Archief Etcetera


Pc MorgenPc Morgen

Pc Morgen

Provincie Oost-Vlaanderer

19.04.06 - 23 .04.06

Vooruit Gent

KORTFILM, VIDEO

TENTOONSTELLING 'A

Johanna Billing (SE),

CONCERTEN

Phil Niblock (BE/US),

Supersilent (NO), Es (

y FRICTIES: RESIDENTI E AVATAR

s AUDIO- EN ELEKTRON ISCHE KUNST

y Jocelyn Robert, Diane Landry, Louis Ouellet,... (CA)

www.courtisane.be www.kraak.netwww.vooruit.be

I canvas (p&U

express ——

TWl

met de steun van

deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van

AGFA^

Nationale Loterij

U SPEELT HELPT

Sifóel

Internationaal Kunstcentrum

Romeo Castellucci Societas Raffaello Sanzio

Tragedia Endogonidia: P.#06 Paris

9.10.11.12 mei 2006

Desguinlei 25 . B-2c18 Antwerpen . T+32 [0)3 248 28 28


Development and design by LETTERWERK