Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "An Van der Wee"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
de bewerking van de roman van Zola Germinal, of hoe de Fransen hun arbeidersklasse zien in de loop der geschiedenis; verder Viehy, een produktie gespreid over twee avonden die liet zien hoe de Fransen...Franz Marijnen in een interview met Anne Van der Wee (Intermediair, 26.11.82). (JDR) De ijzeren weg (Het Werktheater) Foto Catrien Ariens In het zoeken...Ik kan niet zoveel doen met een artikel (Jo Van Damme) waarin nog maar eens het belang van Fo en Mistero Buffo bevestigd wordt en waarin Arturo Corso met de motivatie van zijn remake van Buffo ons

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Aan mijn lijstje prima arbeidersklasse-verhalen, dat onder andere bestaat uit Het gezin van Pamel, Op Hoop van Zege en Groenten uit Balen, is sinds kort Het Schroot van de Vera-Cruz van Jo Coppens...dit boek, in alle bescheidenheid, een bijdrage weze tot de geschiedenis van het Vlaamse toneelleven en inzonderheid van het werk van een idealistisch Vlaams en christelijk geïnspireerd reizend gezelschap...tekstkader in dit artikel) Gelezen Hugo Claus in een interview met Anne Van der Wee over hoe hij tegenover het nieuwe theater in Vlaanderen staat: 'ik ben een paar keer

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het Gentse theater in de lift In deze eerste levering van een reeks artikelen er 'stad en theater' tekent Daan Bauwens het wel het wee Van het Gentse theaterbedrijf, gaat hij snuisteren in de...Directeur Van der Cruyssen probeert het nog over een andere boeg te gooien met het Kafkatheater, maar ook dit is een roemloos einde beschoren...De Vlaamse musicals die in opdracht van Arena geschreven werden (Johnny Limbo van Luc Vandeputte en Walter Stes en Playmate van Jaak Van de Velde en Walter Ertvelt) verzopen in de ambitie om

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme, de kok van 't blokhuis (van buiten Judas, van binnen Joannes), zit voor de deur van 't hui zeken en deunt op 'n trekorgel Op z'n wezen ligt 'n vage uitdrukking van duivemelkerssentimentaliteit...Nieuwe verf aan de zoldering van m'n mond; 't is conlïjtsel, gelei van de jongste duif uit de ark van Noè, 't is zacht en fijn als den vloeren teen van madam Pompadour,.. 't Is een baaierd van tong-en...Vrouwetoren, het doezelig blazend getoet van 'n hoorn... 't Kwam nader gelijk 'n grote baar... 'k Hoorde beweegloos van op m'n voetstuk, boven Druoon die te bloeden lag aan vele wonden der

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Een aantal opmerkingen keerden steeds weer: de woede van zij die zich bekocht voelden, was op het moment van het optekenen der reacties al bekoeld; wie het experiment apprecieerde vond toch dat het te...Van der Wee (journaliste; zij keek voor de 2de keer) "Ik heb er zeer graag naar gekeken: een voorstelling vol humor, zeer relativerend...Daar er door middel van publiciteit een beeld was geschapen van de voorstelling, wilde men dit beeld hebben, los van het denkproces

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
technische hulp: Ron Francoys; spelers: Tania Van der Sanden, Chris Nietvelt, Wim Danckaert, Frank Focketyn, Bart Slegers, Berend Dikkers, Warre Borgmans (1) Zie Et cetera 5, p. 61...Bert Van Kerkhoven op een persconferentie in 1963, ter inleiding van zijn eerste jaar als directeur van de KNS ; geciteerd door Marcel Jacobs, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Theaterdirecties...Arthur Miller, "Ik denk dat ik schrijf om de chaos te ordenen", interview met Anne van der Wee, in Intermediair, 20 april 1984, p. 7) "Dat het maken van theater ook financiële konsekwenties

Nr. 14, Juli 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Zelfs de mierzoete liederen van Schubert heb ik leren appreciëren, in de klaterende voordracht van Elly Ameling...En de mooiste van allemaal: de Griekse operazangeres Teresa Stratas die, op een flonkerende plaat gewijd aan onbekend werk van Weill, nu eens Lotte Lenya's vuilbekkerij in de schaduw stelt, dan weer...Van Frank Sinatra's befaamde frasering -- elke song is bij hem altijd van a tot z verstaanbaar - zouden vele doorgaans onverstaanbare operazangers misschien nog wel iets kunnen leren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
En dat hij niet afwijkt van de spreektaal en gedachten van de mensen van die klasse...enerzijds en de raad der wijzen van deze gemeenschap anderzijds, te aanvaarden: artikel 1: De genaamde PAN, verbindt zich te verbinden... ja, nee... enfin... in ieder geval, zonder uitstel tot een rechtmatig...Het is te zeggen, gebouwd volgens de regels, voorschriften en wetten der natuur of de gebruikelijke... vormen... van onze gemeenschap, artikel 3: Het getrouwde paar zal gekleed gaan... gaan punt

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Luk Van den Dries praatte met Jacques de Decker over Brussels wel en wee, Pol Arias getuigt van zijn avonden in de hoofdstad, Michel Jaumain geeft een overzicht van de verschillende beleidséchalons...De eerste zorg van vele theaterdirecteurs is de samenstelling van het repertoire, met als het kan zoveel mogelijk creaties van buitenlandse stukken, en de ontdekking van eigen nieuw auteurstalent...Anderzijds door de enorme schuldenberg die het Franstalige theater in de loop der jaren verzameld heeft, jaarlijks verder aanzwellend tot nu al zo'n 100 à 150 miljoen op een totaal jaarbudget van ca

