Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Antonius Cleopatra"Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Brutus en Antonius, tot de veldslag waarin Antonius de verraders verslaat en de macht usurpeert...Mijn aan- vankelijke voorkeur was Antonius...Need to know was dat Shakespeares Anthony and Cleopatra, in ça va de Egyptische graftombe en de adelaar

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
Dan ont- Antonius und Cleopatra, Needcompany / Joseph Gallus Rittenberg vangt hij het bericht dat Cleopatra niet dood is en hij leeft nog net lang genoeg om...Antonius und Cleopatra de fatale zeeslag: de acteurs, een ogenblik lang de generaals, zitten zwijgend op een rij en kijken de zaal in, terwijl achter hen op een doek enkele minuten lang beelden van...Lauwers heeft van Antonius und Cleopatra geen liefdesdrama gemaakt, geen stuk over passie

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Van den Eynde • Over mannen en mannen
Zich losjes baserend op de historische personages, maakt Shakespeare van 'Antonius en Cleopatra' vooral het verhaal van een nietsontziende liefde...Omdat Cleopatra onvoorwaardelijk kiest voor het eerste, wordt ook Antonius gedwongen te kiezen waar hij niet kiezen wil...Hoewel zij dramatisch gezien minder interessant is dan Antonius — haar keuze is immers gemaakt, haar handelingen en reacties worden bepaald door Antonius' beslissingen-, is zij met alle nuances en

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
over Antonius en Cleopatra...Ik was Antonius

Nr. 53, December 1995 • (advertentie)
Ha Julius Caesar (1990) en Antonius und Cleopatra (1992) is Macbeth Jan Lauwers' derde Shakespeare- 26-30 maa, Kaaitheater-Luna Lunatheater, Sairteteiettesquare 20,1210 Brussel (aan

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Het accent op de monoloog in Maria Salome van Peter Ver-helst, in Kopnaad van Stefan Hertmans, in het werk van Needcompany (Julius Caesar, Invictos, Antonius en Cleopatra, Macbeth). Enzovoort

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
Ten Cate: Kort daarop heeft Jan Lauwers mij gevraagd om in zijn Antonius und Cleopatra mee te spelen

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras, Rudi Laermans • 'Voortdurend denken: ik wil stoppen, het is...
Lauwers: Door Julius Caesar, Antonius und Cleopatra en Macbeth te maken, weet ik nu toch beter wat een Shakespeare is. Waarmee ik niet wil beweren dat ik ook betere voorstellingen maak

Nr. 112, Juni 2008 • Evelyne Coussens • Anton & Cleo’s tergend sterven
Zelf wil ik het in hoofdzaak hebben over ‘Antonius’ en Cleo’s t-e-r-g-e-n-d ster-ven’, vanuit de vaststelling dat het laatste deel van de trilogie, met name Antonius & Cleopatra, bij publiek en...Je kon er bijna gif op innemen dat ivo van hove met zijn Romeinse tragedies – een theatermarathon gebaseerd op Shakespeares Coriolanus, Julius Caesar en Antonius en Cleopatra – het Theaterfestival zou...Het liefdesverhaal van Antonius en Cleopatra veegt het apollinische spinnenweb van Coriolanus en Julius Caesar bijeen en er blijft een kluwen over van dionysische erupties.9 De politiek en haar

Nr. 112, Juni 2008 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Evelyne Coussens zag de Romeinse tragedies en zoomt in op het sterven van het beroemde liefdeskoppel Antonius en Cleopatra