Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "Apollinische"Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hij zag in het werk twee retorische formaties naast mekaar aan het werk: de apollinische overtuigingskracht van "den fijnen kunstvollen goudsmid-hoveling Sae-mund" en de wilde dyonische zang van de

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Apollinische beelden Karl-Ernst Herrmann vertrekt in zijn vormgeving van sterke apollinische beelden...Een veelheid van apollinische beelden van (een door mannen bepaalde) ordening en harmonie, waarbij de dionysische protest-tonen die van in den beginne aanwezig zijn onder de vorm van dreigend

Nr. 42, Juni 1993 • Inhoudstafel
Smith van Ron Vawter Het sterke, zieke lichaam van Ron Vawter beschreven door Rudi Laermans 28 Theater: Medea door het Zuidelijk Toneel Een apollinische, feministische maar

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
De Apollinische drang tot ordenen en zuiveren had gezegevierd in het Westen, de buik had het verloren van het hoofd, de patriarchale goden hadden de matriarchale verdrongen, een spiritualiteit en...heeft gesteld en ontmanteld, die de voorlopigheid van elke kulturele orde aantoont, die de vrijblijvendheid en de zekerheden ervan bevraagt, het dionysische tijdelijk laat triomferen over het apollinische...Herman Sorgeloos ke vorm en aldus een harmonie tot stand brachten tussen een dionysisch lust- en eenheidsgevoel en een apollinische zin voor constructie en orde

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Wel wekt hij de suggestie dat de tegenstelling tussen het Apollinische en het Dionysische in dans tot uitdrukking kwam in de tegenstelling tussen Nijinski's L'après-midi d'un Faune (1912) en

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
Dionysische en Apollinische

Nr. 112, Juni 2008 • Evelyne Coussens • Anton & Cleo’s tergend sterven
Het liefdesverhaal van Antonius en Cleopatra veegt het apollinische spinnenweb van Coriolanus en Julius Caesar bijeen en er blijft een kluwen over van dionysische erupties.9 De politiek en haar

Nr. 113, September 2008 • EveLyne Coussens • De huid herinnert zich alles
Dat het kind zich emancipeert als een zelfstandig denkend wezen – het mannelijk-apollinische ‘hoofd’ dat tussen de landschapsplooien uitsteekt – belaadt dit Lam Gods met de ‘zonden van de wereld’ en


Development and design by LETTERWERK