Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) geschreven door "Theo Van Rompay" • Resultaten 21 tot 27 worden getoondNr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Theo Van Rompay dwaalt door drie festivals...Van vele produkties blijft nauwelijks een beeld overeind: de frivoliteit van Bill T. Jones & Ar-nie Zane bijvoorbeeld, of het etherische Niwa van Muteki Sha, of de doorzichtige poses van Mark Tomp...Theo Van Rompay

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het vorige nummer van Etcetera berichtten we reeds over de nieuw aangestelde Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). De RAT werd in het leven geroepen door het theaterdecreet van 13 juni 1975...52 (26-10-87) betreffende het onderzoek naar de wenselijkheid van hetzij opheffing, hetzij aanpassing van artikel 3 § 1 5* van het theaterdecreet". Op de inhoud van die adviezen komen we in een...Theo Van Rompay

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
De pas afgestudeerden van de toneelschool heb ik een engagement van vier jaar gevraagd om samen met mij te werken aan de vorming van een nieuw ensemble...Eens zover ontstaat de voorstelling uit de confrontatie van, schematisch gesteld, de verstandelijke intelligentie van de regisseur en de intuïtieve intelligentie van de acteurs...Theo Van Rompay

Nr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Het welslagen van het project zal af te lezen zijn van het artistieke parcours dat Anne Teresa De Keersmaeker uittekent voor Rosas, maar eveneens van de wijze waar-op dit werk zich inpast in de...Het kan geen eenvoudige, symbolische uitwisseling van kwaliteitslabels zijn : Rosas dat van De Munt het prestige en de symboliek oppikt, en De Munt die zich de artistieke klasse van Anne Teresa...Benoît Vreux, Theo Van Rompay Léo Standard Jean-Yves Langlais is van bij de oprichting in 1980 verbonden aan de Groupe Emile Dubois

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Er is eerst Hin und Zurück van Hindemith zelf, een belangrijke miniatuuropera van 12 minuten, en verder werk van Darius Milhaud, de Songspiel- versie van Mahagony van Weill en Brecht en tot slot Ander...De produktiekern is zeer interessant, met dirigent Bernard De-kaise, directeur van het Muziekconser-vatorium van Luik, zangers die gecoachd worden door José Van Dam, musici van o.a...Gunther Sergooris, Theo Van Rompay

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Theo Van Rompay houdt een pleidooi voor de noodzakelijke dialektiek tussen festivalorganisatie en permanente werking als voedingsbodem voor de artistieke ontwikkeling binnen de podiumkunsten...Zowel de lezing van een tekst, als de bewerking van een prozatekst voor theater, het spel van de acteur of het concept van de regisseur kunnen de keuze verantwoorden...Theo Van Rompay

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Theo Van Rompay en Stef Ampe hadden een gesprek met leden van de vier Raden van Advies Staf Pelckmans, Bruno Verbergt, Eddy Frans en Johan Van Heddegem (in dezelfde volgorde als het rijtje Raden...Johan Van Heddegem: Het is onmogelijk om van de administratie gedetailleerde gegevens te krijgen over bijvoorbeeld de verloning in de sector of de infrastructuurkosten van de theaters...Theo Van Rompay i.s.m