Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "A- en B-categorie" • Resultaten 61 tot 80 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
En rond de produktie ligt het theater en rond het theater ligt de stad en rond de stad zo ver we kunnen zien ligt de hele verdere wereld en zelfs de hemel met zijn sterren...Het zijn de beelden (u kent ze; ze zijn reeds tot cliché geworden) de beelden van die duizenden - en ze hadden allemaal een naam en ze hadden allemaal een huis en vrienden of kinderen - die vandaag zo...Een twijfel dank zij dewelke wij er misschien in zullen slagen om de wereld en de sterren, de kosmos en de polis, de filosofie en de kunst, de theorie en de praktijk opnieuw samen te brengen

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Toneel over het Kanaal
Met dat doel voor ogen richt het gezelschap in Engeland en Noord-Ierland workshops in, waar schrijvers jonger dan 23 jaar samenwerken met een 'tutor' en een regisseur...Daar Daldry bekend staat als de regisseur van onbekende stukken uit het verleden, en An Inspector Calls niet tot deze categorie behoort, rijst de vraag waarom Daldry tot deze tekst aangetrokken werd...Er zijn alleen individuele mannen en vrouwen, en er zijn families

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
select groepje 'kenners'. Aan de ene kant hoopt men op commercieel succes (veel publiek, hoge winsten,...) en aan de andere kant op culturele erkenning van gezagvolle critici en academici...Men kan niet komen tot analyse en beperkt zich dan tot een beschrijving van het verhaal en de sfeer in de zaal...Met het jongste theaterdecreet en -beleid ontstaat er dus een parallellisme tussen het artistieke en politieke veld

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
En rond de produktie ligt het theater en rond het theater ligt de stad en rond de stad zo ver we kunnen zien ligt de hele verdere wereld en zelfs de hemel met zijn sterren...Laat ons de lessen uit het post-moderne en het post-koloniale debat vlug van tafel vegen: Paul Gilroys 'black atlantic' en Homi Bhabha's 'in-between' en andere ontstellend vergezochte theoretische...Marianne legt in haar ontmoeting met het werk van Montaigne dan toch tenminste de nadruk op de verwantschap tussen doen en denken, tussen theorie en praktijk, tussen gevoel en rede (dat doet ze

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
En dan komt iemand langs en ziet die rij en zegt: 'Mijn god koop jij al die slechte boekjes...Regisseur Jan Devos koos voor de integrale tekst en wou vooral de poëtische laag ervan aanspreken door de relaties en passies uit te boren en het sociale gegeven - de seizoensarbeid in Noord-Frankrijk...Snijers en Cornelissen tonen mensen die spelletjes met elkaar spelen, poker (met bijpassende pokerfaces) waarbij de inzet het leven (letterlijk) en het samen-leven zelf is: Guus in Blauw blauw wil

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
De ervaring van de wereld is voor de kritiek een categorie van het morele en van de kennis...Maar ze moest en zou het ontzagwekkende, dat laatste spoor van iets meer en iets anders, bezweren; daar is ze vandaag volledig in geslaagd: het ontzagwekkende wordt geproduceerd en dus meteen ook...Die tussen een tekst en het apparaat, die tussen een tekst en zijn medium, die tussen een woord en de manier van spreken, die tussen een beeld en zijn plaats

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Toch heeft diezelfde Van Manen in de jaren zestig en zeventig veel gedaan voor de acceptatie van dans in het algemeen en van het lichaam als drager van sociaalculturele normen en waarden in het...Harijono Roebana, Andrea Leine, Paul Selwyn Norton, Suzy Blok, Chris Steel en anderen als, Karin Post, Itzik Galili en Pieter de Ruiter, zijn samen met Voortman, De Jonge en Oei de huidige...Het is aan een nieuwe generatie om hetzelfde te bereiken, grenzen van de conventies verder te verleggen en eigentijds te zijn met behulp van: de integratie van het niet-schone in de categorie van het

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Onder de titel Urban X-perience/Open Stad/Parcours d'Etappes presenteerde de Beursschouwburg een half jaar veld- en denkwerk van een tweehonderdtal studenten architectuur en stedebouw uit binnen- en...Het volgen en ondersteunen van kunstenaars, het uitbouwen van een publiek in relatie tot die kunstenaars en hun oeuvre... dat gebeurt al in een aantal huizen die het hele jaar door presenteren en...Risico's Frie Leysen en Guido Minne beklemtonen graag en terecht dat Brussel met zijn smeltkroes aan gemeenschappen en nationaliteiten een zeer grote potentie in zich draagt

Nr. 53, December 1995 • Robert Steijn • Bezinning bij de status quo
Het was de tijd dat Fabre in Leuven zijn acteurs theaterrecensies op het podium liet voorlezen in plaats van de voorsteling te spelen en Karole Armitage, hooggehakt en ongeïnteresseerd, onder...Haar dansers bewegen zich schichtig en onhandig door de ruimte, hun lichaam en hun geest reageren als verminkt...Zij zijn zich meer bewust van tijd en ruimte en richten de aandacht van het publiek minder op hun gedrag, of op wat daaronder schuilt

