Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Driemaandelijks tijdschrift over theater, dans, muziektheater, etc. Verschijnt de 15de van maart, juni, oktober en december. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq

DRIEMAANDELIJKS

JAARGANG XVII Nr68 JUNI 1999 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Etcetera

Redactie

Marleen Baeten, Pascal Gielen,

Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven

Eindredactie

Johan Wambacq

Aan dit nummer werkten mee

Jean-Marc Adolphe, Peter Anthonissen, Stef Ampe, Hildegard De Vuyst, Koen Gisen, Carl Hourcau, Rudi Laermans, Katia Segers, Gerrit Six, Pieter T'Jonck, Raf Weverbergh

Etcetera wordt uitgegeven door Theaterpublicaties vzw Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel tel. 02/201 09 18, fax 02/203 02 05

Etcetera wordt gesteund door

het Minister van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Nationale Loterij.

Abonnementen

Informatie op pagina 72

Foto omslag

Dax / Maarten Vanden Abeele

HET GROOT BEDRIJF

2 Geld maakt vrij

Welke garanties biedt geld binnen de kunst of de wetenschap? Beschouwingen van Rudi Laermans over geld, communicatie en kunst.

5 De verdrongen bemiddelaar

Pascal Gielen over de discrete managers van de kunstsector: portret van de zakelijk leider.

9 De uitzondering en de regel

In Frankrijk hebben kunstenaars een 'periodiek' statuut. Dat zou model kunnen staan voor elke arbeidsovereenkomst in de toekomst, stelt Jean-Marc Adolphe.

11 Het 'sociaal statuut' van 'de' artiest

Er is een opbod aan politieke voorstellen over de sociale zekerheid en het statuut van de artiest. Raf Weverbergh overloopt begrippen, wettelijke bepalingen en voorstellen die de theatermaker aangaan.

17 Sociaal en artistiek beleid: water en vuur? (1)

Marleen Baeten sprak met Stefaan De Ruyck, zakelijk leider van Het Toneelhuis en voorzitter van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten (VDP).

21 Sociaal en artistiek beleid: water en vuur? (2)

Marleen Baeten sprak met een aantal kunstenaars en focust op drie knelpunten.

24 Zin en onzin van sponsoring

Muzieksociologe Katia Segers over de rol van de markt en de overheid.

29 Mediasponsoring in het theater

Het fenomeen mediasponsoring wil de gemoederen wel eens verhitten. Clara Van den Broek en Marleen Baeten voelden de betrokken partijen aan de tand.

39 Kunst als product en kunst als activiteit

Gerrit Six sprak met de Nederlandse econoom Arjo Klamer over geld en cultuur. Subsidiëring als aristocratie van de smaak.

43 Popmuziek in Vlaanderen!?

Koen Gisen en Marleen Baeten spraken met Teddy Hillaert, manager van Zita Swoon, de eerste gesubsidieerde popgroep in Vlaanderen.

48 Manifest

Stef Ampe, directeur van het Gentse Nieuwpoorttheater, houdt een pleidooi voor een ethisch verantwoord discours over de besteding van de financiële middelen.

51 De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn

Peter Anthonissen over de jonge Duitse regisseur Thomas Ostermeier.

55 De totale podiumkunst van Rosas

Rudi Laermans over / said / van Anne Teresa en Jolente De Keersmaeker.

65 Een dramaturgie van het gebrek

Hildegard De Vuyst stelt vragen over de context waarin een dramaturg ingezet wordt.

67 Van de kleine en de grote dramaturgie

Marianne Van Kerkhoven over productiedramaturgie en het dramaturgische werk waardoor het theater gestalte geeft aan zijn maatschappelijke functie.

70 Portretten

Pieter T'Jonck over het Kritisch Theater Lexicon, één van de historische projecten van het Vlaams Theater Instituut.


Development and design by LETTERWERK