Archief Etcetera


L'art du déplacementL'art du déplacement

De reeks producties die het KuristenFESTIVALdesArts selecteerde en liet creëren voor haar jongste editie, werd in mei 2004 in Brussel gepresenteerd met als overkoepelend thema 'de kunst van het verplaatsen'. Wat veel mocht betekenen: de mentale verplaatsing die toeschouwers konden maken bij het bijwonen van voorstellingen uit het Verre Oosten, Zuid-Amerika of elders in de wereld. Of de letterlijke verplaatsingen en zoektochten in de hoofdstad, naar grote cultuurhuizen in het centrum, maar ook naar charmante bonbonnièrezaaltjes in Schaarbeek of Elsene.

L'art du déplacement. Een thema dat voor meerdere karren te spannen valt. Welke voorstelling of welke tendens kan je nu niet als een verplaatsing beschouwen? Maar hoewel het evenmin echt iets nieuws in zich draagt, geeft l'art du déplacement wel aanleiding tot gloeiend hedendaagse bedenkingen. Hoe gemakkelijk het ook geworden is om fysiek of virtueel de aardbol rond te racen, toch bleken er zich tussen publiek en podium vaak vervelende afstanden te bevinden, onverwacht diepe kloven, bergen met wolken aan de top.

De redactie van Etcetera nam de uitdaging aan en stelde een katern samen vol bijdragen die zich lieten inspireren door L'art du déplacement. Ze gaan dieper in op ontstane discussies en op het documentaire gehalte van nogal wat voorstellingen, en beperken zich niet noodzakelijk tot producties die op het festival werden getoond. We behandelen voorstellingen op verschillende manieren. Kritisch en analytisch, maar ook creatief. Sommigen van op een afstand, anderen vanuit een eerste opwelling. Schrijvers en critici met taal, fotografen met beelden die ze maakten na het zien van opvoeringen. Zo maakte Katrien Baetslé twee foto's naar Olga de Soto's Histolre(s), en van David Bergé drukken we op de achtercover van dit nummer een beeld af dat hij baseerde op Edit Kaldors New Came.

Jeroen Versteele

Mémoires, een foto van katrien baetslé

naar Histoire(s) sur les traces du jeune homme et la mort, een video-performance van Olga de Soto

etcetera 93 OOO 2|J


Development and design by LETTERWERK