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Kunstencentra en culturele centra hebben een stijgende belangstelling voor dans en er is een grote interesse van publiek en media...Dan is er de facto een instapregeling: een categorie tussen vier-jaren-erkenning en project in. Etcetera: Is dat ook de gewenste oplossing voor het instapregeling-probleem in het teksttheater...En een derde categorie groeit door naar een startenveloppe

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Wetenschapper en criticus De eerste soort bijdragen handelt over Theaterwetenschap en spreekt een academische taal...En waar de dagbladkritiek (...) zich zo neutraal op de vlakte houdt, blijft er voor de ontwikkelde, kritische toeschouwer alleen maar ergernis en onbehagen over, en ja ook spijt, weemoed naar vroeger...02/201.04.04 Verkooppunten Etcetera wordt verkocht in de betere boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
de laatste dagen van 1995 werden drie besluiten goedgekeurd in verband met de erkenning en subsidiëring van organisaties voor dans, muziektheater en kunstencentra voor de periode 1997-2000...46 §1). Concreet betekende dit dat, om vanaf 1 januari 1997 de situatie voor wat betreft de kunstencentra en de organisaties voor dans en muziektheater te kunnen actualiseren, er voor 31...Daarnaast is iedereen die met de podiumkunsten begaan is ervan overtuigd dat er voor de kunstencentra en organisaties voor dans en muziektheater dringend positief discriminerende maatregelen moeten

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Dit en delwrs is als het openvouwen van planten, insekten en vlinders in de tableaus van 17de- en 18de-eeuwse publikaties over natuurlijke historie...De categorie van de representatie leidde er toe dat het klassieke ballet van de zeventiende en achttiende eeuw als een schilderij, dus plat, werd gezien...Dit sluit aan bij een ruimteconcept dat beïnvloed is door cyber-space en virtual reality, waarin de ruimte vrij gedefinieerd kan worden en moduleerbaar is, en waarin toegangen, doorgangen en uitwegen

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
En de gebeurtenis die uitwaaiert naar alle kanten en onduidelijke contouren heeft, of de veelzijdige dingen en de onbepaalde, veelzinnige ruimte, worden samengenomen en naar één punt, naar één...Ce commandement s'éxecute en quatre temps: le premier, en étendant le bras droit vis-à-vis la cra-vatte, le mousquet planté droit sur la crosse: le second temps, en laissant glisser le mousquet au...desous de la ceinture de la culotte, & en haussant la main gauche au bout du canon du mousquet: le troisième, en laissant tomber la crosse du mousquet: &la quatrième, en glissant la main droite pour la

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
altijd een verrijkende dialoog gevoerd met de Italianen, Fransen en joden in het land en met het naburige Sicilië en Frankrijk...feite betekent het de voortzetting van de verdeel-en-heers tactiek die de koloniale bezetters al hanteerden toen ze moslims en christenen tegen elkaar opzetten...Een tweede categorie zijn de politieke vluchtelingen uit bijvoorbeeld Algerije en Irak

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
De zaal van vertier vormt het niemandsland tussen binnen en buiten, tussen het artistieke en het alledaagse...En in de late uurtjes wordt de toeschouwer eventjes kunstenaar en de criticus even programmator...Decorte, 1991:73) Door naast de geïnstitutionaliseerde thea-terinfrastructuur allerlei jeugdclubs en cafés te bespelen, door zijn frivole optreden in Sterrenwacht en een 'bedenkelijke

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Maar zijn ervaringen in zeer uiteenlopende huizen en gezelschappen kunnen het gevoel dat het theater in Vlaanderen klem-vast zit allesbehalve relativeren en daardoor wordt het almaar prangender...De gezamenlijke productie van de Blauwe Maandag Compagnie en Toneelgroep Amsterdam vorig seizoen en de samenwerking tussen kvs en de Trust vond ik in die zin heel gezond...Zuidelijk Toneel tot een artistieke dialoog zouden komen en ze samen hun werk zouden tonen in het Lunatheater en op andere plaatsen

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
het debat waarin minister Martens en de sector op 3 september 1996 tijdens het Theaterfestival een openbare confrontatie aangingen, stelde de podiumsector zich echter erg defensief en lang niet...Culturele organisaties die erin slagen om door middel van verfijnde marketingstrategieën hun artistieke producten te omkaderen met een bijzondere sfeer en imago en deze versterken met een goed...Je cherche en vain un adulte qui me dise la politique en me regardant dans les yeux' zegt de revolterende adolescente Vinciane in Jean Louvets L'homtnequi avaitle soleil dans sa poche

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
En later raadt Forsythe zijn dansers aan om af en toe rust te nemen tijdens het dansen; je moet uit de spanning kunnen stappen...Het drinkt en eet, het slikt en slokt, het maalt en verteert, op het ritme van zijn eigen cycli...Het 'en dedans, en dehors' is een simpele vector, maar het oprijzen en neerdalen heeft een geografische, meer agressieve werking

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
De jongste vier jaar was hij als acteur te zien in uiteenlopende huizen en gezelschappen: Arca (De eenzamen en Het evenwicht), De Tijd (Pelléas en Mélisande), kvs (De storm), kns (Als de bladeren...moésten een beetje kunnen dansen en zingen, want als we niet onder contract stonden, trokken we rond met liedjes en sketches, om iets te verdienen...Dat vraagt snelheid en souplesse, maar ook spontaneïteit en een zekere innerlijke dynamiek


Toon volgende resultaten