Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in januari, april, juli en oktober

Voorpagina

De Munt, 12 november 1986-Foto William Wegman

Redactie

Pol Arias, Wim De Mont, Mark Deputter» Jef De Roeck, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Aan dit nummer werkten mee

Daan Bau wens, Hildegard De Vuyst, Alex Mallems, Patricia Niedzwiecki, Monique Spithoven, Leen Thielemans, Pieter T'Jonck, Werner Van den Mooter

Eindredactie

Wim De Mont, Jef De Roeck en Johan Wambacq

Vormgeving, zet- en drukwerk

Drukkerij Smits, Wommelgem

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 650 fr. of fl.40 (CJP 600 fr. of fl.37);

een

tweejaarabonnement (8 nummers) kost 1200 fr. of fl.74; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekeningnummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor Nederland: Uitgeverij Den Gulden Engel NMB Bank: 68.33.12.014 Postbus 110 -4700 AC Roosendaal met vermelding ETCETERA

Losse nummers kosten 190 fr. of fl. 12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

ETCETERA

Driemaandelijks, jaargang 4, nummer 16, januari 1987 IN DIT NUMMER

Shakespeare

Zesmaal een stuk van William Shakespeare om het seizoen in Vlaanderen te openen. Met de Hamlet van het Publiekstheater in Amsterdam maakt dat zeven. Genoeg om er even bij stil te staan. Pag. 10

Jean Louvet

Waal in hart en nieren: Jean Louvet, toneelauteur. Etcetera liet de tekst van zijn Conversation en Wallonië vertalen. Welk gezelschap creëert dit stuk in het Nederlands? Pag. 22

Vuile Mong en de Vieze Gasten

Het circus van Vuile Mong en de Vieze Gasten, in vijftien jaar een bedrijfje geworden, is nog steeds een apart fenomeen, werkend voor jan met de pet, vrijzinnig en anarchiserend. Pag. 40

Epigonenteater ZLV

Zonder leiding van (ZLV) heeft het Epigonenteater sinds 1981 het begin van een œuvre opgebouwd. Daar wordt nu al een punt achter gezet. Maar onder leiding van Jan Lauwers gaat de Need Company er wel mee door. Pag. 48

Vonk

Op 12 november 1986 werd de Munt heropend. Met de Negende van Beethoven. Naar het voorbeeld van Wagner bij de eerstesteenlegging van het Festspielhaus in Bayreuth in 1872. Uitgevoerd door het symfonie-orkest en het koor van de Munt, m.m.v. het zangkoor De Mandelgalm, o.l.v. Sylvain Cambreling. Vooraf zong Dame Gwyneth Jones de aria "Dich, teure Halle, grüss ich wieder", uit Tannhäuser. In Etcetera 15 is de verbouwing van de schouwburg deskundig beschreven en in dit nummer leest u de eerste indrukken van Johan Thielemans.

In de afgelopen vijf jaar bewezen Gerard Mortier en zijn equipe wat zij met opera voorhebben: "Opera tot theater maken", zoals de titel van hun lustrumboek luidt. Daartoe beschikken zij nu over een beter werkinstrument. Opera stamt als kunstvorm uit een voorbije cultuurfase. In de Munt wordt ernaar gestreefd er iets mee uit te zeggen over de mens van vandaag.

De boodschap uit Schillers ode An die Freude-" Alle Menschen werden Brüder" - klinkt op het einde van Beethovens Negende niet als ij dele romantiek. Deze utopie drijft authentieke kunstenaars en mensen van goede wil die, in de politiek, in het bedrijfsleven, in de godsdiensten, naar "de hemel op aarde" toewerken. Dat was, verscholen onder de officiële luister, de diepere zin van het feest waar vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de maatschappij rond de koning en de koningin die avond de Muntschouwburg tot de nok vulden. "Freude, schöner Götterfunken", dichtte Schiller. De vonk sloeg over.

Jef De Roeck

In dit nummer ook nog

Noodzaak van een opera voor Vlaanderen, pag. 2 Première in de vernieuwde Munt, pag. 5 George Tabori tussen München en Wenen, pag. 19 Theaters in historische gebouwen op 't Zuid in Antwerpen, pag. 43 Columns van Werner Van den Mooter, pag. 9, en Jef De Roeck, pag. 52 In de Kroniek echo's van de Kantor-week in deSingel, het bezoek van de Wooster Group in de Ancienne Belgique, het Nederlands Dans Theater in het Paleis voor Schone Kunsten en Julie West op toernee; recensies van "Moves" (Ballet van Vlaanderen), "De biechtvaders" (Arca), "Lijmen/Het been" (NTG), "Daedalus" (Guy Cassiers met gehandicapte kinderen), "Wolfsklem" (Jan Decleir), werk van oud-leerlingen van Lecoq en regies van Jappe Claes in Gent en in Mechelen; voorts de rubrieken "Gelezen" en "Etcetera ontving", en een regen van toneelprijzen waar Etcetera met Johan Thielemans ook in deelt, pag. 53

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455, 2220 Wommelgem tel. 03/353 1207; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik


Development and design by LETTERWERK