Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "Afdeling Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
over Mudra, over het 'Jeune théâtre en Belgique francophone', over het theater in Vlaanderen... Die werden door het hele Centrum bekostigd...Jef De Roeck (tekstkaders bij dit artikel) Het Internationaal Theater Instituut (ITI) werd in 1948 in Praag opgericht...Hij stichtte het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, doceerde theater-economie aan het RÏTCS te Brussel en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, o.m

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Het Nederlands Theater Instituut (NThl) is actiever dan voorzitter Alfons Van Impe van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theater Instituut (ITI) blijkens het interview in ETCETERA1 lijkt te...Theater Klank en Beeld - dat was het geluidsarchief van het Nederlandse theater - en het Toneelmuseum...Sinds het laatste jaar houdt de afdeling Internationale Zaken zich minder bezig met import van buitenlands theater naar Nederland, om twee redenen

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik kan die bom toch niet alleen dragen ?" Beweging Bread & Puppet is een groep die activistisch én diep religieus is. Is dat ook jouw ideaal van het theater...Hoe ziet dat ideaal theater eruit...Het theater dat ik nu maak, is niet zo, kan zo niet zijn

Nr. 3, Juni 1983 • (Advertentie)
VOOR VLAAMSE EN NEDERLANDSE THEATERLIEFHEBBERS WORDT PLUSLID VAN HET NthI EN U ONTVANGT GRATIS NAAR KEUZE 'Het Nederlands Theater jaarboek 1981-1982' * abonnement op...Deze aanbieding geldt ook voor Plusleden!! BEL voor een Pluslidmaatschap en/of een abonnement op ETCETERA 020-23 51 04 of stuur een kaartje naar Het Nederlands Theater Instituut, Herengracht...documentatie, kleinkunst-afdeling, mediatheek en videokelder Nthl * gratis lenen van boeken én geluidsbanden * reductie bij aankoop van Museumjaarkaart PLUS-LIDMAATSCHAP 60,- of 1065 fr

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Zetten we het "sociaal geëngageerd" theater van het NTG echter uit tegen progressief en artistiek vernieuwend theater, dan weegt die optie niet zwaar...Als Stella (Theater Vertikaal) Vertikaal uit de materiële problemen geraakt, belooft dit theater een nationale rol te gaan spelen in de theater-produktie...nee (Theater Poëzien) Foto Frank Bollaert Uitgesproken Bert Vervaet is 32 jaar, volgde kunstdrukschool en de afdeling Toegepaste Kunst aan de Gentse academie

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Onder ons was een schoolvoorbeeld van wat hier te lande verstaan wordt onder realistisch theater...Maar het is toch wel weer een teken aan de wand dat Verheezen dit soort theater in Nederland al langer maakt en dat zijn naam nog niet is doorgedrongen in grotere schouwburgen die zo graag klagen over...Vast staat dat het theater in Cuba een springlevende beweging is, die dichter bij de gewone Cubaan staat dan het Nederlandse theater bij de doorsnee Nederlander

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Naar eigen zeggen "associatief theater, barok van vorm, wars van rationele rechtlijnigheid". In Agatha voor het eerst aandacht voor het acteerwerk ; daarvoor was de ruimte prioritair...van Vaakstraat 81, 1000 Brussel, 02/511.62.53) ETA (Educatief Theater Antwerpen) Uit Kindervreugd (de jeugdorganisatie van het stadsonderwijs) was de Jeugdstudio-Fakkel-theater ontstaan...Een uit de hand gelopen grap of een aanzet tot kabaretesk theater ? (K.T

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Bij Studio kreeg je een voltijdse opleiding en een veel sterker engagement en attitude tegenover het theater...Bruid in de morgen van Hugo Claus, ik speelde met de Parnassus, toen een semi-professioneel gezelschap, ook bij Theater Carrousel...Daarom zit ik te denken aan een tweejaarlijks feestelijk gebeuren in Brussel waarbij de basiscomponenten van de verschillende kunsten samen aanwezig zijn, beeldende kunst, film, video, dans, theater

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Deze afdeling werd opgevat 'als een parallèle instelling tegenover de toneelafdeling van het Bauhaus o.l.v...Op theater-pedagogisch vlak was hij wellicht geen groot of origineel denker: zijn ideeën lopen sterk parallel met die van Alain, Stanislavski en anderen...Hoewel toneelauteur hamerde hij op de aliteraliteit van het theater

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
schooltheater'', dan zal de Stichting Theater en Cultuur hiermee een zeer essentiële bijdrage tot het Vlaamse theater leveren...Het project omvat twee delen: in een eerste periode zal het theater tussen 1830 en 1914 onderzocht worden; in een tweede fase zal het theater tussen 1914 en nu bestudeerd worden...De anders "school" werkt net andersom: de kostuums zijn geen aanleiding om theater te spelen, maar het theater vraagt (ondermeer) naar decors en kostuums

