Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "Altijd Vrijdag" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Vermits de overwinnaars altijd gelijk hebben is de wraakneming na de oorlog onrechtvaardig hard geweest...Op de dag van de première, vrijdag dus, wordt nog gewerkt tot het laatste ogenblik

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
VRIJDAG 4. Weer een jaar ouder...Vlaanderen hebben ze dat intussen nog altijd niet, maar in Vlaanderen is alles ook maar zelden even anders geweest...Het verschijnsel theater in dit land is perfect te omschrijven als de rooms-katolieke stelling dat lekker neuken niet bestaat: neuken is altijd voor de voortplanting en verder geen diepzinnigheid

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik denk aan R. Delaunay, Shahn, Chariots of Fire, Boulot-Métro-Dodo en aan de liefde die altijd weer stuk loopt op sleur et les autres...Dit kan niet altijd of overal; wel waar men bewust met dingen bezig is... in een of andere grootstad, bijvoorbeeld in Moskou waar de Drie Zusters van Tsjechov zo graag naartoe willen...Bij de Amerikanen is er altijd video in de buurt en een vermengen van taal en beeld

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Bij elk personage, bij elke situatie voel ik me aangetrokken en afgestoten, niets ligt mij goed en altijd is er iets vertrouwd...Ondertussen in Café Plasky... Les grandes manoeuvres du Kaaitheater Route 1 & 9 (Wooster Group) Foto Herman Sorgeloos Vrijdag 22 april, 19u30...De Vlaamse groepen vond hij de uitschieters op dit festival, zij het dat hij nog altijd wacht op een nieuwe Bob Wilson, zoals vier jaar geleden

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Hierbij is het trouwens niet altijd duidelijk wie van beiden invloed uitoefende op wie, hoewel Cage wel het meeste aandacht besteedde aan de theoretische formulering van hun uitgangspunten en ook via...donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober in Klapstuk 83, het dansfestival van 't Stuc en het festival van Vlaanderen, dat van 6 tot 22 oktober plaats heeft in Leuven

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ook al vreemd, want ik denk altijd: hoe meer mensen, hoe meer vreugd...Het gaat altijd over de spanning tussen droom en werkelijheid, over het nieuwe verlangen...De acteur is voor mij nog altijd de grote drager van de poëzie in het theater

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma Bij die nonnen is het ook altijd iets...Thuis maken ze hem altijd klaar met het koffiedik onder in het kannetje...Maar toch, Immihan is hier nu altijd welkom, alhoewel... Immi Ben tanimadigim adamla evlenmem

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Hij denkt in algemene ideeën, Algemene ideeën zijn altijd abstracties en daarom per definitie een ontkenning van het ware leven...De eerste barrikade werd al in de vroege ochtend van vrijdag de drieëntwintigste opgeworpen, bij de Porte Saint-Denis; nog dezelfde dag werd ze bestormd door bataljons van het eerste en het tweede...Maar ik zal altijd zeggen: Vader, vergeef hem, hij weet niet wat hij doet

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik ben altijd het meest geraakt als ik zie dat mensen geloven in wat ze doen en dat hangt eigenlijk helemaal niet met een bepaald genre samen...maar altijd met het gevoel: 'wat ben ik blij dat ik er niet over hoef te beslissen...Ik las altijd wel graag Melchinger

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Je moeder heeft altijd gedaan wat ze kon om het hier gezellig te maken...Moeder Voor de spiegel... Ik fantaseer altijd dat ik een man ontmoet, die verliefd op mij wordt...Helpster Je kan altijd dat stuk karton verkopen waar je onder slaapt

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
1970 neemt Van Royen de rol van 'Georges' over (van Fons Rade-maekers) in Claus' Vrijdag, door Claus ook geregisseerd; men speelt de voorstelling nog zo'n negentig keer...Altijd les geven met de vensters open, zomer en winter...Het was de namiddag dat hij de geluidsbanden liet horen van Vrijdag van Hugo Claus waarin hij Georges speelde

