Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1 document(en) met "Arabo-muzelmanse"Nr. 80, Februari 2002 • Clara Van den Broek • Theater en de Islam: kleine geschiedenis van...
Men kende wel enkele vormen van pre-theater, maar theater in de westerse betekenis van het woord, dus als autonoom artistiek genre, deed pas in 1847 zijn intrede in de Arabo-islamitische wereld...Roselyne Baffert haalt een viertal redenen aan voor het niet-bestaan van het theater in de Arabo-islamitische wereld: het nomadisme, het koranische verbod op de afbeelding, de idee van de...Volgens R. Baffert is dit argument op zich wel niet erg overtuigend, aangezien de Arabo-isla-mitische samenlevingen niet uitsluitend uit nomaden bestonden


Development and design by LETTERWERK