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De clash met het onbekende, wat theater moet zijn, ontbreekt...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck...Maar toch is er een enorme drive tot het maken van theater, dat doen we dus met zeer beperkte middelen

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Alice Morgen, in het groot theater, op de scène, als de hoge heren je je prijs overhandigen, wat mag je ook weer niet vergeten te zeggen...DOEK VIJFDE TAFEREEL In het theater...Jonathan Het conflict is de 11e losgebarsten, om 15 uur, toen de arbeiders geweigerd hebben te gehoorzamen aan de orders van de ploegbaas, op de afdeling werktuigmachines

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
En ten slotte is het ook belangrijk om in het theater de vibratie van de eigen tijd terug te vinden, ook daar werken we naar toe...hebben maar drie jaar (tenzij de leerling er vier nodig heeft), je kan dus niet meer dan een basis leggen: jezelf kennen, de ruimte, bewustzijn van de magie van het theater; enkele auteurs, enkele...Het belangrijkste daarbij is inderdaad de leraar: voor onze afdeling moet hij in ons klimaat passen en voeling hebben met het vak, het theater, de eigen tijd

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Zo ben ik weggegroeid van het radiodrama in zijn vorm van geamputeerd theater, van het geïllustreerde verhaaltje, de gezwollen stem...Ook al moet ik blijven toegeven dat een goed geschreven klassiek hoorspel een zegen kan zijn voor het moeë oor, maar meestal kunnen die dingen toch beter in het theater, via de televisie of langs het...Voor alle informatie of het inzenden van teksten kan men contact opnemen met de afdeling Luisterspel van de BRT of de "Werkwinkel Drama Radio", Omroepcentrum BRT, kamer 3L54, Aug

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Alex Mallems Stuttgart Theater der Welt De vergelijking tussen theater en voetbal is zeer beproefd en slaat meestal nergens op; ter gelegenheid van het vierde Theater der Welt...Het Theater der Welt is een Duitse versie van het internationale Theater der Nationen: het wordt ook georganiseerd door het ITI (Internationaal Theaterinstituut), m.n...Etcetera ontving Vlaams Theater jaarboek 1985-1986 Theater is een directe, onmiddellijke kunst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Willy Thomas heeft geen toneelschrijver te worden, hij moet enkel de kans blijven krijgen boeiend theater te maken: om meer, ook om minder, vraagt de toeschouwer niet...Daarenboven is het de eerste keer dat de schriftuur van Hugo Claus op het theater op haar spelpotentieel wordt onderzocht...De kunst -- ook het theater -- moest mee gestalte geven aan dit universeel verlangen om een nieuwe en ditmaal betere wereld op te bouwen, dank zij een wereldwijde uitwisseling van culturen en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Dank zij talloze festivals, manifestaties als Theater der Nationen en Europalia, de culturele uitwisselingsakkoorden, het brede perspectief van tijdschriften als Theater Heute, het grondige...Hij ontmoet er mensen, dan nog leerlingen, die dezelfde vragen stellen aan het theatrale bedrijf: hoe theater maken in een tijd dat het theater zelf een achterhaalde, minoritaire kunst geworden...Nu is die breuk met het bestaande theater niet bedoeld als een polemiek, we willen geen manifest zijn van een alternatief theater

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
1987 werd de sectie Drama en Theater opgericht, mede bespoedigd doordat professor Van Spaandonck, titularis van het vak Problematiek van het Theater, decaan werd van de faculteit Letteren en...Ik hanteer bij voorkeur het begrip theater en dat omvat alles wat gebruik maakt van verschillende technieken om uitspraken over mens en wereld in een fictionele orde ter beschikking te stellen van een...Wat doe je met performance, wat vervat zit tussen theater en beeldende kunst

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het geval van de Afdeling Theater zijn dat zeven Werkgroepen: Toneel (14 leden), Werkplaatsen (7), Mime (7), Jeugdtheater (8), Poppentheater (6), Dramatische Letterkunde (4), Reis-en Studiebeurzen...Het Nationaal Toneel) die als Kroonlid tevens zitting heeft in de Afdeling Theater...Het zou te ver leiden (al is het een erg interessante materie) de inhoudelijke beleidsvoering van de Afdeling Theater te vergelijken met die van de RAT

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
tegenstelling tot cultureel zomer-vermaak als dat van Avignon ging je naar Theater Der Welt in Hamburg dan ook best voor het theater, en niet zozeer voor het festival of de festivalsfeer...De samenstellers Renate Klett (Theater Heute) en Jürgen Flimm (intendant van het samen met het ITI organiserende Thalia theater) hadden nochthans zeker een waardevolle gooi gedaan naar de grote...Hiervoor week de vzw Troubleyn uit naar Frankfurt am Main, waar het Theater Am Turm samen met het Hebbel Theater (Berlin) de produktie op zich nam


Toon volgende resultaten