Archief Etcetera


Geachte lezer,



Geachte lezer,

U hebt even moeten wachten op deze Etcetera, maar geduld wordt beloond: we pakken uit met een extra dik nummer, waarin een groot aantal essays en artikelen zijn opgenomen die niet aan de actualiteit zijn gebonden en ook morgen nog zeer lezenswaardig zullen zijn.

Als we uw geduld op de proef hebben gesteld, heeft dat natuurlijk alles te maken met het feit dat Etcetera geen personeel heeft en drijft op de inzet van mensen die, 'na hun uren' en tegen een bescheiden vergoeding of pro deo, werken aan dit blad. Die nobele inzet is ook de zwakke plek van Etcetera, daar hoeven we geen tekeningetje bij te maken.

Sedert één jaar moet Etcetera het zonder hoofdredacteur stellen. Erwin Jans nam ontslag toen hij als dramaturg bij de KVS ging werken en er bleek geen kandidaat opvolger te zijn die de klus wou klaren tegen een bescheiden vergoeding of pro deo -zie hoger.

Ondertussen was er de suggestie van de Subcommissie podiumkunsten van het Vlaams-Nederlands Cultureel Akkoord dat één enkel theatertijdschrift voor het hele taalgebied wenselijk is en dat Etcetera, Toneel Teatraal en het danstijdschrift Notes zouden kunnen fusioneren en liefst nog vandaag. De redacties van de drie bladen vragen zich af of dat nou wel een goed idee is, en of de tijd er rijp voor is. Dat soort dingen kan of mag je niet forceren.

Wordt het een fusie, een andere vorm van samenwerking of blijven de bladen gewoon autonoom, dat wordt nog onderzocht, maar voor Etcetera is één ding alvast duidelijk: Etcetera moet sterker worden, zo kan het niet verder. Daarom hebben we een ingrijpende beslissing genomen: Etcetera werft een hoofdredacteur aan. Halftijds. Wanneer u dit leest, zou de procedure rond moeten zijn.

Ondertussen kloppen we aan bij minister Weckx: als u, mijnheer de minister, met ons en onze lezers van mening bent dat Etcetera moet blijven bestaan, dat Etcetera een onmisbare rol vervult, dan moet Etcetera op gepaste wijze gesubsidieerd worden, liefst niet morgen, maar vandaag.

Johan Wambacq

voorzitter Theaterpublikaties vzw

25.9.1994


Development and design by LETTERWERK