Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "A- en B-categorie" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Om binnen de fotografie theatraliteit te realiseren zou de acteur moeten overstappen op dat heel aparte 'spel' met het kader en het platte vlak, met het moment en voor een cyclopenoog...De fotograaf draait 'rond' en 'naast' de voorstelling; hij kan ons niet laten zien dat ze werkt; hij onttrekt zich, en ons, aan het verlangen om gemanipuleerd te worden...zien rijmen en contrasten, associaties en verschuivingen

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Bogaerts heeft, denk ik, die leegte proberen te suggereren in de botsing tussen de stijlen : tussen het groteske en het tragische, tussen de vondst en het pijnlijke, tussen het komische en het...Stan verraste aan het begin van dit seizoen met Yvonne op/achter de canapé naar Gombrowicz en Jan, scènes uit het land, naar Tsje-chov, respectievelijk begeleid door Matthias de Koning en Josse de...En dat is precies het fascinerende van deze voorstelling: het laten invullen van een zo geconnoteerde 'lege plek' als King Lear door de frisheid en persoonlijke emotionaliteit van jonge mensen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
categorie 'illusie' is uiteraard niet vreemd aan het theater en het wezen van de fotografie kan ongetwijfeld naturalistisch worden genoemd...Alleen verwondert mij Lauwaerts ongenuanceerde en bovendien bijzonder achterhaalde visie op de wijze waarop theater zich tot deze essentiële categorie zou verhouden -theatraliteit identificeert zich...complementaire Wittgenstein incor-porated en Het Heengaan), een ongehoord en ongezien feest is van nauwelijks te coderen tics, verbale en lichamelijke idiosyncrasie en diacritische tekens die ons - en

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
voorstelling weer het graf in moeten tot de laatste voorstelling, een première van de derde categorie, het decor een reiswijzer door de landschappen aan gene zijde van de dood, waar de wetten van oorzaak en gevolg...STERREN MET SLIERTEN VUUR/DE ZON GEVLEKT EN DE VOCHTIGE MAAN/OP WIER INVLOED NEP-TUNUS' RIJK BERUST/ZIEK DOOR VERDUIST'RING TOT OP DE JONGSTE DAG), teksten uit de Hamletmaschine zelf en op het einde (Muller...labiele figuren Ophelia en Hamlet staan van nu af aan veel steviger in hun schoenen en de onwan-kelbaren als Gertrud (Dagmar Manzei) en Claudius (Jörg Gudzuhn) worden aan het wankelen gebracht

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Helena heeft het voorrecht zelf te bepalen hoe haar werkelijkheid eruitziet, en waar ze die werkelijkheid kan aanraken : maar als ze dit doet, als ze de realiteit tot leven wekt en het bestaan ervan...Het is Troubleyn dat ervoor zorgt dat alle doeken blauwgebict worden, zowel voor de dans en de opera, als voor de tentoonstellingen : artistieke en materiële achtergrond vallen hier samen, symbolisch...Het probleem is dat door de agressie van de tekst en de zegging ervan die subtiliteit verdwijnt, en alleen de historische verwijzing, zonder nuance blijft hangen

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Hoe verhoudt de barokopera zich tot de moderne opera ? Hoe getrouw en hoe vrij staat de interpretatie ten opzichte van de partituur ? Een gesprek over de dialectiek tussen heden en verleden met de...Zelf heb ik altijd nood gehad aan andere muziek en omdat ik alle vormen van muziek wilde leren kennen en analyseren heb ik gekozen voor de pedagogie...de achttiende eeuw verschijnt de categorie van het afgelikte mooie, en daar sta ik wantrouwig tegenover

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
Ciaire Diez schetst een overzicht van het werk en de evolutie van José Besprosvany en Alexander Baervoets sprak met Michèle Anne De Mey over haar ontwikkeling...Hij is niet meer bezig met het uiteenrafelen van de sociale en psychologische mechanismen van het theater, de machtsstructuren tussen acteur, regisseur en publiek, het ontmaskeren van illusies - thema...En geen gedoe met objecten en decors, want zijn theater blijft een acteurstheater, en het centrum van de verbeelding is nog altijd het lichaam van de acteur

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
afgesloten geheel en behoort tot de kunstgeschiedenis, hoofdstuk historische avant-garde, tijdvak tweede helft twintigste eeuw, categorie demiurgie...en armoedige imitatie openbaren, wanneer de gevoelens en houdingen, die een ogenblik geleden zo levendig en hartstochtelijk waren en zo bejubeld werden, sterven...het symbolisme zo betoverd door de poëzie van papieren, arme decoraties en kostuums, door het pathos van sombere pierrots en goochelaars, die onder hun ceremoniële masker de rimpels, de nederlagen en de

Nr. 34, Juni 1991 • Leonetta Bentivoglio • Und die Pina hat gesagt...
hebben toen een reeks scènes gemaakt die later in Blaubart zijn gebruikt en op een gegeven moment zijn we terug naar het theater gekeerd en hebben we aan de rest van het gezelschap gezegd : Voila...En om die reden heb ik een groot verlangen om goede dansers te zien, mensen die nog precies weten waarom ze dansen en hoe ze moeten dansen...Ik begin de repetities met een bepaald idee in mijn hoofd en naarmate het werk zich ontwikkelt en vordert, zorgt een veelheid van kleine elementen ervoor dat de richting vanzelf verandert

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Gevangen tussen zijn artistieke verantwoordelijkheid en de wisselvallige gunst van toeschouwer en subsi-dient...Hij behoort tot de categorie "Untermenschen" die we in zijn hele werk ontmoeten, denken we maar aan Beckmesser, Mime en Alberich...De ongebreidelde passie bij Verdi, primitief en elementair, wordt bij Puccini gesentimentaliseerd en geciviliseerd

