Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Als Anciaux" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Maar terwijl de Commissie dure woorden in de mond neemt als 'stimuleringsbeleid', ontbreekt een overkoepelende artistieke evaluatie van de huidige subsidieperiode 1997-2001, die als werkinstrument zou...Dat is des te spijtiger gezien het feit dat minister van Cultuur Bert Anciaux een verhoging van het theaterbudget niet als een eerste prioriteit beschouwt...Van een 'geïntegreerd podiumkunstenbeleid' (aldus Van den Dries op de persconferentie) kan echter pas sprake zijn als er onderling overleg is tussen de Commissies en, nog beter, als de schotten

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Het begon met het even boze, plotse als onverwachte opstappen van één van de commissieleden, die met de nodige zin voor mediaeffect via Belga een bombrief liet bezorgen: de commissie bestond volgens...Dus de oplossing die Bert Anciaux momenteel uitdoktert om Vuile Mong via het sociaal-cultureel werk te betoelagen, in een ultieme poging om werkelijk iederéén te vriend te houden, creëert alleen maar...Hij ontpopt zich hiermee ineens als typische Belg én jezuïet gelijk: met compromismanoeuvres wil hij iederéén te vriend houden

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Als bij gevolg vandaag een groep als Needcompany in haar dossier naar de overheid de behoefte uitdrukt om een 'ensemble te vormen', dan pleiten zij niet voor een terugkeer naar het oude...Dat ze niet meer als in het klassieke zonnestelsel draaien rond de zon van de centrale regisseur, maar dat ze als satellieten aangehecht zijn aan een gezelschap en ook die 'baan' (in de dubbele...Als een danseres en choreografe als Dana Caspersen haar eigen zelfstandig project realiseert en daarna terugkeert in de schoot van Forsythes Ballett Frankfurt dan doet zij dat beladen met een rijkdom

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
Van 1978 tot 1984 werkten Dirk Pauwels en Hugo De Greef nauw samen in het 'project' Schaamte, de eerste als kunstenaar (lid van Radeis), de tweede als organisator...Marianne Van Kerkhoven en Marleen Baeten spraken met hen over Schaamte, het Kaaitheater als festival en als kunstencentrum, over Victoria en Brugge 2002...Als jonge kunstenaar heb je vandaag de mogelijkheid om je tot een kunstencentrum te richten of tot een organisatie als Victoria

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Als je te vroeg voor één concreet vehikel en/of één concrete richting kiest, bedrieg je jezelf en blokkeer je mogelijkerwijs je flexibiliteit als denkend persoon en als kunstenaar...Gereedschap als verlengstuk van de handen, kleding als verlengstuk van de huid, meubels als verlengstuk van het geraamte of het hele lichaam, voertuigen als een verlengstuk van de benen,... De...Anderzijds kunnen we het ook als een betekenisloze vorm beschouwen, als een stuk materiaal, of het als een esthetisch object zien, het zelfs tot kunstwerk verheffen

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Als er ooit een centrum voor cultuurcommunicatie komt, hoop ik dat het gelinkt is aan het verhaal van de bewoner, zodat je ook als producent geconfronteerd wordt met het verhaal van die...Als Jos Verbist met mensen uit de wijk een theaterstuk wil maken, zal dat anders zijn dan met professionele acteurs, maar als kunstenaar verander je daar niet mee, lijkt me...Er zijn misschien langere repetitietijden nodig, het kost misschien meer, maar je kan je als kunstenaar niet als taak stellen om iemand van de alcohol af te houden

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Minister Anciaux heeft nu werk gemaakt van een nieuw wettelijk kader: hij legt zowel een ontwerpdecreet voor de culturele centra als een ontwerpdecreet voor het gemeentelijk cultuurbeleid...Door de eenzijdige gerichtheid op gemeenten als administratieve entiteiten is dat niet in tegenspraak met de vorige zin??? JW, kunnen provinciale CC’s (Beringen, Neerpelt en Galmaarden...dat laatste geval worden zij als één enkele gemeente beschouwd en in de hierboven geschetste subsidieregeling ingepast

Nr. 76, Maart 2001 • 
Het is alsof je als performer moet bewijzen dat je Afrikaan bent’ Marianne Buyck in gesprek met de Zuid-Afrikaanse danser Mxolisi George Khumalo...Culturele centra new look Minister Bert Anciaux heeft een ontwerpdecreet klaar voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid

Nr. 75, Maart 2001 • De noodzaak van theater
En is het NTG door zijn commerciële opties voorgoed verloren als partner in de artistieke definiëring van het ‘grote theater in Vlaanderen’? Enz...Het perspectief dat wij een theatersector zouden hebben die zich als een denkende en ook op zichzelf reflecterende maatschappelijke persoonlijkheid zou manifesteren, lijkt verder af dan ooit...Eén van onze belangrijke taken in deze periode van globalisering en economisme is op te houden theatermakers als entertainers te zien en toeschouwers als consumenten

Nr. 77, Juni 2001 • Luk Perceval, Kurt Melens, Kiki Vervloessem, Jan... • Het Toneelhuis
Groepen als De Roovers die drie jaar geleden tot de marge behoorden, spelen nu in dezelfde schouwburgen als wij...Commercialisering Kurt Melens: Als Anciaux vraagt om meer aandacht voor cultuur op de VRT dan wordt daarop geantwoord dat die niche te klein is. Dit is een voorbeeld van self fullfilling...Kathy Lindekens zegt dat een schouwburg met zoveel subsidies als de Bourla elke dag tot de laatste stoel volzet moet zijn: politici vermoeden dat theatermaken zoiets is als een schuif opentrekken

