Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Agentschap van de "Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Hij helpt een clandestiene pers uit de grond stampen die de bevolking moreel wapent tegen de bezetter en de collaboratie schandvlekt...Die bladen droegen beloftevol-le namen als Morgenrood en Bevrijding: in dezelfde geest verliepen de debatten over de naoorlogse toekomst waaraan Nic Bal als lid van het socialistische oorlogsbureau...Hun wankele wereld -- met zowel de risico's van de wegslepingen en executies, als de onvergetelijke ervaringen van de kracht van de solidariteit-- komt in de memoires van Nic Bal weer tot leven

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen, dus beter via een structuur, dan via de vrije markt van de lobbying - is de kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor...De reactie van de buurman op de thuiskomst van zijn vrouw typeert de hele houding (en tot op zekere hoogte ook die van Emiel) van de buren...Uit de vergelijking van de spreiding van de kritieken per stuk met het aantal opvoeringen van het stuk, leidt Peeters af, dat stukken die erg in trek waren bij de organisatoren en dus het (voort

Nr. 62, December 1997 • Willem Dauw • 'Star Quality'
De mensen zijn heel erg ontgoocheld wanneer ze iemand die ze van de film kennen gewoon in de bus zien zitten...Toen ik met hem naar de première van Suite 16 in Holland ging, stonden daar honderden meisjes achter de dranghekken en die riepen en joelden: 'Oh, Tonie, 'k hou van jou, 'k hou van jou'. Daar stonden...Zo werd ik ooit na een wedstrijd van Club Brugge in de bar van de spelers uitgenodigd

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck • Het lichaam zonder het lichaam
Dat leidde uiteindelijk tot de meest drastische bevraging van de waarheidsaanspraken van de kunst (Magritte bij ons bijvoorbeeld) en de wijze en de plaats waar kunst kan getoond worden (alweer bij ons...Een bijna barokke, hoogst theatrale verrassing wachtte je ook op de hoogste etage van de Studio's, waar drie papiervernietigers computerbeelden van de bezoekers van deze voorstelling langzaam aan het...De dramatische confrontatie met het eigen beeld, een herhaling van het 'eerste beeld' van de mens, wordt op dat moment uiteraard veel concreter en directer dan wanneer je als kijker in de eclips van

Nr. 100, Februari 2006 • Erwin Jans • Who’s afraid of representation?
De deconstructie van de documentaire als documentaire wordt zo een spiegelbeeld van de ontbinding van de stad onder druk van de globalisering, van de dreiging van geweld, van de verbrokkeling van de...speelt Mroué ‘de representatie van geweld’ uit tegen ‘het geweld van de representatie’. De setting van de voorstelling is –zoals meestal het geval is bij de voorstellingen van Mroué– zeer eenvoudig...Ze behoren tot de meest extreme uitingen van de individualiteit van de kunstenaar, waarbij hij/zij zijn/haar lichamelijke integriteit en de collectieve moraal opoffert aan de autonomie van het

Nr. 104, December 2006 • Till Müller-Klug • De Nieuwe Vriendelijkheid
Overal in het kantoor lichten de schermen op in alle kleuren van de regenboog en dan is het eindelijk afgelopen met het schijndode voor-zich-uit-staren in de wachtkamers...De verantwoorde luiheid en de kunst van de productieve werkloosheid moeten daarom erkend en gestimuleerd worden, wat beslist een berg werk betekent...Daarom vermijden we, in de mate van het mogelijke, om deze anti-vriendelijken in de gang of in de cafetaria tegen het lijf te lopen

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Organisaties schrijven hun dossier – al dan niet rekening houdend met (of in staat van lichte paniek door) de geformuleerde accenten – en dienen het in bij het Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap...Wanneer het gaat over de beeldende kunst, bijvoorbeeld, blijft de leus ‘er is een inhaalbeweging nodig voor de sector’ instemmend geknik ontvangen, terwijl volgens de cijfers van het Agentschap de...Reacties zijn welkom op delphine_hesters@hotmail.com 1 Deze cijfers leen ik uit de presentatie van het Agentschap Kunsten en Erfgoed van eind september 2008 op De Zaak Cultuur in Gent