Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "A- en B-categorie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
plaats van betekenis af te breken; en anderzijds daar een taal voor gebruiken die wérkt, die de afgesloten, de door film en televisie achtergelaten to-neeltaal op de helling zet...Yvonne gaat over de genor-meerdheid: iedereen weet dat hij in een structuur leeft en iedereen heeft de drang om die kapot te maken, om onnozel en kinderachtig te zijn...dat je door het feit dat je erbuiten staat, altijd het gevoel hebt dat je achterloopt en dat je dus extra inspanningen doet om voor te lopen en dat je daardoor dingen doet en zegt die nóg niet serieus

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Visie op een geheel betekent: weten wat er gaande is en wat komen gaat, inzicht hebben in geschiedenis en traditie, oog hebben voor mobiliteit en verscheidenheid, groei stimuleren, daarbij ook lettend...Wanneer men zich niet meer kan vastklampen aan categorieën en bepalingen wordt de behoefte aan deskundigheid en engagement nog belangrijker, bovendien veronderstelt dit een samenstelling van het...Theatergroepen zoals MMT en Fak-keltheater-Meirtheater, om er maar twee te noemen, zou men in die categorie kunnen thuisbrengen

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
de Bom, voorzitter van het DGG en eindredacteur-coördinator voor het boek, ergert zich naarmate de tijd verstrijkt meer en meer aan de nonchalance van sommige redacteuren en overweegt meer dan eens...voorbeeldig", "Zijn acteurs konden zeer vlot en natuurlijk spreken en tevens buitengewoon soepel en echt acteren; nergens werden declamatorische effecten in de dialoog en evenmin valse pathetiek in het spel...ontoereikende beschikbaarheid van het archivalische materiaal, waardoor nog te vaak moest worden teruggeplooid op de vertrouwdheid met begeleidende en omringende tendensen en een berekende intuïtie het ontbreken

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Alles Liebe... "Mannen die vrouwen verleiden en versieren en de sulligheid en de schrijnendheid ervan...Zo kunnen we zeggen dat de scène-indeling het gevolg is van een voorafgaandelijke tekstbewerking, de eigenlijke scenische structuur en ritmiek is een gevolg van regie-ingrepen, en de tekst (verbaal en...stereotypie en actualiteit en waardoor de Agamemnontekst in een wereld die volkomen "out of joint" is nog enkel aanwezig kan zijn in de vorm van flarden, herinneringen aan een verhaal en orakelspreuken

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Johan Thielemans en Pol Arias in gesprek met Dresen, over Brecht, over opera en theater aan weerszijden van de Muur...Er waren trouwens maar drie belangrijke gezelschappen, dat van Brecht en verder het Deutsches Theater en het Maxim Gorki Theater, niet toevallig alle drie geleid door mensen die uit de emigratie...Johan Thielemans en Pol Arias BORIS GODOENOV componist: Modest Moessorgski; libretto: naar Alexander Poesjkin; dirigent: Michael Schönwandt; regie: Adolf Dresen; decors en kostuums: Margit

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
avelli), La Cassaria en La Lena (Ariosto). Als categorie is er eerst het theatrale zelf, het totale visuele gebeuren binnen het frame van het karnaval of de hof feestelijkheden...Vandaar: dit theater is nog altijd de ruimte van het feest, het bevat de grens van wereld en verbeeldingswereld, van ruimte die er is en van ruimte die moet gedacht, gevoeld en gezien worden...Nog altijd de uitdrukking van wat in het Cinquecento gold als "la mémoire du prince": theater als verheerlijking, voor eeuwig, van de prins en zijn hof, het beeld dat bewaard moet worden en, vandaar

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
En na lang piekeren over zin en (vooral) onzin van de huidige, officiële scheiding tussen A-, B-, C- en D-gezelschap-pen, en het overwegen van andere indelingscriteria, toch maar de 'gewone' indeling...De tuinman van de koning), en nieuw op het programma staan stukken van Shakespeare (alweer, en ook hier als openingsstuk, deze keer Hamlet), Beckett, Gogol en Guido Van Meir (De stoel van Stanislawski...de KVS en "Dito' Dito". Het is trouwens opvallend dat binnen deze categorie D vele gezelschappen slechts enkele nieuwe produkties brengen, en daarnaast enkele andere produkties op het

