Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Driemaandelijks tijdschrift over theater, dans, muziektheater, etc. Verschijnt de 15de van maart, juni, oktober en december. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq

DRIEMAANDELIJKS

JAARGANG XVII Nr70 DECEMBER 1999 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Etcetera

Redactie

Peter Anthonissen, Marleen Baeten,

Katrien Darras, Rudi Laermans, Dries Moreels

Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven

Eindredactie

Johan Wambacq

Aan dit nummer werkten mee

Marianne Buyck, Guy Cools, Johan De Vos, Dito'Dito &transquinquennal, Bart Eeckhout, Ivo Kuyl, Pieter T'Jonck, Wim Van Gansbeke, Roel Verniers

Etcetera wordt uitgegeven door Theaterpublicaties vzw Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel tel. 02/201 09 18, fax 02/203 02 05

Etcetera wordt gesteund door

het Minister van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Nationale Loterij.

Abonnementen

Informatie op pagina 72

Foto omslag

The Unmade Picture, New York nov. '99 / Maarten Vanden Abeele

3 Redactioneel

4 Grote dingen worden kleiner, kleinigheden groter

Johan De Vos over de theaterfoto's van Maarten Vanden Abeele.

6 Een fin du monde van het fin de siècle

Wim Van Gansbeke leidt de theatertekst 100 Ways To Disappear And Live Free in.

8 100 Ways to Disappear And Live Free

De integrale tekst van de gelijknamige voorstelling van transquinquennal & Dito'Dito

17 Un acte d'amour, un acte de confiance

Marianne Van Kerkhoven sprak met éditeur/diffuseur Emile Lansman.

22 In de waan van het kapitalisme

Peter Anthonissen over Oscar van Woensel als auteur en columnist.

25 Kleine verschillen, grote gevolgen

In het randprogramma van Het Theaterfestival 1999 gaf Rudi Laermans een lezing over de toenemende verzakelijking van de kunstsector. De integrale tekst.

32 Het nieuwe podiumkunstendecreet... is geen nieuw podiumkunstendecreet

Katrien Darras zet de voornaamste veranderingen op een rijtje.

34 Jeugdtheater XL

Marleen Baeten over de werking van HETPALEIS binnen de ruimere context van het jeugdtheater in Antwerpen en Vlaanderen.

42 Plaatjes bij praatjes?

Een column over theaterfotografie door Roel Verniers.

46 Straffe mannen en madammen

Marianne Buyck over Klapstuk '99.

JUKEBOX

49 Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?

Guy Cools reageert op de kritiek die Pieter T'Jonck publiceerde over Klapstuk.

53 Klapstuk '99: over intuïtie en concept

Pieter T'Jonck beantwoordt de brief van Guy Cools.

55 Klapstuk '99: veel verleiding, weinig kritische zin

De Klapstuk-kritiek van Pieter T'Jonck die op 4 november 1999 verscheen in De Standaard en die de aanleiding vormde tot voorgaande briefwisseling.

56 Vermaningen vanuit de ivoren toren.

Ivo Kuyl, docent aan het RITS, repliceert op de 'illegale' State of The Union van Claire Swyzen (zie het vorige Etceteranummer).

61 Vorm of vent?

Een reactie van Dries Moreels op dezelfde State of the Union van Claire Swyzen.

62 Het monstertje heet Calimero

Bart Eeckhout bespreekt de VTi-nota Monstertje Brussel.


Development and design by LETTERWERK