Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Afdelingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Met haar groep maakte zij wereldwijde tournees en afdelingen van de school werden tot in de VSA opgericht

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Lakborslei 108-116, 2100 Deurne) Stedelijk Instituut voor Ballet Opgericht in 1951; in 1961 volgde de omschakeling tot Stedelijk Instituut met drie afdelingen: lager onderwijs, lager en hoger

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De twee eerste jaren werden gelijkgesteld voor alle afdelingen, waarbij welgeteld vier uren voor toneel voorzien werden; in de licenties kreeg je dan wat losstaande theoretische vakken en praktijk...Opmerkelijk in de gesprekken met oud-studenten is dat de "coha-bitation" met andere afdelingen als film, tv, sociale communicatie, als positief wordt ervaren

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
En waar het Kollektief INS op officiële partij-feesten gevraagd werd en vakbondstournees in het buitenland doet, spelen de Vieze Gasten voor de plaatselijke afdelingen van culturele organisaties

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Structureel zitten de conservatoria dus opgezadeld met twee aparte afdelingen, waarvan de voordrachtsectie als erfgenaam van de Vlaamse taaiontvoogding en het vendelzwaaien (dixit Dora van der Groen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
en Utrecht en van de afdelingen theaterwetenschap van Leiden, Groningen en Nijmegen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Het uitbouwen van volwaardige afdelingen theaterwetenschap veronderstelt dus niet alleen het aanbieden van een cursussenpakket i.v.m

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Letteren (8), Muziek en Dans (12), Theater (10). Elk van die Afdelingen (behalve de filmafdeling) laat zich adviseren door Werkgroepen...Voor de Afdelingen is dat vooral beleidsmatige bekwaamheid, voor de Werkgroepen praktijkkennis...De RVK heeft weinig te verbergen voor de gemeenschap: de jaarlijkse plenaire vergadering is openbaar, net zoals de vergaderingen van de Afdelingen waar de adviezen uiteindelijk hun beslag krijgen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
CBA (Centrale voor Brussels Amateurtoneel) -- Amateurkoepel (50 afdelingen) van man achter vele schermen Roger Van de Voorde, opgericht in 1973

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Aan alle AIDA-afdelingen werd gevraagd de aandacht van het publiek te vestigen op de moeilijkheden van Havel

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Tegelijkertijd gaat het decreet er paradoxaal genoeg van uit dat het plafond van het aantal studenten in het Kunstonderwijs bereikt is: er moet dus wat het aantal scholen en afdelingen...tijd aan de gang is. Zonder enige motivering legt het decreet ook vast welke afdelingen binnen het kunstonderwijs per provincie ingericht mogen worden

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
mijn administratie heb ik in feite twee grote afdelingen: kunsten en sociaal-cultureel werk, waaronder ook het bibliotheekwezen en het jeugdbeleid vallen...Ik stel vast dat het zeer moeilijk is deze afdelingen te doen samenwerken...Etcetera: Vallen dan ook bijvoorbeeld de schotten tussen de afdelingen in het podiumkunstendecreet weg

Nr. 51, Augustus 1995 • Paul Slangen, Veerle Van Bun • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Daarom zouden de publiciteits-afdelingen van theatergroepen zich meer moeten (kunnen) richten op het verzorgen van de communicatie tussen kunstenaar en publiek

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
Sindsdien zijn er nieuwe generaties denkers gevolgd die hoofdzakelijk werden geleverd door de afdelingen theaterwetenschap van de verschillende universiteiten

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Een wiel met haakjes
Sinds 1998 is hij gastdocent aan het Brusselse rits, waar hij projecten opzet met studenten van verschillende afdelingen...Omdat de opdracht was om niet alleen met theaterstudenten te werken, maar met een ge-integreerde groep van verschillende afdelingen, ben ik op zoek gegaan naar iets wat zo eenvoudig (of zo weinig...Omdat al die lagen daarin zitten, kon het voor de verschillende afdelingen van het RITS iets betekenen zich daarover te buigen

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Opdat dit niet tot artistieke compromissen zou leiden, heeft hij in de voorbije jaren intensief gewerkt aan een interne structuur waarin een wederzijdse dialoog tussen de diverse afdelingen van dat

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog (2)
Het omvatte vijf afdelingen: i) verheven blijspelen en genrestukken; 2) de eigenlijke vaudeville; 3) historisch en modern drama; 4) opera en operette; 5) revues, feeërieën en officiële

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Dit artikel geeft de resultaten weer van een analyse van de adviezen van de beoordelingscommissies en de afdelingen van de administratie Cultuur die zij bij de eerste Uit: Artistiek...Anders dan we eerst hadden verwacht, bevatten de adviezen van de beoordelingscommissies en verschillende afdelingen van de administratie echter weinig argumentatie in de vorm van concrete verwijzingen

Nr. 99, December 2005 • Matthias Dusesoi • Kunst is een onderneming: Een case-study: Het...
Er is geen link met de centrale bedrijfscommunicatie, marketing, managementprogramma's of andere bedrijfsinterne afdelingen

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
De organisatie bestaat momenteel uit verschillende afdelingen: belangenbehartiging en advies, creatie met een flankerend artistiek programma, de ontwikkeling van een voorwaardenscheppend beleid, en de


Toon volgende resultaten