Archief Etcetera


(Personalia)(Personalia)

Personalia 104

David Bergé is werkzaam als beeldredacteur voor diverse kunstpublicaties, waaronder Etcetera. Daarnaast werkt hij als freelance fotograaf samen met verschillende choreografen. www.papa-razzi.be

Boris Buden is schrijver en cultuurcri- ticus. Hij publiceert voornamelijk over filosofie, politiek, cultuur en kunstkri- tiek. Hij is de auteur van Barikade (Zagreb, 1996/1997), Kaptolski Kolod- vor (Belgrade, 2001) en Der Schacht von Babel (Berlin, 2004).

Thomas Crombez studeerde filosofie en theaterwetenschap. Hij promoveer- de in 2006 aan de Universiteit Antwer- pen op een proefschrift met als titel Het antitheater van Antonin Artaud. Tekst en uitleg op www.zombrec.be

Bojana Cvejić, redacteur van Etcetera, is performancewetenschapper, performer, musicoloog en lesgever binnen de dans-en muzieksector. Ze publiceert in tijdschriften als Maska, Ballet-Tanz en Performance Research.

Anne Dekerk, redacteur van Etcetera, studeerde theaterwetenschap en is psycholoog (psychoanalyse). Daar- naast is ze lid van het kunstenaarscol- lectief Echo.Base.

Sally De Kunst, redacteur van Etcete- ra, studeerde theaterwetenschappen. Momenteel werkt ze samen met Arco Renz aan het opzetten van Monsoon, een uitwisselingsplatform tussen Aziatische en Europese kunsenaars, en is ze verbonden aan Theater Gasthuis voor het ontwikkelen van een interna- tionaal onderzoeksplatform.

Daniëlle de Regt, redacteur van Etce- tera, studeerde vertaler/tolk, film- en beeldstudies, theaterwetenschap en cultuurmanagement. Momenteel is ze als onderzoeksmedewerker verbonden aan de Hogeschool Antwerpen.

Tanja Dückers is Duits schrijfster, en woont en werkt in Berlijn. Ze stu- deerde kunstgeschiedenis, germanis- tiek en Noord-Amerika studies. Ze publiceerde vier prozaboeken en drie dichtbundels, een theaterstuk, hoor- spelen en talrijke essays. Haar laatste roman is Der längste Tag des Jahres. In het voorjaar van 2007 verschijnt haar essaybundel Morgen nach Utopia.

Liv Laveyne studeerde kunstweten- schappen (theater en plastische kunst) aan de Universiteit Gent en schrijft over theater in De Morgen en De Knack.

Dieter Lesage is filosoof, docent en on- derzoekscoördinator aan het Departe- ment voor Audiovisuele en Dramatische Kunsten RITS (Erasmushogeschool Brussel). Tijdens het zomersemester 2006/2007 wordt hij gastdocent aan de Fakultät Kulturwissenschaften van de Universität Lüneburg (D), in het kader van Eurolecture - Europäisches Gastdozentenprogramm van de Alfred Toepfer Stiftung.

Jill Magid is een Amerikaanse beeldend kunstenares die woont en werkt in New York en Amsterdam. Ze studeerde aan Cornell University, Massachussetts Institute of Technology en de Rijks- academie voor Beeldende Kunsten Amsterdam. Ze nam deel aan tal van tentoonstellingen in Amsterdam, New York, Brussel, Berlijn, Liverpool, Los Angeles.

Till Müller-Klug studeerde drama, theater en media aan het Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gieβen. Sinds 1996 leeft en werkt hij als auteur in Berlijn. Hij schrijft theaterstukken, hoorspelen, poëzie en romans. Die Neue Freundlichkeit is zijn laatste hoorspel.

Martin Nachbar woont in Berlijn en is danser, performer en choreograaf. Samen met andere artiesten werkt hij sinds 1996 aan een divers parcours van voorstellingen, installaties, teksten en events.

Eric Ouvrard volgde de opleiding elektronica/ingenieur. Momenteel is hij werkzaam als technicus voor France-Télécom Orange. In zijn vrije tijd schildert en fotografeert hij.

