Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Alfons Mijn"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Alfons Dan prijs ik deze dag van mijn leven als een dag van geluk en winst...Alfons Mijn zuster gaat met haar vriendin meteen terug...Alfons Ik geef je brieven aan mijn mensen, aan vrienden, naar Rome en wens zeer, dat je overal vertrouwelijk zult staan jegens de mijnen

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Dit overzicht is niet wetenschappelijk opgezet, dat is mijn taak niet, en wil integendeel - onder andere - aantonen dat de behoefte aan een wetenschappelijke repertoireanalyse groot is. Vooraf...Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Mijn broer Willy had ons gewaarschuwd: er komt vanavond een Vlaamse dichter kijken...Van Kampen en Zoon, 1970). Dit was ook het begin van een samenwerking tussen Bert Verminnen en Alfons Goris

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Torquato Tasso en Mythologies had Jan Decorte het, althans in mijn ogen, over de verhouding kunstenaar-samenleving-geschiedenis, in Anatomie werkte hij rond speelsheid en geweld...zonder zich in zijn angsten en bange voorgevoelens te wentelen' (uit de perstekst). Kleur is alles is inderdaad dé komedie geworden, en naar mijn weten een uniek stuk in die mate dat het op een zeldzaam...galgenhumor) waarbij zijn opmerkingen over kinderlijke naïviteit naar mijn oordeel nog het meest aansluiten bij het komisch proces dat zich in Kleur is alles afspeelt

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Vroeger dreef mijn werk op een zeker opportunisme, ik kan het niet anders benoemen, op onbewust talent...Hoe zet ik mijn verbeelding om in concrete beelden en vormen om dat over te brengen wat ik wil overbrengen naar de toeschouwers...Tegenover Rijnders' afkeer van 'verklaren' stelde Elisabeth Andersen, een van de hoofdvertolksters in Rijnders' enscenering van In het Tuinhuis: "Ja maar, daarvoor heb ik mijn vak geleerd

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
het bijltje er bij neer te leggen: "Waarde vriend, ik schrijf U dit natuurlijk niet om U iets onaangenaams te zeggen, maar het loopt de spuigaten uit met de laksheid der vrienden van De Gruyter; voor mijn...Mijn geduld is op en ik heb nog andere bezigheden" (4). De "laksheid der vrienden van De Gruyter" is er ook de oorzaak van dat met 1934 als (enige) hoogtepunt het DGG daarna verder aftakelt en eind...Van Isacker, Mijn land in de kering (deel II), Antwerpen/Amsterdam, DNB, 1983, blz

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Alex Mallems DIALOGEN samenstelling, vormgeving en regie: Cis Bierinckx; acteurs: Jolente de Keersmaeker, Damiaan de Schrijver, Waas Gramser, Erik Martens, Jan de Backer, Cis en Alfons...Dit waren mijn beweegredenen, mijn beschouwingen

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
dan geloof ik dat ik moet zeggen dat ik mijn hele leven reeds gefascineerd was door de menselijke stem...uit: Info Opera, juni 1986, interview met uittredend directeur Alfons Van Impe van de Opera voor Vlaanderen) "Film heeft meer met realiteit te maken dan theater, heeft iemand eens gezegd

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Tijdens deze arbeid, die ik twee jaar na deze notitie afgesloten heb, waren mijn gedachten hoofdzakelijk op mijn vriend Paul en op diens oom Ludwig Wittgenstein geconcentreerd...Alfons Van Impe, Ode aan de uitvoerende kunstenaar in De Scène, 28ste jg...Dat verhoogde mijn verwarring toen na afloop van de première ook de regisseur, Daniel Benoin, op krukken steunde, terwijl hij met de acteurs van de KNS het publiek groette

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Trouwens, R & J (mijn eigen modische bijdrage) is verre van een perfect stuk, en alleen belangrijk omdat er een jong en veelbelovend schrijver aan het woord is. Zo ook is deze briljante, maar...Het is mijn boom". Precies omdat er op het toneel geen boom is en er geen handeling getoond wordt, wordt de scène ontdaan van iedere anekdotiek of al te gemakkelijke psychoanalytische duiding en...Zulk soort theater - ook een gevolg van de visualiserende trend in onze cultuur - heeft auteur en acteur verlamd, en de hedendaagse dramaturgie uitgedroogd," Alfons Van Impe

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur...En Peter Sellars, die in de Munt Giulio Cesare heeft gedaan ? "Sellars is mijn smaak niet, en na de afschuwelijke opvoering van Die Zauberflöte in Glyndebourne dit jaar, is het me nog eens...Mijn grote droom is het om in deze zalen, die een prachtige suite vormen, een einde-jaarsconcert te organiseren, waarop dan een galadiner of een bal zouden volgen

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Tasso vandaag
Alfons meent dat ze me moeten houden, want de natuur heeft mij dan wel een mooi talent gegeven – helaas heeft zij die hoge gave jammerlijk gepaard aan allerlei gebreken, aan tomeloze trots, aan...het is mijn noodlot dat iedereen alleen voor mij verandert en voor anderen vast en trouw en eerlijk blijft, zo snel verandert – in een zucht, in een oogwenk...heeft hij niet het bouwwerk van mijn geluk vanaf het diepste fundament omvergegooid


Development and design by LETTERWERK