Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


62 document(en) met "AAN DE PARADE" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Even later treden ze naar voren en herhalen de beweging in een militaire staccato, wat aan een militaire parade refereert...Nu de voorstelling er staat, zijn ze zich wel bewust wat ze op de scène aan 't doen zijn...dat geval raak je aan het wezen van de voorstelling

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Nieuwe verf aan de zoldering van m'n mond; 't is conlïjtsel, gelei van de jongste duif uit de ark van Noè, 't is zacht en fijn als den vloeren teen van madam Pompadour,.. 't Is een baaierd van tong-en...Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...zei 'k goeiendag aan het stadhuis, sprong, en liep in één adem naar Scaldis, de dikke, die boven de Waterpoort snorken bleef... 'k Riep adieu aan dien ouwen nonkel, duikelde neer op een kotter, en

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De voorstelling doet concessies aan een aangeleerd reactievermogen, aan die getimede verzadigingshonger van "om de zoveel seconden wil het publiek een gag". Wié zegt dat...Wanneer een kwartier later de stilte verbroken wordt door het loeiende Driving me backwards van Eno en Vanrunxt ondertussen tot aan de andere kant van de dansvloer is gesukkeld, is de spanning tussen...Dat de Rode dans zo sterk uit de verf komt is deels te danken aan de combinatie van ernst en luchtigheid, deels aan de sterke, intelligente opbouw, die samenvalt met de volgehouden doorvoering en

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Allereerst moeten we vaststellen dat de depreciërende houding alomtegenwoordig is: we vinden ze terug in het gebrek aan interesse vanwege de pers, de overheid, de theateropleidingen en de...Ik had eerder de indruk te werken aan de overleving van de cultuur, van het begrijpen van het andere, de aanvaarding van de kunst...Aan de hand van tekeningen, schilderijen, schetsen, voorontwerpen, maquettes en kostuums tracht deze tentoonstelling een overzicht te geven van de bijdrage van de schilderkunst aan de grote theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Uiteindelijk was het aan de dansers om de strijd met de zware en hinderlijke kostuums aan te gaan en een relatie met hun nieuwe gestalte op te bouwen, die bij allen begon bij haat, maar even...Die Geburt der Tragödie, beschrijft Nietzsche de tragedie als een botsing van twee tegengestelde krachten: de dio-nysische en de apollonische, het Zijn en de Schijn, de dingen aan zich en hun...De tragicus is de uitzonderlijke mens die wel een vermoeden heeft van de eenheid in de veelheid, die de verdeeldheid beschouwt als de grond van alle kwaad, die nog de „freudige Hoffnung" bezit „daß

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
aan wie door de Abt/Onderpastoor gerefereerd wordt; "En straks komt zotte Maria nog wat vragen voor haar kater en de andere beesten...De teksten van de Boyscout, de Franciscaan en de Jongeling (met uitzondering van zijn dialoog in de proloog) worden samengevoegd met die van de Koster, de Pastoor of de Schoolmeester...hoeven echter maar aan het ronduit beschamende werkstuk te denken dat de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen met De Ghelderodes Artiestenuitgang (Sortie de l'acteur) leverde, om Pan als

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
De impuls komt, zoals professor Dina Hellemans verklaarde, van de huidige rector Loccu-fier die veel belang hecht aan de functie die cultuur binnen de gemeenschap en dus ook binnen de universiteit te...Een ander facet van de banden met de filologie is dat de bestudering van dramateksten blijft vasthangen aan de afbakening van de taalgroepen...Hij brengt materiaal aan en is de eerste, bevoorrechte (supergeïn-formeerde) toeschouwer, die zijn lezing van de theatrale tekens terugkaatst naar de makers zodat ze hun intenties aan zijn waarneming

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Hij gaat aan boord van de gereedschapskist en vaart uit Muziek: "La Forza del Destino". Licht: "Op zee" Ma de fanfare weer de oude belichting: "In de werkplaats") Al de mensen staan op het...Hij naar huis, We gingen ook ongeveer samen naar huis, zij aan de ene kant van de straat, ik aan de andere kant, natuurlijk altijd een beetje achterop...De clown steekt de zakdoek in z'n rechterzak en tovert hem weer te voorschijn aan de andere kant, in de linkerzak, Dan geeft hij te kennen dat het nummer nog niet ten einde is en tovert de zakdoek

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ik zag wijd open ogen (...)". Voorts geeft ze toe dat ze minder belang hecht aan de betekenis van de woorden, dan aan de adem, de ademhaling, de impulsen die de woorden meekrijgen...Maar waar Léonide Massine, choreograaf, 72 jaar geleden aan de voorstelling een motorische eenheid verleende ontbreekt in de nieuwe Parade elke afstemming van acteurs op elkaar: Guy Cassiers is als...De huisgenoten zijn zich niet bewust van het dreigende gevaar dat in hun midden aan het groeien is. Aan de toenemende vrijpostigheid van de meid (An De Donder) kan men lezen dat de burgerij op het

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
De evaluatiecriteria van de Visser-Neerlandiaprijzen, de E. Hustinxprijs en de Van Peene-Miry-prijzen moeten dringend aangepast worden aan het levende theater...Tussen de nieuwjaarswensen van de minister zaten 12 creatiepremies om "de Vlaamse Toneelschrijfkunst aan te moedigen" voor een totaal bedrag van vier miljoen...Ten slotte is het huidige systeem geen krachtig beleidsmiddel, zolang men de kwalitatieve intenties en de speelbaarheid niet aan de praktijk kan toetsen

