdstad een jeugdtheater op te richten

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Lucinda Childs - foto Kishin Shinoyama Het Klapstuk is er terug, voor de tweede keer en weer - gelukkig, want daardoor met de nodige financiële armslag - in het kader van het Festival van...De grote doorbraak kwam er voor Childs in 1976, wanneer ze samen met Andy Degroat instond voor de choreografie van Einstein on the Beach (Wilson-Glass), haar eerste grote produktie en meteen de eerste...Dat er voor Rise naar een alternatief wordt uitgekeken is voor mij goed nieuws, gezien dat waarschijnlijk het saaiste is wat ik in mijn leven ooit te zien kreeg, op Elena's Aria na

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor...68 Goed nieuws Nummer 13 was een lastige kaap, ook voor Etcetera...Meer armslag voor de redactie, een betere service voor de lezer

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Een extreem voor de ene groep vormt de triviaal-literatuur: er wordt geen stap buiten de bekende paden gedaan; een extreem voor de andere groep is het nauwelijks te begrijpen experiment...De "duw er nog maar een klasje bij" mentaliteit getuigt van een diepe minachting voor het kind én voor de artiesten die voor kinderen spelen...Voor het dwingende karakter van de kinderfantasie, voor zijn compromisloos gedrag, voor dat absolute willen in het vormgeven van zijn eigen leven is geen plaats in onze volwassenenmaatschappij

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Voor doortastende beslissingen schrikt men in Nederland inderdaad blijkbaar niet terug: Toneelgroep Centrum en het Publiekstheater werden afgeschaft om plaats te maken voor Toneelgroep Amsterdam...voorstellingen van Vlaamse theatergroepen in Nederland ontvingen we van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Commissariaat voor de Internationale Samenwerking, en wel voor kalenderjaar 1986...Ik denk dat dat wat artistiek goed is voor mezelf en voor de mensen waarmee ik werk, dan ook maar goed moet zijn voor het Noorden". Gezien de situatie in Groningen op het artistieke vlak (cf

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
alles kan volgen, zou dit pleiten voor een RAT, wellicht beperkter in omvang dan de huidige structuur, die op dagelijkse basis en in een intense dialoog met de theatermakers voorstellen voor een beleid...Etcetera 12) April 1986 "Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). Om nieuwe...Die vijanden heten: bureaucratisering, politisering, reglementering, verzelfstandiging van structuren, enz..." (Etcetera 15) December 1986 "Wat voor u kwaliteit is is het voor een

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
statuten van de vzw Vlaamse Operastichting (VLOS). Hierdoor werd een punt gezet achter het bestaan van de Opera voor Vlaanderen, waar alles wat er fout kon gaan fout ging, en dit sinds zijn oprichting in 1981...De Backer heeft dat voor de onderzoekscommissie indirect toegegeven...Dat gebeurde pas op 1 juli 1988, want zolang duurde het voor alle betrokken partijen hun goedkeuring aan de nieuwe formule hadden gehecht en de vakbonden zich bij de ontslagregeling hadden neergelegd

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
het een opflakkering van leven net voor de laatste stuiptrekking ? Wat er ook van zij, opera, zijn specifiek produktiesysteem en zijn specifieke artistieke mogelijkheden, vraagt om aandacht...Het samenwerkingsverband met de Amsterdamse Stadsschouwburg dat hier voor iets meer armslag zorgde, kon niet alle twijfels wegnemen...De raamvertelling die Martin Van Amerongen voor de Mozart- fragmenten bedacht, heeft niet veel om het lijf, maar het is een handige oplossing voor het probleem

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Daarom kiezen ze voor kleine, beweeglijke structuren waar een band met de creatieve praktijk aanwezig is, eerder dan voor bureaucratische instituten waar alles gemakkelijkheidshalve door dezelfde...Misschien, dacht ik, heeft dat te maken met het feit dat de Beursschouwburg tot voor kort gefinancierd werd door Volksontwikkeling en niet door Kunsten, maar hetzelfde geldt voor deSingel...Het decreet van '90 legt voor hen zelfs niet eens de toestand vast zoals die nu is, maar zoals die was voor deze centra halfweg de jaren '80

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Rijkscentrum voor Hoger Kunstonderwijs, wat Brussel betreft en tussen Studio Herman Teirlinck, het Conservatorium, het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie, de Akademie voor Schone Kunsten en de afdeling...Brabant zal men dus voor de toneelopleiding moeten kiezen of voor het verder bestaan van het RITCS of voor dat van de toneelafdeling van het Conservatorium; voor de provincie Antwerpen betekent dit...Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
vier fasen uit de voeren). Voor de zeven "kunstencentra (Stuc, Monty, Nieuw-poorttheater, Kaaitheater, Limelight, De Werf Vooruit) wordt de subsidie van 46 7 miljoen voor 1992 opgetrokken tot 100 miljoen...Op papier betekent dat voor de kunstencentra financieel meer armslag...Om misverstanden te voorkomen moet nog worden opgemerkt dat onderstaande interviews afgenomen werden voor het begin van het theaterseizoen en dus voor de goedkeuring van het decreet

Nr. 90, Februari 2004 • Het Vlaamse theaterleven anno 1980: In memoriam...
Hij had zowel aandacht voor de historische continuïteit van dat theater als voor de nieuwe impulsen: of het nu de kamertonelen uit de jaren '50 en '60 of het politieke theater uit de jaren '70 betrof...Wormen Een eerste en ronduit catastrofale consequentie van het aldus geknede Vlaamse volkskarakter is het gebrek aan zin voor normen, voor kwaliteit op zichzelf...De acteurs die de 'Studio' thans aflevert, zullen voor een deel wel terecht kunnen in de kleinere gezelschappen -dank zij het Theaterdecreet kregen ze meer armslag-, radio en TV kunnen er enkelen

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Een steen die op de weg ligt is voor de ene onbeduidend klein en voor de andere een onoverkomelijk obstakel...Waar voor ons een aaneenschakeling van gebeurtenissen verschijnt, ziet hij één grote catastrofe die onafgebroken puinhoop op puinhoop stapelt en ze hem voor de voeten smijt...Omdat we lak hebben aan een maatschappij waarin geen plaats meer blijkt te zijn voor creatie, voor kwaliteit, voor fundamenteel onderzoek (wetenschappelijk én artistiek), voor lange-termijndenken

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
al geschiedenis zijn voor haar, en beide even relevant of irrelevant voor haar werk als theatermaakster...Tiedemann pleit voor meer financiële armslag en autonomie voor deze huizen...Beide auteurs vinden elkaar dan weer in hun pleidooi voor rust, kalmte en stilte als voorwaarde voor een grotere intensiteit en verscherpte waarneming