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De ene helft, die zich VVTD blijft noemen, groepeert de directeurs (en dit keer alléén de directeurs) van alle (of bijna alle) A-, B-en C-gezelschappen; de andere helft noemt zich VNTB, Vereniging...Alles laat voorspellen dat de behoudende reflex om alléén de belangen van de A-, B- en C-gezelschappen veilig te stellen en hun bestaan te bestendigen, de grondtoon zal uitmaken van elk gesprek...bezig is met het herinterpreteren van een voorbijgestreefd decreet en met het doen naleven van reglementen; - een beleid dat nergens op een coherente visie en op de levende noden gefundeerd

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Je zat gewoon gefascineerd te kijken naar een wonderlijk acteur die in het spel zichzelf bloot gaf en te grabbel gooide en die - met een enorme métier en controle over zijn middelen - de stukken weer...totaal worden 25 instellingen voor toneelkunst gesubsidieerd: 4 repertoiregezelschappen (categorie A), 2 spreidingsgezelschappen (B), 5 kamertheaters (C) en 14 groepen voor experimenteel toneel...Het Trojaanse Paard in Brussel blijft ook op de lijst om "de volgehouden experiment- en vernieuwingsdrang in de daartoe geëigende categorie". Bovendien verklaart de minister dat thans een

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Uit het leven gegrepen, zoals dat heet, en met Italiaanse "gusto" en een trefzeker gebruik van verschillende theatertradities door Strehler op de scène gebracht...Ook te gast: uit de Verenigde Staten de Martha Graham Dance Company en Peter Seilars' Ajax, beide dit jaar ook in Brussel op doortocht, de Opera van Peking en de nieuwe intendant van het Berlijnse...De bedoeling daarbij was een overzicht te bieden van verschillende tendensen en ontwikkelingen binnen het Europese kindertheater; vandaar éénmansvoor stellingen, stadstheaters en groepen uit de

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Opvallend vertegenwoordigd waren daarbij B. Brecht (Die Mutter, Arturo Ui en een Brecht-avond), W. Shakespeare (Ri-chard III en Midsummernight's Dream) en de in het Duitstalige theater altijd zo...Vooral regisseur en directielid Manfred Karge bleek er niet in te slagen om Die Mutter en zijn Brecht-abend naar het hier en nu toe te halen...beide privé-schouw-burgen met geschiedenis en behorend tot de goed gesubsidieerde "Grossbühnen"-categorie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
En alsof het theater mee ouder en rijper werd slopen meer onderbewuste tema's binnen, betutteling of moralizering was hoe dan ook uit den boze, maar de donkere tot meer abstracte zijde van tieners en...Europese dimensie Eva Bal, 48, studeerde aan de Utrechtse Academie voor Expressie door Woord en Gebaar en was jarenlang bezig met allerlei vormen van theater en expressie tot ze het Speel...Ik had er veel gewerkt op ritme en beweging en wou dat mijn acteurs de eerste 14 dagen hun mond zouden dichthouden en me de kans gaven allerlei oefeningen te doen om dan te zien waar we het over eens

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Hier en daar worden bressen geslagen in de muur die sinds de jaren zeventig tussen het margetheater en de grote gezelschappen was ontstaan en sindsdien ook almaar groter is geworden...Oorspronkelijk opereerden ze vanuit Joostens keuken, genoten even van de gastvrijheid van het Raamteater, en vielen dit seizoen in de decreetprijzen (categorie D, zes miljoen). Intussen is De Blauwe...Hij bleef nog een jaar als repetitor aan het Conservatorium, nam ook de tijd om een paar vakken theaterwetenschap te volgen aan de UIA bij Tindemans en Coppieters en liep een cursus decor en kostuum