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Bij Der Auftrag in Bochum (1982) was ik overdonderd door het decorgeweld van Erich Wonder (regen, vuurwerk, sneeuw, half-doorzichtige doeken, een vleugel als klokkeslinger, een zwarte panter, etc...voorstelling van Der Lohndrücker (1989) kon ik mij niet zo goed vinden in de eindeloos uitgesponnen worsteling met het reë-ele socialisme...Als de geest van Hamlets vader optreedt onder begeleiding van het historische radiobericht van de begrafenis van Joseph Stalin, dan heeft dit alles van doen met de afrekening van Müllers eigen

Nr. 39, December 1992 • Bruno Koninckx • Waar je bent, kan je niet meer...
Volgens de brochure is het 'een rijmloze reisballade over het wel en wee der verwachting' . Rijmloos is een adjectief dat goed past bij de produkties van dit nog jonge gezelschap...De derde man van het eerste uur, Dirk Tuypens, speelt wel mee, samen met Diane Belmans en Steven Van Watermeulen...Van de toeschouwer vraagt die evolutie in setting ook een verandering van houding: waar je in het begin van de voorstelling nog wel min of meer 'een verhaaltje' kan volgen, moet of kan je na verloop

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
zijn Ueber den Prozess der Zivilisation opsomt zijn juist een inruilen van de onmiddellijke tastzin voor het afstandelijke zien). Misschien begon het allemaal op een mooie dag van 1413 toen een kleine...Zo verdeelde Maurits van Oranje het hanteren van de musket in een serie van drieënveertig verschillende bewegingen, die van de hellebaard in drieëntwintig, die gecoördineerd werden binnen een formatie...Los misschien van de codes van het klassieke ballet, maar niet los van de Tayloristische ideeën die er achter schuilden

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
informatie- en onderzoekscentrum, als uitgever van diverse publicaties omtrent theater, als promotor van internationale contacten, als stimulator van discussies, als verstrekker van allerhande diensten en...adviezen, als uitvoerder van beleidsvoorbereidend werk, als hoeder van de geschiedenis der podiumkunsten enz... De ministeriële beslissing komt op een ogenblik waarop dit nog jonge instituut door de combinatie...Over het wel en wee van die sector gaat dit nummer van Etcetera, over wat er algemeen beweegt en niet beweegt

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
het noorden vindt de Nederlandse staatssecretaris van Cultuur Rik van der Ploeg dat kwaliteit pas kan blijken uit een confrontatie met ‘breed samengestelde publieksgroepen’. De happy few kunnen zich...van de Antwerpse theaterscholen, ook bladzijden vol, passend geïllustreerd met kunstige portretten van Decleir, respectievelijk Van der Groen (toegegeven, bekend van film en televisie – ‘t zou anders...Geen enkele theaterliefhebber zal ooit de pakkende beelden vergeten waarin Dora Van der Groen met majestueus, melodramatisch gebaar, onder de hete tranenvloed van enkele, reeds voortreffelijk

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
De'neutraliteit'van het postmoderne subject kan niet verbergen dat zijn keuze al lang is gemaakt: het knielt voor de wetten van markt en management...Het is goed er even bij stil te staan dat ons westerse imperialisme er nooit zomaar in heeft bestaan dat wij, ons bewust van de superioriteit van onze waarden, als achterlijk bestempelde culturen aan...De tijd is kort', zei Paulus, die er gevaarlijk zeker van was dat het einde der tijden nabij was

Nr. 91, April 2004 • Geert Sels • Look back in wonder...: 'Zien en Zien'...
het met dat gewijzigde in-der-Welt-Sein van STAN te maken heeft is niet zonder meer duidelijk, maar in elk geval is de aanspraak van de groep geleidelijk aan veranderd...Om te beginnen het gedicht van Hölderlin ('Wee mij, waar vind ik, als het winter is, de bloemen...'), vol weemoed en zelfbeklag...Belangrijker dan de uitkomst van het debat (de verdediging van Scopes gooide de handdoek in de ring), is het doorgronden van de mechanismen van de fundamentalisten

Nr. 97, Juni 2005 • Filippo Tommasso Marinetti • TERUGBLIK: Het manifest van het Futurisme
Maar terwijl wij luisterden naar het uitgeteerde gemompel van de gebeden van het oude kanaal en het gekraak van de botten der paleizen op hun sterfbed van vochtig groene wortels, hoorden wij opeens...De razende bezem der krankzinnigheid rukte ons van onszelf los en joeg ons voort door de straten, uitgesleten en diep als rivierbeddingen...Wij staan op de verste uitloper van het gebergte der eeuwen!... Waarom zouden wij achterom moeten kijken als we de mysterieuze deuren van het Onmogelijke willen openrammen

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Allemaal Indiaan (1999) van Arne Sierens & Alain Platel © Kurt Van der Elst Nietzsche, Nerval, Van Gogh, Artaud) niet dat waanzin een creatieve overvloed betekende, in plaats van een afwijking...een kort portret van Georges Pitoëff beschreef Artaud diens vertolking van Nikita, de zwakbegaafde jonge boer uit Tolstojs De macht der duisternis...Ik hou van vrouwen als van suiker, maar wee als je met hen zondigt, dan heb je de poppen aan het dansen