Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Omslag Stallerhof, Hollandia Foto Ben van Duin Redactie Pol Arias, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Erwin Jans, An-Marie Lambrechts, Gunther Sergooris, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay, Benoït Vreux Coördinatie Cecilia De Moor Aan dit nummer werkten mee Bruno Koninckx, Sam Bogaerts, Ann Olaerts, Daan Bauwens, Bruno Verbergt, Konrad Maquestieau, Paul Pourveur, Stefan Hertmans, Ludo Verbeeck, Klaas Tindemans, Paul Corthouts, Peter De Jonge, Dirk Verstockt, Henk Pringels, Pieter 'T Jonck, Johan Thielemans, Stefaan Van Laere. Zetwerk en vormgeving Erwin Jans, Chris Lodewyckx. Advertentiewerving An Van Den Broeck, Dienst Cultuur Promotie Hamerstraat 47-51, 1040 Brussel. 02/230.17.56 Filmaanmaak Aero-Physics Neerstraat 26 1743 S.M. Bodegem Drukwerk Indruk Dok Noord 13 9000 Gent

Abonnementen

een jaarabonnement (4 nummers) kost 880 BF of fl. 52 (C.J..P./+65 : 800 BF of fl.47); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.200 BF of fl. 135; te storten op KB- rekeningnummer 433-1069951-66 van Etcetera, abonnementendienst, Anspachlaan 141-143, 1000 Brusselvoor Nederland : AMRO-bank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 250 Bf of fl. 16

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 35, jaargang 9, september 1991 IN DIT NUMMER

Voor het eerst is de selectie van het Theaterfestival ook in Vlaanderen te zien. Een inleidende beschouwing van Theo Van Rompay. Luk Van den Dries schetst een profiel van het Nederlandse gezelschap Hollandia. Sigrid Bousset vindt Luk Percevals Ivanov een voorbeeld van 'gecanoniseerd experiment'. Sam Bogaerts ziet enkel heil in een samenwerking tussen Noord en Zuid op zuiver artistieke gronden. Ann Olaerts verzamelde informatie over een aantal schrijfopleidingen in het buitenland. Pag. 2

Europalia staat dit jaar in het teken van Portugal. Bruno Verbergt schetst hoe Lissabon er de afgelopen jaren in geslaagd is zich een plaats te veroveren in het moderne Europese danslandschap. Pol Arias had een gesprek met Luis Miguel Cintra over de moeilijkheden en de mogelijkheden van het Portugese theater. Konrad Maquestieau bericht over het filmwerk van Manoel de Oliveira. Paul Pourveur bewerkte de gedichten van Fernando Pessoa tot de theatertekst Tyrannie der Hulpverlening. Pag. 22

Sinds het begin van de jaren tachtig heeft de Duitse cineast Hans Jürgen Syberberg zijn activiteiten verlegd naar het theater. Met de actrice Edith Clever maakte hij een viertal monologen die samen een cyclus vormen, een requiem op de ondergang van Pruisen. Het laatste deel Ein Traum, was sonst? was in juni in Brussel te zien. Stefan Hertmans, Ludo Verbeeck en Klaas Tindemans gaan kritisch in op de esthetische, politieke en ideologische implicaties van Syberbergs voorstelling. Pag. 42

Het feest en de wet

Tot de meest bekende festivals uit de oudheid behoren de stedelijke Dionysia, gehouden ter ere van de god Dionysus. Aan het festival werd tien maanden lang voorbereid. Wie als toneelschrijver wilde deelnemen, moest een aanvraag voor een koor indienen bij de belangrijkste magistraat van de stad. Deze duidde eveneens welgestelde burgers aan die de kosten moesten dragen van de voorstellingen, wat beschouwd werd als een burgerplicht en een zaak van persoonlijke eer. De toegang tot het festival was aanvankelijk gratis. Later werd een kleine bijdrage gevraagd, maar een publiek fonds droeg er zorg voor dat iedereen aan de festiviteiten kon deelnemen. Het moderne theater bevestigt niet langer de gemeenschap in haar collectieve angsten en verwachtingen. De gemeenschap als inhoudelijk gegeven is onherroepelijk versplinterd en vervangen door de formele structuur van de staat. Het theater dat zich blijvend wil verzekeren van een trouw publiek, kan niet anders dan zich commercialiseren. Het theater dat zich bewust is van zijn historische en sociale ontwikkeling houdt zich noodzakelijkerwijze op in de marge. Door die positie is het steeds afhankelijker geworden van de staat. Zijn voortbestaan als instelling wordt per decreet geregeld. Na meer dan vijftien jaar ligt er in Vlaanderen een nieuw decreet voor. We staan verder, zoveel is zeker. Hoe veel verder zal afhangen van de mate waarin de nieuwe bepalingen ook effectief beantwoorden aan de immanente eisen van de sector zelf. Het moderne theater is structureel afhankelijk van de staat, maar ontwikkelt zich artistiek autonoom, wars van politieke en commerciële belangengroepen. Dat is misschien zijn permanent feest.

Erwin Jans

Verder in dit nummer:

Daan Bauwens sprak met Hugo Van den Berghe en Walter Tillemans. Pag. 14 Gunther Sergooris blikt vooruit naar Der Ring des Nibelungen in de Munt. Pag. 18 Cecilia De Moor en Paul Corthouts bespreken het nieuwe podiumdecreet. Pag. 54 Benoït Vreux las Alternatives Théâtrales 37 & 38. Pag. 56

In de Kroniek: Invictos door Needcompany, Het Rad van de Geschiedenis door Discordia, Trio in mi-bémol van Jan Ritsema, Het Gezin Van Paemel door NTG, Richard Everzwijn door NTG, Brigitje door STAN, De Lederman spreekt met Hubert Fichte door Parade, Potters Beesten van Rieks Swarte, Songe d'une nuit d'été door Théâtre Varia, Time Festival. Pag 57

ETCETERA

is een uitgave van Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Pieter Coeckeweg 5 1861 Meise

Redactie en administratie

Anspachlaan 141-143 1000 Brussel Tel. 02/511.24.60 Fax 02/514.19.13

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1991-09, jaargang 9, nummer 35, p. 1

Trefwoorden benoïtmaquestieaukonradceciliabrunonoordjanserwin

Namen An Van Den BroeckAnspachlaan 141Benoït VreuxBodegem Drukwerk Indruk Dok NoordBrigitjeBruno KoninckxBruno VerbergtBrussel Tel.BrusselvoorC.J..PCecilia De Moor AanChris LodewyckxDe LedermanDer RingDienst Cultuur Promotie HamerstraatDionysiaDirk VerstocktDiscordiaDuitseEdith CleverEin TraumEtceteraEuropeseFernando PessoaFilmaanmaak Aero-Physics NeerstraatGentGunther SergoorisHans Jürgen SyberbergHet Gezin Van PaemelHubert FichteHugo Van den BergheJan RitsemaJohan Wambacq Pieter CoeckewegKBKonrad MaquestieauKroniekLissabonLosseLudo VerbeeckLuis Miguel CintraLuk Percevals IvanovLuk Van den DriesManoel de OliveiraMarianne Van KerkhovenMeiseNederlandseNeedcompanyNibelungen in de MuntNoord en ZuidOmslag StallerhofParadePaul PourveurPeter De JongePortugalPortugesePotters Beesten van Rieks SwartePruisenRichard EverzwijnS.M.STANSigrid BoussetSongeStefaan Van LaereT JonckTheaterfestivalTheo Van RompayThéâtre VariaTime FestivalTrioTyrannie der HulpverleningVlaanderen


Development and design by LETTERWERK