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Shaws The Phi-landerer bleek de statische a-synchrone accuratesse van hun spel-houding niet altijd een efficiënt antwoord op het gedateerde karakter, het zuiver structurele en niet meer doorvoelbaar...De Vlamingen zijn niet bang voor een vet effect, omdat ze weten te doseren en na de lage Bes altijd een luchtig loopje achter de hand hebben, voor ze de diepte weer ingaan...dat paradijs deed hij een ongelukkige val, een vrijdag, de dertiende, op de vooravond van Valentijnsdag

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Dinsdag 18 november Ik gun mezelf altijd een beetje toerisme...Vrijdag 21 november Het congreshotel is prachtig...overheid, de altijd te langzame publieksopbouw

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Het overgrote deel van de toeschouwers bestond die vrijdag immers uit normalisten...Tot besluit geeft Oda Van Ney-gen, programmatrice van de kinderen jeugdvoorstellingen in de Beursschouwburg te Brussel, haar visie op het hele festival: "Ik heb altijd wat moeite met festivals, en

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Voor mij, en nu spreek ik voor mezelf, is altijd doorslaggevend geweest of een voorstelling iets te maken heeft met iets dat mij beweegt, dat mij in verwarring brengt, waar ik niet uit ben...Men kan hoogstens bezwaren hebben tegen het onsystematische karakter van het onderzoek en de niet altijd gemotiveerde keuze van het materiaal, maar de gebruikte instrumenten zijn nu eenmaal die van de...Broodspelers zullen tijdens de repetitie kritiek spuien op de regisseur, want ze weten het altijd beter

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
03) 232 14 69 Antwerpen * vanaf 4 september VIDEOTIME van en door Eddy Asselbergs * vanaf 25 September VOOR ALTIJD DE JOUWE MARIE-LOU van...Michel Tremblay regie: Marc Steemans met Janine Bischops, Lut Tomsin, Denise Daems en Rudi Delhem Beide Fakkelteaterprodukties gaan in repertoire op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag om 20 u 30

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Tiem organiseert er op vrijdag en zaterdag de opleiding Docent Drama...Kan je die zeer sterke emotioneel-lichamelijke belasting als acteur altijd opnieuw waarmaken om de emotionele waarheid op de scène te zetten...Ik ben zelf van opleiding therapeut geweest en heb me daar altijd in het artistieke werk tegen afgezet

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Slakken en Naalden (1957), De Gelijkbenigen (1960) en Altijd Vrijdag (1961) werden er gecreëerd, meestal in een regie van Lode Ver-straete...Met uitzondering van De Overzitters (1969), zou hij er na de produktie van Altijd Vrijdag, dat in het Nederlands Kamertoneel slechts één opvoering beleefde, als toneelauteur het zwijgen toe doen...Een echte beweging is er niet geweest, enkel beweginkjes, persoonlijke lijnen die altijd divergeren met wat elders gebeurt: "By virtue of being Belgian, the writers under considération here are out

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Jongeling Ik hoop dat het voor altijd niet is dat we van mekaar scheiden...Valse goden hebben altijd geteld op de simpelen van geest, vrouwen en kinderen, om hun koninkrijk op aard te stichten...Mijn vrouw en ik, we hebben altijd gedacht dat onze schoonzoon mij zou opvolgen en voor de bok zou zorgen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Soms laat hij zich verleiden tot excessen zoals de rijkelijk gevulde tafel die tijdens De Vrek uit de NTG-toren neerdaalt, een 19de-eeuwse-Guck-kastentruc die het nog altijd doet...Treurnis ter wille van de verleden tijd die altijd in fotoboeken hangt, en die botst met de Mickery-betekenis: de plaats waar de toekomst van het theater voorbereid wordt...vrijdag 19 en donderdag 25 augustus 1988


Toon volgende resultaten