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Heeft u na 10 maart nog niets van ons gehoord, neem dan contact op met CAST, postbus 718 1000 AS Amsterdam PARADE Op de top van de citadel over Alex Van Royen Het Vlaams...Hugo Claus, Freddy De Vree, Raf Reymen, Jan Devos, Frans Redant, Franz Marijnen, Marc Didden en Ivo Van Hove vullen aan met herinneringen, persoonlijke impressies, getuigenissen...Alex Van Royen (1929-1986) was acteur bij het NKT te Antwerpen, bij de belangrijkste Nederlandse gezelschappen, de BRT en de Nederlandse Omroepen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
De ambachtslieden hebben hun kapiteins aan de dijk gezet en hebben in hun plaats hun eigen mannetjes laten benoemen, (pauze) Wie heeft de macht in handen in Romans, dat is de vraag, de Manissieu...Opdat er eindelijk een einde kan worden gemaakt aan de onderdrukking van het arme volk door de heersende klasse, de rijke stinkers, de bevoorrechten, de adel, de geestelijkheid, de elite van bankiers...Guérin (onzeker plots) Ik... wij... de consuls, euh... euh, u weet, de sleutels van de stadspoorten, de aan de dijk gezette kapiteins, ... Kijk, Brunat, de stad Romans zit tot over z'n oren in de

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Vorig jaar heeft hij zijn loopbaan als leraar aan de normaalschool van het Instituut van de Heilige Familie in Tielt onderbroken, om zich volledig te kunnen toeleggen op het schrijven...De frustrerende tegenstelling tussen aan de ene kant de adel en de geestelijkheid, die vrijgesteld waren van belasting, en aan de andere kant de niet-adellijke klasse, die gebukt ging onder een steeds...De optocht van de Romanese lakenwevers op 3 februari 1579 (Sint-Blasius, feestdag van de lakenwevers), tot dan toe een louter folkloristisch gebeuren, krijgt nu de allures van een militaire parade

Nr. 25, Maart 1989 • Inhoudstafel
55 In de Kroniek recensies van Congo van De Tijd, Madame De Sade in BKT, de KVS-en KNS-versies van Het huis van Bernarda Alba, Triptiek van het weerzien van NTG, de choreograaf Alwin Nikolais...de musical Zeldzaam, Wittgenstein, Incorporated van het Kaaiteater, De mompelaar en de liefde van het Speelteater, Parade van Stekelbees, en de rubrieken Gelezen, Repliek en gedachten Terzijde, pag...De redactie evolueert, taal past zich aan, accenten verschuiven

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De bewoners van een gebouw in De Demonstratie en de gasten aan het eetmaal van De Struiskogel zijn types die zo uit de trein Hasselt-Brussel komen gestapt...Hierdoor vervalt in grote mate én de belangrijkste basis voor de dramatische spanning én de mogelijkheid het scenische gebeuren te verbinden aan de directe ervaringswereld van de toeschouwers...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Tot vlak voor haar dood werkte ze nog aan haar zowat zevende boek A hora de estrela - Het uur van de ster...Projekten zagen eruit alsof ze zich al in de moederschoot aan hun navelstreng hadden opgehangen...Als we dan Parade aftrekken, dat tot het jeugdtheater behoort en een geïsoleerde lucky strike lijkt, en de geformuleerde reserves in acht nemen voor De Tijd en NTG (maar alweer in een regie van

Nr. 26, Juni 1989 • An-Marie Lambrechts • Poging tot beschrijving
Reflectie die zich op de eerste plaats toespitst op de manier waarop de jonge mensen zich aanwezig stellen op de scène...Zo trof mij bij Voorjaarsontwaken het verband tussen identiteit en sensualiteit : op uiterst secure wijze wordt het publiek deelachtig aan de problemen die voortkomen uit een zich ontwarrende (sexuele...Vooral de totale geabsor-beerdheid in die problematiek, het totale gebrek aan relativering komt bijna gênant treffend over

Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
stelt; Herman De Deyn, hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U.Leuven, trekt parallellen tussen de 'machinerie' van Wittgensteins denken en het vertellen (lees: acteren) van...Johan Leysen; acteur-regisseur Lukas Vandervost brengt verslag uit van zijn gesprek met Johan Leysen en brengt hulde aan de dienstbare opstelling van acteur en regisseur tegenover de tekst van Peter...Een foto aan de muur van zijn kamer: Wittgenstein voor zijn blokhut in Noorwegen (een affiche); een andere foto: de filosoof Moore, 'zijn obsessie', een tegenspeler; Verburgt observeert, interpreteert

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Secretariaat Dirk Verstockt Aan dit nummer werkten mee Alexander Baervoets, Guy Cools, Luc Dhooghe, Herman De Dijn, Michel Jaumain, Thierry Lewyllte, Frank Peeters, Geert Sels...Verplicht tot sanering wil de stad stevig snoeien in de gelden voor de theatersector...afgeweerd kunnen worden ? Is de concentratie van de middelen van de projecten naar een beperkt aantal zogenaamde werkplaatsen wel de juiste oplossing voor de noden van deze sector

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
aantal leerlingen van het St-Jozefscollege, Aarschot aan een voorstelling die de titel Parade als daar is geen meekreeg...De vanzelfsprekendheid en onbevangenheid waarmee de spelers van je Parade als daar is geen op de scène staan, is fascinerend...Zo bracht ik in het begin de Ursonate uit Parade van OHS mee, maar daar hadden ze op dat moment van het werkproces geen boodschap aan


Toon volgende resultaten