Archief Etcetera


(Colofon)(Colofon)

etcetera

een lopende Kroniek van de podiumKunsTen

abonnement 10 nummers

55 euro (studenten en leraren: 50 euro*)

abonnement 5 nummers

30,00 euro (studenten en leraren: 27,50 euro*) * kopie studenten- of lerarenkaart bezorgen aub

Betalingen

Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel

abonnementen en betalingen uit het buitenland

zie colofon

Oude nummers kunnen worden nabesteld Het volgende nummer verschijnt begin december

www.e-tcetera.be

Coverfoto: Antonin Artaud als Marat, filmstill (detail) uit Napoléon van Abel Gance (1925)

coLofon

etcetera Tijdschrift voor podiumkunsten Verschijnt vijf maal per jaar: in februari, april, juni, september en december. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq.

een uitgave van Theaterpublicaties vzw, Sainctelettesquare 19, B-1000 Brussel, bestuur@e-tcetera.be, www.e-tcetera.be

redactie

redactie@e-tcetera.be Johan Reyniers, hoofdredactie; Daniëlle de Regt, Ivo Kuyl, Bart Meuleman, Jeroen Peeters, Karlien Vanhoonacker, redactie; Elke Decoker, eindredactie

medewerkers aan dit nummer

Sven Åge Birkeland, Evelyne Coussens, Thomas Crombez, Eric De Kuyper, Lieve Dierckx, Sara Jansen, Tobias Kokkelmans, Rudi Laermans, Frederik Le Roy, Anoek Nuyens, Birte Staelens, Ive Stevenheydens, Johan Thielemans, Christophe Van Gerrewey, Karel Vanhaesebrouck, John Zwaenepoel

abonnementenadministratie

abonnementen@e-tcetera.be Etcetera p/a TWI vzw, Linthoutbosstraat 37, B-1200 Brussel tel. 02/733 42 25 (ma-wo, 8-12 u)

abonnement 10 nummers

België: € 55 (studenten en leraren: € 50*)

– EU: € 71

Andere landen: € 85

abonnement 5 nummers

België: € 30 (studenten en leraren: € 27,5*)

– EU: € 38

Andere landen: € 45

* kopie studenten- of lerarenkaart bezorgen a.u.b. Abonnementen gaan in met het eerstvolgende nummer na ontvangst van de betaling. Andere nummers worden geleverd tegen de prijs van een los nummer + verzendkosten. Abonnementen worden voor dezelfde periode verlengd tenzij één maand voor afloop opgezegd.

Betalingen

Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel Voor betalingen uit het buitenland: IBAN: BE12 4331 1856 0192 BIC: KREDEBB KBC Bank BrusselDansaert, Oude Graanmarkt 9, B-1000 Brussel

losse nummers

België: € 7 - Nederland: € 9

verkooppunten

zie www.detijdschriften.be

distributie

EPO, tel. 03 239 68 74 i.s.m. Culturele & Literaire Tijdschriften vzw

etcetera is lid

van Culturele & Literaire tijdschriften vzw, www.detijdschriften.be

etcetera wordt gesteund door

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – administratie Cultuur

participanten van etcetera

SACD België; Cultuurcentrum Brugge; dans in Limburg en Forte, provincie Limburg; De Munt, Brussel; deSingel, Antwerpen; De Vlaamse Opera, Antwerpen-Gent; HETPALEIS, Antwerpen; Kaaitheater, Brussel; KVS, Brussel; Lod, Gent; NTGent, Gent; Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt; Rosas, Brussel; Toneelhuis, Antwerpen; Vooruit, Gent

Grafisch ontwerp

Van Looveren & Princen, Brussel druk Artoos, B-1910 Kampenhout

verantwoordelijke uitgever

Johan Wambacq, Mangelschotsstraat 13, B-1861 Wolvertem

Wie niet kon worden bereikt voor een regeling inzake copyright, wordt verzocht contact op te nemen met de redactie.

culturele en literaire tijdschriften www.detijdschriften.be


Development and design by LETTERWERK