Archief Etcetera


(advertentie)WIM DRESENS

LICHTONTWERP

Advies + begeleiding

nieuwe kerkstraat 123 - 1018 vk amsterdam

tel. 020-25 53 96 lid ver. lichtontwerpers nederl.

het komt er niet op aan politiek theater te maken, wel theater politiek te maken

BLIJF NIET GELATEN OP DE WONDEREN WACHTEN

Mei bijdragen van: Dyanc Abs. Willy De Grecf. Gunther Scrgooris. Carlos Tin-demans. Dina van Bcrlaer-Hcllcmans. Marianne Van Kerkhoven.

Blijf niet gelaten op de wonderen wachten

Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen van 1968 tot nu o.m. over E. Bal, T. Brulin, R. De-coninck, P. Koeck, B. Verhoye... en het agitproptheater, de Mannen van den Dam, Tentakel, Het Trojaanse Paard, enz.

19791, 19802, 360 p., geïll.

Prijs 350 fr./fl 21,- (+port40fr./fl 3,-)

TOT LERING EN VERMAAK: 9 MANIEREN VOOR 10 JAAR VORMINGSTHEATER

Tot lering en vermaak: 9 manieren voor 10 jaar vormingstheater

Acta van het colloquium 'Vormingstheater: tussen kunst en pedagogiek' met bijdragen van G. Banu, A. Boal, P. De Bruyne, D. Herms, J.Mc Grath, R. Royaards, S. Tavora, D. Van Ber-laer-Hellemans, M. Van Kerkhoven, H. Van Maanen. 1980, 216 p., geïll.

Prijs 300 fr./fl 18,- (+port 35 fr./fl 2,-)

HET POLITIEKE THEATER HEEFT JE HART NODIG

Het politieke theater heeft je hart nodig

Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid o.m. over B. Brecht, T. Brulin, J. De-corte, F.X. Kroetz, R. Verheezen,... en het Kollektief INS, de Mannen van den Dam, Pip Simmons Theatre Group, Stekelbees, Het Trojaanse Paard, Het Werktheater, The Wooster Group,... 1982, 344 p., geïll.

Prijs 420 fr./fl 25,- (+port 40 fr./fl 3,-)


Development and design by LETTERWERK