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Zowel journalisten als cultuurwerkers verbaasden zich over de nieuwe indeling van de culturele centra, waarbij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als grondslag gebruikt wordt...Caron is kabinetsmedewerker van minister van Cultuur Bert Anciaux en stond mee aan de wieg van het nieuwe decreet...Als je aandacht wil voor cultuur, dan gaat dat iets kosten; en ook op gemeentelijk vlak gaat het dan om een strijd tussen beleidsterreinen

Nr. 77, Juni 2001 • Inhoudstafel
generaties... 33 Genet: een pleidooi voor naaktheid op de scène Vijftien jaar na zijn dood wordt Jean Genet nog steeds omschreven als 'schandaalauteur'. Katrien Vuylsteke-Vanfleteren over het nog steeds...Welke betekenis hebben begrippen als 'waarneming', 'beeld', 'dramaturgie', 'publiek', 'oeuvre', 'context' voor hem...Projectvan Vincent Dunoyer 'Gewoon een avondje schoonheid zaaien' Katrien Darras over J'y suis resté depuis / En daar ben ik gebleven van Dito'Dito Avant-gardisme als neoacademisme

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
Daarin behandelt Pascal Gielen twee niveaus apart, namelijk de verschillende actoren en hun acties enerzijds en anderzijds het beleid als een specifieke, systematische organisatie van de betrokken...Een model: hygiënisch bestuur Als je alle overbodige actoren wegsnijdt en de beleidsprocessen verregaand verzakelijkt, dan kan de minister in dit scenario met een minimale staf en een...Het nieuwe cultuurkoepeldecreet dat minister Anciaux dezer dagen aan het afwerken is, zou een aantal stappen in die richting kunnen zetten

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Culturele instellingen als actainten (Dans)werkplaatsen & cultuurbeleid i Medio december 2001 presenteerde cultuurminister Bert Anciaux zijn al eerder aangekondigde...Gebouwen of instellingen als knooppunten: het is een eenvoudig uitgangspunt, maar het heeft verreikende consequenties, zeker in een lichtjes tot sterk 'gebetonneerd' cultureel landschap als het...Ook dat is 'actantenpolitiek': de eigen organisatie beschouwen als een zowel lokale als bovenregionale interface - als een potentieel knooppunt waar een zowel plaatselijke als internationale input nu

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Ondertussen zijn er meerdere andere culturele genres ontstaan, meestal in nauwe liaison met de commerciële markt, maar ook met subsegmenten die als creatief of 'artistiek verantwoord', zelfs als...Die worden daarin omschreven als 'laagdrempelige werkingen' met 'groepen en individuen die zich in een situatie van (sociaal-)culturele achterstelling bevinden', 'met als doelstelling om via...Daardoor wérkt de voorstelling - als voorstelling (als re-presentatie). Daardoor beklijft ze - als theater

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Als je Klara promoot weet je dat je geen 15% luisterdichtheid hebt; als je Radio 1 promoot kan je met 15% niet tevreden zijn...de corte: Wij hebben nagedacht over wat een stadstheater eigenlijk is. Je moet als stadstheater een artistieke motor zijn in het theaterlandschap, zeker in een stad als Gent die een rijke culturele...een privé-publieke samenwerking zie je meestal dat als het misloopt de publieke sector ervoor opdraait en als er winst wordt gemaakt die door de privé wordt opgestreken

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Dat is wat men letterlijk bedoelt met 'zich op de kaart zetten'. Wereldsterren als Helmut Jahn, Rafael Moneo, Hans Kollhoff en Renzo Piano hebben met gigantische budgetten van privé-investeerders een...oktober werd de knoop doorgehakt dat als hij per se in dienst wou blijven het als consulent zou zijn...Enkel wat vlot circuleert en dus "populair" is, wordt gezien als democratisch, legitiem, als instrument van directe inspraak en beslissingsmacht

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Beleidsnota Cultuur 2000-2004, p. 9). Een andere ambitie van minister Anciaux en zijn kabinet bestond in 'een geïntegreerde aanpak': 'We streven naar een permanente ontwikkeling in het gehele...extra honorering voor structureel erkende artistieke organisaties (met als kerntaak het creëren of presenteren van artistieke producten) die kunsteducatie als optioneel doel in hun werking integreren...Als we in onze posities blijven steken, komen we er niet

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Op 20/1/'03 nam ik, voor het muziektheatergezelschap Tirasila, deel aan het eerste Salon van het Vlaams Theaterinstituut met als thema de spreiding en touring van Vlaamse podiumcreaties in Vlaanderen...Maar willen wij al dat overheidsgeld wel als we het product hiervan aan de straatstenen niet kwijt kunnen...Maar wat als die twee redeneringen elkaar tegenspreken, want zoals iedereen ondertussen wel weet, is kwaliteit niet per definitie synoniem voor publieksopkomst

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
Als cultuurcentrum heb je dus een dubbele uitdaging die je als kunstencentrum niet hebt...Je wilt toch zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan iets moois of iets ontroerends of iets wat je als belangrijk of als kunst ervaart...Omdat Maasmechelen laag scoort op de graad van stedelijkheid (wat niet echt klopt, want we zijn toch een gemeente die als centrum fungeert voor een regio van 120.000 inwoners) zijn we als


Toon volgende resultaten