Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


244 document(en) met "Jean-Louis Goed" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
Jean-Claude Gallotta: Ik geloof dat ik paradoxen oproep Het moet zowat onmogelijk zijn een dierlijk-zinnig gesprek te hebben met Jean-Claude Gallotta, ziener en dichterlijke ziel...Er zijn kunstenaars met een stielkennis, die er in slagen een idee goed te vertalen...Jean-Claude Gallotta een bel esprit

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Jean-Claude Carrière is sinds de opening van de Bouffes du Nord te Parijs in 1974 de vaste dramaturg van Peter Brook en het Centre International de Recherches Théâtrales...Niet toevallig is Jean-Claude Carrière zelf ook zo'n fascinerend verteller...Daartegenover staat dan wat heel mysterieus de 'inspiratie' wordt genoemd: plots schrijf je bijvoorbeeld in een paar uur tijd een kwartier tekst die meteen definitief goed zit

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Om deze tijdsafstand te overbruggen moeten spektakel en betekenis perfect in elkaar grijpen: de verborgen betekenissen - met als meest evident aspect de ambiguïteit van de noties 'goed' en 'slecht...bewerking: Jean-Claude Carrière; regie: Peter Brook; muzikale leiding: Toshi Tsuchitori; decorelementen: Chloé Obolensky; belichting: Jean Kalman; acteurs: Maurice Bénichou, Ryszard Cieslak, Georges Corraface...Jean-Paul Denizon, Joséphine Derenne, Mamadou Dioume, Matthias Habich, Sotigui Kouyate, Mireille Maalouf, Alain Maratrat, Vittorio Mezzogiorno, Bruce Myers, Yoshi Oida, Mallika Sarabhai, Andrzej Seweryn

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Alex Mallems, tot slot, had een gesprek met Jean-Claude Carrière, scenarist van Mahabharata en Brooks huisdramaturg...Telkens toonde hij zich ontevreden met wat deze goed getrainde, talentvolle mensen te bieden hadden...Jean-Louis Barrault had in 1968 in het kader van het Théâtre des Nations aan Brook en de Royal Shakespeare Company voorgesteld om met acteurs van verschillende nationaliteiten een experiment op te

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Mahabharata (Jean-Claude Carrière) Beste regie: Jan Fabre (De macht der theaterlijke dwaasheden/ eigen produktie) Franz Marijnen (De koning sterft/ NTG) Peter Brook (Mahabharata...Rijn-ders), La fausse suivante (Marivaux -Théâtre des Amandiers - Patrice Chéreau), le Mahabharata (Centre International de Création Théâtrale -Peter Brook/Jean-Claude Carrière). Wat uitleg: heel...Wat écht goed is en integer moet daarom op een andere wijze benoemd worden dan in een of andere overtreffende trap

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De paar keren dat er gezegd wordt dat Jan niet zo stoer is, worden gedicteerd door dezelfde soort houding waarmee het hypocriete Hollywood de 'zonde' en het Verval' in zijn Bijbelfilms goed praatte...jonge man van adellijke afkomst heeft de zangwedstrijd van de Meistersinger gewonnen en wordt meteen goed bevonden om ook meester te worden...Regisseur Jean-Pierre Vincent steunde zijn regie op een subtiele tekstnuancering van de nieuwe (moderne) vertaling van Jean-Michel Déprats

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Twintig jaar NTG, een goed moment om terug te blikken en te analyseren in functie van vandaag...Jean Anouilh Harold Pinter 7 Anton Tsjechov (4x) Georges Feydeau Cyriel Buysse Franz Xaver Kroetz Regisseurs top 10 1 Jean-Pierre De Decker (22x) 2 Jef Demedts (13x) Hugo Van Den...Die gedeelde interne beleidsverantwoordelijkheid was voor een goed deel het offi-cialiseren van een organisch gegroeide machtssituatie

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Het is wel goed geschreven...Maar het is zó goed geschreven...argument - is het hier zo goed als onbekend

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Mijn indruk van Pjeroo Roobjee als toneelauteur was niet zo goed-zijn Het Offer is te kort voor Jan Decleir was van een ondramatische verveling - maar De Sapeurloot is perfect in overeenstemming...Goed: zo zou men met acteurs kunnen omgaan (en het gebruik van de met micro versterkte stem zorgt voor een wat lange demonstratie van hoe men teksten kan zeggen), zo zou men een scène kunnen gebruiken...Als je goed bent moet je ervan uitgaan dat je activiteiten erop gericht zijn om een aanbod te creëren en vervolgens moet je dan verrekt goed proberen daar een vraag bij te vinden

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Jean-Louis Ik heb bloemen bij... Octaaf Goed... Mag ik u voorstellen...Marcel (niest) Octaaf Goed, goed... Jean-Louis Zou ik nog eens iets mogen vragen...Jean-Louis Goed