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ook de sociale functie, die van de A-gezelschappen de zwaarst gesubsidieerde en belangrijkste categorie van het decreet heeft gemaakt, spreekt niet meer aan in haar oude vorm...tuinen of bergachtige landschappen en komen ze moeilijk los uit het systeem van steracteurs en "emplooien" (minnaarsrollen, kokette- en karikatuurrollen,...). De intellectuelen en de culturele elite heeft het...3.1) Zoeken naar een gemeenschapstoneel dat de spectaculaire elementen van het volkstoneel en de inhoudelijke en structurele complexiteit van het gecanoniseerde theater verenigt en dat de massa nog kan

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
theaterlandschap in Vlaanderen sterk uitgezet en worden allerlei grenzen overhoop gegooid: tussen professioneel en amateur, tussen auteur en bewerker, tussen dans en theater, enz...Het Théâtre National vormt een aparte categorie en krijgt ongeveer één vijfde van alle toneelsubsidie...Over hun lot en dat van de vorige categorie wordt beslist door een raad van advies bestaande uit theatermakers, critici, deskundigen, auteurs, en theater-spreiders (geen directeurs; vergelijk met onze

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Makers, organisatoren en recensenten van het kinder- en jeugdtheater gaven aan de VTI-Studiedienst de opdracht het cijfermateriaal uit dit eindverslag op een rij te zetten en constateerden dat deze...Alle erkende kinder- en jeugdtheater gezelschappen, behalve één, behoren tot de D-categorie...Tot daar de mededeling van het kabinet, waarbij nog aangestipt moet worden dat Antigone (Kortrijk) van de categorie C-gezelschappen (Kamertoneel) naar de categorie D (Experimenteel theater en

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
categorie in het decreet) en bij Blauwe Maandag Compagnie (BMC) en De Tijd (beiden met een D-sta-tuut). Op het eerste gezicht lijkt daarbij de definitie van repertoiretheater ingevuld als het grote-teksten-toneel...Als we zien dat naast de A-categorie ook in de B- en Marat/Sade - NTG - Foto: Luk Monsaert Nachtasiel - Arca - Foto Arca Nand Buyl en Mieke Bouve in Alice...Arca heeft drie artistieke leiders (Jo Decaluwe, Jos Verbist en Jappe Claes), De Tijd twee (Ivo Van Hove en Lucas Vandervorst) en BMC eveneens twee (Luk Perceval en Guy Joosten, straks hebben ze er

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
doorbraakproduktie Alles Liebe, bij KVS en Arca, opnieuw in Nederland bij De Voorziening in Groningen, en ten slotte bij De Tijd voor de titelrol in Don Carlos...En dan vraag ik me soms af wie de domme kloot is: diegene die af en toe eens een goede rol speelt en voor de rest zijn job doet, en in het weekend kan gaan fietsen, of ik die 's nachts nog zit te...Ensemble Vastheid van mensen en structuren belet artistieke confrontaties en risico's. En toch zie je dat van vaste ensembles de meeste invloed uitgaat, denk aan La Salamandre of de

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Marianne Van Kerkhoven probeert op haar beurt een nieuwe 'uitdagende' invulling te geven aan 'auteur', 'repertoire', 'theaterdirectie' en komt terecht bij artistieke continuïteit, publieksopbouw en...Het probleem rond dat gebouw ontstaat wanneer de verbeelding andere paden begint te bewandelen, wanneer de interesse van de maker en de toeschouwer sterker en sterker uiteen begint te lopen...De noodzakelijke spanning en uitwisseling tussen de burger (de man die het gevoel moet hebben dat hij naar dat grote gebouw moet) en de kunstenaar is al te vaak afwezig, en dan gaat het toneelbedrijf

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En dat -om maar even met de cijfertjes door te gaan -gespreid over een periode van een halve maand (16 juni tot en met 2 juli) op een achttal plateau's verspreid over die immense haven en hansa stad...overactieve Tom, 'faible categorie un' en 'expert nutricien' in de psychiatrische instelling waar hij met z'n 'don de la parole', de toeschouwers het hele festival lang vergastte op een bord linzensoep...Hij was een nog-niet-voltooid, mensachtig verzinsel dat, schrijdend en wippend, cirkelend en schokkend, klanken martelde, syllabes rekte en inkromp, grammatikale afspraakjes als een pretentieuze


Toon volgende resultaten