Archief Etcetera


(advertentie)(advertentie)

VILLANEILA

ilirt^ il\.e. -ftitx Lriio-

IP ZWIER

BOMMA Ei BOOM AN IE DONDER & LODE UERCAMPT {theater} uanaf 9 jaar ML -> MARIA-CLARA WILLI LOBOS {dans} uanaf 15 jaar

BECAUSE MORE IS BETTER AND SIZE DOES MATTER

INDIA & U & PAKISTAN \ i ! oi l .M. 5 VOOR 12

1 MAART ->• DEBAT "ECHO VAN DE RELIGIECLASH IN WEST-EUROPA" O.L.V. JEF LAMBRECHT 2 MAART AKI NAWAZ, D. WATTS (FUN DA MENTAL), SHAZIA MIRZA, BADMARSH & SHRI

KUNSTKOTERS in brugge 2002

EEN KUNSTENFESTIVAL VOOR DE GANSE FAMILIE IN DE PAASVAKANTIE

30 MAART 7 APRIL

ALLE INFO OP ONS DIGITALE PODIUM UUUUUU.UILLANiLLA.BE

Villanella -»Verviersstraat 15 2000 AntwerpenT 03-260 96 10-»F 03-272 06 14-te-mail villa@villanella.be-fwww.villanella.be

Villanellu is pen kunstencentrum voon kinderen en jongeren «mi wordt ge.snhsidieei-d door do Vlaamse Gemeenschap, Provincie Antwerpen. Stad Antwerpen en «Ie Nulionulc Loterij

Internationaal

Kunstcentrum

© Ursula Kaufmann

AGFA«& De Standaard ffSwn

deSingel wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap fat*»* tob** en geniet de steun van de provincie en de stad Antwerpen

Desguinlei 25 .2018 Antwerpen . 03/248.28.28. www.desingel.be


Development and design by LETTERWERK