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Voor choreograaf, componist en librettist wordt de bijkomende voorwaarde 'en wonende in de Vlaamse Gemeenschap' geschrapt...De startenveloppe en de financieringsenveloppe worden toegekend voor het geheel van de activiteiten en voor een periode van vier seizoenen...de optelsom van de totaliteit aan lonen van alle bij het decreet erkende en gesubsidieerde organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst (alle X-en) (18). Bij de aanvang van elk seizoen

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Verschaffel: "De andere deelnemers aan het festival zitten erop te kijken als iets dat voor hen onbereikbaar is. En de festivalgangers kijken naar voorstellingen hors categorie...Projecten als Alchemie en Lijn 9 op vorige festivals handelden expliciet over de interactie tussen choreografie en plek waar gedanst wordt...En ze speelt het zeer consequent: ze bouwt op van links naar rechts, en omgekeerd, en niet van achter naar voor, naar de toeschouwer toe

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
vorst, en we moeten toegeven dat sommige van de grootste kunstwerken onder deze categorie vallen...te doen lachen en schreien met de gevolgen van bijvoorbeeld de apartheid (Fugard) dat we, heel even, een kleurling in Kaapstad geweest zijn en kwaad en verward naar huis gaan...Maar dat ze het dan in Nelsonsnaam als kunstenaars, schrijvers en dichters doen en niet als pseudo-politici, als burgers (sorry) met een of meer speciale talenten en met de bescheiden zekerheid dat ze

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
vriend en vijand, held en verrader, Oost en West, juist en fout...Shakespeare en Brecht, Eliot en Koltès, en de vele naamloze anderen...Een tweede ingreep is levensgroot op de achterwand te zien: een camera volgt de acteurs in hun doen en laten en projecteert de beelden op een groot scherm: gezichten, details van armen en benen, een

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Ieder centrum heeft daarenboven een zeer specifieke werkingscontext en dito traditie en kan niet zomaar in de categorie 'kunstencentrum' ingepast worden...spraken over de noodzaak van keuzes, over financiële en infrastructurele beperkingen, over produceren en presenteren, over het vechten tegen verstarring en dichtslibbing, over het continue zoeken naar...En die context is totaal verschillend voor het Stuc in Leuven, de Monty in Antwerpen en de Beurs in Brussel

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
De evidente spontane titel veronderstelt ten eerste dat de kritiek en de criticus inderdaad een plaats hebben; en ten tweede dat die plaats te localiseren is tussen theatergezelschap en theaterbedrijf...Onlangs mochten we de dames Ritter en Dene en de heer Voss nog eens in Antwerpen meemaken in het naar hen genoemde stuk; en ook toen kon iedereen zien en horen hoe zij de tekst dienden...kritische tekst, cultuurbeleid en kunstenaar, lezer en recensent, cultuurcentra en kunstencentra, cultuurcentra en sommige theaters,... Van al die spanningen, in vervagende fragmentatie, in professionalisering

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
Laurence Olivier versterkt de teneur van het toneelstuk nog en levert een propagandafilm af waarin het British Empire en zijn waarden verheerlijkt worden, en waarin een juiste strijd (lees: de oorlog...Aan de hand van gewone, dagelijkse daden en reacties van de protagonisten wordt het verhaal verteld en de thematiek aangebracht, verstaanbaar en herkenbaar voor kinderen...Naast het beeldrijke en voor kinderen herkenbare gebruik van rekwisieten en decor, draagt ook de belichting en vooral de muziek van Piet Slangen veel bij tot de sfeer van de voorstelling, nu eens

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Ignace Cornelissen is sinds 1984 verbonden aan het theatergezelschap Het Gevolg en maakte de voorbije jaren enkele opgemerkte uitstappen naar het Zuidpooltheater en dus naar het volwassenencircuit...Een vrouw die bijna constant op de scène aanwezig is, boekjes leest en af en toe enkele tekstregels debiteert...een brugfunctie tussen het klassieke werk en het echt vernieuwend theater, zonder zelfde overstap naar die laatst categorie te maken

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
de rol moet ze volwassen zijn en teder, fel en wanhopig, en, zegt Gomperts: "Dat was ze helemaal". Cor van der Lugt-Melsert had bij Van Faassen zich verbaasd afgevraagd hoe men er toe gekomen was om...ontroeringskracht, want de achterdocht is groot, en men geeft er zich niet graag gewonnen en op het terrein van de emoties, zoals die magistraal getoond werden door Pierre Blokma en Catherine Tenbruggencate in Gyges en...En zo heeft deze jarenlange discussie met vrienden uit Noord en Zuid geleid tot ten eerste het weten dat ik het niet weet, en ten tweede dat ik ten zeerste op mezelf ben aangewezen, want hoezeer mijn

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Opnieuw dus het ook door Gide vertelde verhaal van het conflict tussen individu en gemeenschap, tussen authentieke eenling en de door sociaal conformisme en staatsraison verblinde massa...Ron Vawter's spel met 'zijn' en 'schijn', werkelijkheid en illusie, lichamelijke presentie en rol-representatie (het personage genaamd 'Philoktetes') verwijst altijd ook naar een realiteit waarmee men...populaire cultuur en haar carnaveleske feesten (af)sterven en regeneratie, dood en (weder)geboorte voortdurend samengingen - dat alles en nog veel meer lijkt ons van een onverdraaglijke ambiguïteit, een


Toon volgende resultaten