Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1 document(en) met "ANDEN ENDE in Deze Week"Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het aansnijden van deze problematiek ging echter te vaak gepaard met een ongeloofwaardige theatertaal en men kan dan ook moeilijk zeggen dat deze invalshoek een nieuw Brussels publiek heeft gevonden...Het is deze aanpak die -- mutatis mutandis en lerend uit de verworvenheden van de voorgaande seizoenen -- ook in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg wenselijk wordt (6). Wil de Nederlandstalige...Peter CABUS en Chris KESTELOOT in een interview met Eliane \ANDEN ENDE in Deze Week in Brussel van 8 februari 1989 naar aanleiding van het colloquium 'Stadsvlucht maakt vrij' van 18 februari 1989


Development and design by LETTERWERK