Giannina Urmeneta Ottiker is fotogra- fe. Sinds zes jaar is ze verbonden aan de Vooruit, waar ze geregeld dans- en theatervoorstellingen in beeld brengt.

Jan Ritsema is theatermaker, en inita- tiefnemer van PAF (Performance Art Forum): een autonome werkplek voor kunstenaars in de buurt van Reims. www.pa-f.net

Hito Steyerl, filmmaker en auteur, woont en werkt voornamelijk in Berlijn. Ze nam deel aan tal van internationale tentoonstellingen en filmfestivals, zoals Manifesta 5, en de tweede Biën- nale van Sevillla 2006. Ze werd gese- lecteerd voor documenta 12, in Kassel.

Maria Tarantino studeerde filosofie in Edinburgh en Leuven. Ze was druk bezig met ‘subjectiviteit' en ‘unheim- lichkeit' toen ze besloot zich te richten op freelance journalistiek. Ze pre- senteerde verschillende televisie- en radioprogramma's, zoals de documen- taire-serie De Wereld van Tarantino (Canvas).

Pieter T'Jonck is ir. architect en pu- blicist voor onder andere De Morgen. Elke Van Campenhout, redacteur van Etcetera, is freelance publicist voor diverse kunsttijdschriften, en werkt als curator en dramaturg.

Kurt Vanhoutte, redacteur van Et- cetera, is als docent verbonden aan het departement Theater-, Film- en Literatuurstudies van de Universiteit Antwerpen. Als dramaturg werkt hij occasioneel mee aan projecten van CREW, een netwerk van kunstenaars en wetenschappers.

Elizabeth Waterhouse studeerde aan de universiteiten van Harvard en Ohio. Mo- menteel danst ze bij de Forsythe Com- pany en is ze lid van het onderzoeksteam dat het vervolg maakt op Forsythe's CD-ROM Improvisational Technologies. Ze begon in 2000 met lindy hop.

Ina Wudtke, aka dj T-Ina Darling, Duitse kunstenares en dj, woont en werkt in Berlijn. Ze was mede-oprichtster van het magazine Neid, en van het dj collectief Femmes with Fatal Breaks. Haar laatste tentoonstellingen waren een solotentoonstelling in Galerie Meerrettich im Glaspavillon an der Volksbühne Berlin en haar deelname aan de groepstentoonstelling Academy in het MuhKA.

(Advertentie: Welkom in de Opera! Europese dag van de Opera in De Munt)

Volledig artikel als PDF

Auteur (Personalia)

Publicatie Etcetera, 2006-12, jaargang 24, nummer 104, p. 76

Trefwoorden studeerdewoontredacteurwerktberlijntiektentoonstellingenfreelancetheaterwetenschap

Namen Academy in het MuhKAAmerikaanseAnne DekerkAntonin ArtaudArco RenzAudiovisuele en Dramatische Kunsten RITSAziatischeBallet-Tanz en Performance ResearchBarikadeBeeldende Kunsten AmsterdamBelgradeBerlijnBiënBojana CvejićBoris BudenCD-ROM Improvisational TechnologiesCREWCornell UniversityDaniëlle de RegtDe KnackDe KunstDe MorgenDe Wereld van TarantinoDeparteDer Schacht von BabelDieter LesageDuitseEcho.BaseEdinburghElizabeth WaterhouseErasmushogeschool BrusselEric OuvrardEtceteraEuropeseForsythe ComGalerie MeerrettichGiannina Urmeneta OttikerGieβenGlaspavillonHarvard en OhioHito SteyerlHogeschool AntwerpenIna WudtkeInstitut für Angewandte TheaterwissenschaftJan RitsemaKaptolski KolodKasselKurt VanhoutteLeuvenLiv LaveyneLiverpoolMagidManifestaMaria TarantinoMartin NachbarMaskaMonsoonMorgen nach UtopiaNeidNeue FreundlichkeitNew YorkNoord-AmerikaPerformance Art ForumReims.SevilllaT-Ina DarlingTheater-Thomas CrombezTill Müller-KlugUniversiteit GentVan CampenhoutVolksbühne BerlinVooruitWelkom in de OperaZagreb


Development and design by LETTERWERK