Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


836 document(en) met "altijd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Vermits de overwinnaars altijd gelijk hebben is de wraakneming na de oorlog onrechtvaardig hard geweest

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Het soms pointeloze, vaak onaffe, altijd onverwachte of briljante van snelle notities, werkt door in elke scène, bepaalt de structuur van de voorstelling en geeft er het vivante ritme van aan

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Mark Vankerkhove: 'Ik gebruik als term altijd 'dun acteren'. Alles moet binnen blijven, het moet onderhuids werken...Bij professionelen zit alles heel mooi onderverdeeld in verschillende schuifjes, zij denken het altijd even met hun techniek op te lossen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
De overige mannen zijn schimmen: Paul Röttger loopt hier nog altijd rond even onovertuigend te zijn als in de vorige produkties (al wordt het nooit zo erg als in Tartuffé). Fred Vaassen interpreteert

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Theater is altijd al een ontmoetingsplaats geweest van diverse kunstdisciplines

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Maar die hoedanigheden werden nog altijd opgehemeld, gemystificeerd, gedramatiseerd

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Als Jo-Ann voorbijzweeft, grijpt hij naar haar, loopt haar achterna, probeert het steeds opnieuw maar grijpt altijd in de leegte...De geslachtsleugen dat als vrouwen ergens zitten, al was het maar met een 'glaasje wijn', altijd op een man wachten, die dan de situatie uiteindelijk in de hand neemt, wordt verregaand voor schut...Als ik in deze theaterpuzzle reeksen voorstel, ga ik altijd uit van traditionele handelingspatronen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Altijd is je aandeel groot aan het grote, dat je als jezelf herkent...Hij verandert altijd, rukt traag verder op, staat weer stil...Het was altijd maar 'Antonio kom1, 'men moet Antonio schrijven', 'vraag Antonio'. Mij laat hij rusten, omdat hij denkt dat ik niet nuttig ben

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Ik ervaar altijd de pijn Eens de persoonlijke conflicten op deze manier getoond, wordt het probleem van de finale verhevigd...mensen naast elkaar, van wie elk aan de ander gebonden is door een begeren, dat altijd onvervuld moet blijven...Twee bedrijven later (!) ligt die bloem er nog altijd

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het registreert niet zondermeer wat er is maar kijkt vooruit naar wat mentaal en artistiek haalbaar is. Bij gelegenheid spreekbuis, altijd toch megafoon, principieel forum van waarop het conventionele

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
En Verreyt concludeert : 'ik heb nog altijd liever iets wat ik verkeerd acht, op niveau, dan iets waarmee ik het eens ben, maar dat theatraal geen niveau haalt...Er moeten niet altijd antwoorden gegeven worden, het is al heel leuk als je in staat bent de vraag te stellen...Maar er is altijd op toegezien dat er compensatie was, anders zou het geen theater meer zijn, dan zou het therapie worden

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Vlaanderen hebben ze dat intussen nog altijd niet, maar in Vlaanderen is alles ook maar zelden even anders geweest...Het verschijnsel theater in dit land is perfect te omschrijven als de rooms-katolieke stelling dat lekker neuken niet bestaat: neuken is altijd voor de voortplanting en verder geen diepzinnigheid

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Bij hem voelde men altijd de uitdagende vraag aanwezig of wat hij minimaal bij elkaar schreef, nog wel theater was...Er bestaat dus wel een brede trend om deze kunstvorm (waarin Belgen altijd hebben uitgeblonken) in andere disciplines aan te wenden...De uitspraak "er zijn altijd armen en rijken" is daar een goed voorbeeld van

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
En als u hem nog altijd niet kent, zal ik u vertellen wat ze met hem gedaan hebben en hoe hij gestorven is, u was er niet bij...Galloudec Het is altijd maar één man die sterft...het fundament van de feiten, waarop we altijd weer opnieuw onze broze hoop vestigen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Het is de taak van de analyticus zoveel mogelijk doorgangen tot het einde te gaan, toch altijd opnieuw kunnen beginnen, verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat het geheel niet uit mekaar valt

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Schuld van de regisseurs, zegt hij, die zijn teksten altijd presenteren alsof ze begrepen moeten worden

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
En dat is nog altijd zo, ondanks zijn vijfentachtig jaar...Doorzettingsvermogen en wilskracht heb ik altijd wel gehad...Het heeft altijd te maken met het in beeld zetten van een toekomstvisie, een ideaal zijn, een ideaal bestaan

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Een met Stanislawskij opgeleid en getramd acteur is altijd diep persoonlijk, egocentrisch, idiosyncratisch...Het leidt logisch tot de verplichting dat de regisseur zich altijd toelegt op de daad van het acteren, niet op het acteren als een vervangende (vertegenwoordigende, afbeeldende of negerende

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Maar zoals altijd bij Goethe kan ook Clavigo mooi in de persoonlijke lotsbestemming van de dichter ingepast worden, een trend waar hij zelf in Dichtung und Wahrheit de nodige aanbevelingen voor heeft