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Wat vroeger goed was zou het vandaag niet meer zijn...Als je ziet hoe goed hij acteert in Arca, Raamtheater of als Bompa, dan is het toch onbegrijpelijk dat hij niet meer voor gastrollen in huis gehaald wordt...Gent) GOD SCHEPT DE DAG; Moss Hart en George S. Kaufman; regie: nog te bepalen OP ZOEK NAAR JEZELF; Luigi Pirandello; regie: Jean-Pierre Bouvier

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Hij benadrukte het belang van een goed beheer in de kunstsector: de verantwoordelijke van een artistiek centrum staat tussen de kunstenaar en de financiële bronnen...Een goed financieel beheer (met een redelijk percentage aan eigen inkomsten en sponsorgeld naast overheidssteun) is even belangrijk als het verdedigen en promoten (marketing...Mortier bespeelde inderdaad op een meesterlijke wijze de gevoeligheden van de zaal (zie kader stukjes), maar benadrukte niettemin enkele musts voor een goed-functionerend thea-terbeleid: de

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
een goed-bedoelende ambassadeur John G. Dean, maar ook Sihanouks vriend Zhou Enlai en zijn gevreesde vijand de Vietnamese generaal Gi-ap). Kortom: een overdaad aan grillige wendingen van het lot, vertaald...Ze werden ontworpen door de componist en uitvoerder Jean-Jacques Lemêtre (samen met Caroline Lee, Claude Forget en met Pierre Launay als mede-bespeler). Het is eerst en vooral deze muziek die van de

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De Griekse tempel doet het na 2500 jaar nog altijd goed, Ictinus en Cal-licrates, architecten van het Parthe-non, zullen dit wel nooit gedacht hebben...Goed gezien deze verhoging te beëindigen precies aan de Muntpleinkant en het hoogteverschil te lijmen met een imperiale borstwering...De muren zijn dus niet recht en bleken enkel nog goed om het nieuwe dak te dragen

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Wat voor Franz Marijnen de katholieke kerk is, dat is voor Jean-Pierre De Decker het huwelijksce-remonieel...Johan Thielemans OCCUPE-TOI D AMÉLIE auteur: Feydeau; regie: Jean-Pierre De Decker en Herman Gilis; met Els Magerman, Herman Coessens en het ganse gezelschap...Jean Louvet blijkt een repertoire-auteur te zijn die, mits een ernstige verdieping in de "produktievoorwaarden" van zijn schriftuur (maar geldt dat niet voor elke tekst

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Daan Bauwens Goed theater duurt geen minuut te lang...En als de wijzer op 'goed' overslaat is dat onomkeerbaar...Ergernis over de KNS ("ondermaatse revue"). Ergernis over het NTG ("die het publieksgemis tracht goed te maken met een musical"). Ergernis over de kortere produkties van Jan Decorte

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De Wooster Group weigert expliciet de noties van goed en kwaad demonstratief tegenover elkaar te plaatsen-ook het zogenaamd "nuanceren" deugt niet meer --en poneert radicaal de twijfel...Het merkwaardige is dat Kylian geen reconstructie of geen flauwe exotiek heeft gezocht, maar dat hij goed naar een andere danstraditie heeft gekeken, en wat hem daarbij als essentieel is opgevallen...Jan Decleir speelt Jean-ke, een Vlaamse arbeider; Els Dottermans is zijn vrouw en Marc Van Eeghem een Noordafrikaanse gastarbeider

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jean Valjean kroop het hok uit zo goed en zo kwaad als het ging...Ik heb goed naar mijn vader geluisterd, ik heb goed mijn moeder, ik heb goed de buren, ik heb goed de graaf...Regisseur Marc Liebens (links), dramaturgen Jean-Marie Piemme en Michèle Fabien en auteur Jean Louvet (rechts, staande) in het decor van "Conversation en Wallonie" - Ensemble Théâtral Mobile, 1978

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
uit Les clients). Centraal in het drama van Jean Louvet, mijnwerkerszoon uit La Louvière, leraar Frans en toneelschrijver, staat het verlies van de taal, de onmacht van het spreken...Het is een grote verdienste van Jean Louvet dat dit telkens een expliciet probleem is in zijn stukken...uit Les clients). Jean Louvet werd in 1934 geboren in de Borinage, het "zwarte land", bekend van Vincent Van Gogh en Henri Storck

Nr. 16, Januari 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Ook het stoute Duitse neefje van het roemruchte Oostenrijkse geslacht, Richard, is later nog heel goed terechtgekomen...Celis stuwde zijn zo goed als gehalveerde ensemble, bestaande uit het orkest van de Opera voor Vlaanderen afdeling Gent, dan ook niet naar verpletterende volumes, maar wel naar grote interpretatieve...De regie was van intendant Jean-Claude Riber, decors van Josef Svoboda, kostumering Caren Pfleger


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK